Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta rīkojums Nr. 102

Rīgā 2021. gada 23. februārī (prot. Nr. 10 31. §)

Par zemes vienību Liepājas pilsētā piederību vai piekritību valstij un to nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda Finanšu ministrijas personā

1. Saskaņā ar Zemes pārvaldības likuma 17. panta piekto daļu un pārejas noteikumu 11. punktu un likuma "Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās" 2. pantu, 4.1 panta pirmo daļu un 8. panta sesto daļu saglabāt valsts īpašumā un nodot Finanšu ministrijas valdījumā šā rīkojuma pielikumā minētās zemes vienības (to domājamās daļas) Liepājas pilsētā, kas nepieciešamas Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā minēto funkciju īstenošanai.

2. Finanšu ministrijai īpašuma tiesības uz šā rīkojuma pielikumā minētajām zemes vienībām (to domājamām daļām) normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nostiprināt zemesgrāmatā uz valsts vārda Finanšu ministrijas personā.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Finanšu ministra vietā -
ārlietu ministrs E. Rinkēvičs

 

Pielikums
Ministru kabineta
2021. gada 23. februāra
rīkojumam Nr. 102

Zemes vienības Liepājas pilsētā, kuras saglabājamas valsts īpašumā un nododamas Finanšu ministrijas valdījumā

Nr. p. k. Adrese Zemes vienības kadastra apzīmējums Zemes vienības aptuvenā platība (ha)*
1. Laivu iela 7, Liepāja 1700 011 0337 0,0699
2. Grīzupes iela 15, Liepāja 1700 014 0157 0,1057
3. Kārklu iela 4, Liepāja 1700 015 0026 0,6801
4. Kārklu iela 2, Liepāja 1700 015 0069 0,6975
5. Lietuviešu iela 3, Liepāja 1700 020 0388 0,0344
6. Nidas iela 39, Liepāja 1700 042 0496 0,0704
7. Miera iela 26, Liepāja 1700 0420 554 0,0787
8. Oskara Kalpaka iela 83, Liepāja 1700 011 0343 0,0834
1/8 domājamā daļa
9. Oskara Kalpaka iela 47, Liepāja 1700 011 0329 0,0461
1/2 domājamā daļa
10. Aldaru iela 11, Liepāja 1700 020 0078 0,0639
4/5 domājamās daļas
11. Baseina iela 47, Liepāja 1700 020 0248 0,0587
1/8 domājamā daļa
12. Pīlādžu iela 16, Liepāja 1700 020 0340 0,0218
165/1000 domājamās daļas
13. Ūdens iela 25, Liepāja 1700 021 0118 0,0721
2/3 domājamās daļas
14. Baznīcas iela 22A,Liepāja 1700 033 0214 0,0495
1/4 domājamā daļa
15. Egļu iela 1, Liepāja 1700 034 0234 0,0473
1/8 domājamā daļa
16. Kungu iela 86, Liepāja 1700 034 0376 0,0602
3/4 domājamās daļas
17. Lauku iela 25, Liepāja 1700 041 0406 0,0632
1/2 domājamā daļa
18. Strautu iela 38, Liepāja 1700 041 0424 0,0713
2/9 domājamās daļas
19. Bernātu iela 51, Liepāja 1700 042 0002 0,0632
3/10 domājamās daļas

Piezīme.* Zemes vienības platība norādīta atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem. Veicot zemes vienības kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības platība var tikt precizēta.

Finanšu ministra vietā -
ārlietu ministrs E. Rinkēvičs

23.02.2021