Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 03.06.2021. - 31.12.2021. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Mārupes novada domes saistošie noteikumi Nr. 4/2021

Mārupē 2021. gada 28. aprīlī
Grozījums Mārupes novada domes 2017. gada 29. marta saistošajos noteikumos Nr. 13/2017 "Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Mārupes novadā"

(Saistošo noteikumu nosaukums Mārupes novada domes 26.05.2021. saistošo noteikumu Nr. 7/2021 redakcijā)

Apstiprināti
ar Mārupes novada domes
2021. gada 28. aprīļa sēdes Nr. 5
lēmumu Nr. 30

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
14. panta pirmās daļas 3. punktu
un likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli"
5. panta (11) daļu, (2) daļu, (3) daļu, (4) daļu,
Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma 24. pantu
(Grozīts ar Mārupes novada domes 26.05.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 7/2021)

Izdarīt Mārupes novada domes 2017. gada 29. marta saistošajos noteikumos Nr. 13/2017 "Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Mārupē" (turpmāk tekstā – saistošie noteikumi) šādu grozījumu:

1. Papildināt saistošos noteikumus ar 8.1 punktu šādā redakcijā:

"8.1 2021. gadā atvieglojumu 90 % apmērā no taksācijas gadam aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas piešķir fiziskām un juridiskām personām par nekustamo īpašumu – būvi (būves klasifikācijas kods 1265), kurā pirms ārkārtējās situācijas izsludināšanas 2020. gadā tika sniegti par maksu sporta pakalpojumi, ja šo pakalpojumu sniegšana tika pārtraukta Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības pasākumu īstenošanas rezultātā. Atvieglojums nav piemērojams nekustamajam īpašumam, kurā funkcionāli ir iespējams nodarboties ar sportu mājsaimniecības vajadzībām nekomerciālos nolūkos."

(Grozīts ar Mārupes novada domes 26.05.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 7/2021)

Mārupes novada domes priekšsēdētājs M. Bojārs
03.06.2021