Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 25.03.2021. - 09.03.2023. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru prezidenta 2023. gada 10. marta rīkojumu "Par Valsts enerģētiskās krīzes centru".
Ministru prezidenta rīkojums Nr. 2020/1.2.1.-69

Rīgā 2020. gada 2. jūnijā
Par Valsts enerģētiskās krīzes centru

1. Saskaņā ar Ministru kabineta 2002. gada 29. janvāra noteikumu Nr. 40 "Valsts enerģētiskās krīzes centra nolikums" 9. punktu apstiprināt Valsts enerģētiskās krīzes centru (turpmāk – centrs) šādā sastāvā:

Centra vadītājs

J. Vitenbergs – ekonomikas ministrs

Centra locekļi:

A. Akermanis – biedrības "Latvijas Pašvaldību savienība" padomnieks enerģētikas jautājumos

D. Bite – Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas Enerģētikas departamenta direktora vietniece

A. Broks – akciju sabiedrības "Gaso" Reģionu pārvaldības daļas vadošais inženieris

J. Eisaks – akciju sabiedrības "Conexus Baltic Grid" Korporatīvās stratēģijas daļas vadītājs

Z. Gulbe – Ekonomikas ministrijas Energoefektivitātes un krīzes vadības departamenta direktore

G. Junghāns – akciju sabiedrības "Augstsprieguma tīkls" valdes loceklis

O. Karčevskis – biedrības "Latvijas Degvielas tirgotāju asociācija" valdes priekšsēdētājs

A. Koposovs – akciju sabiedrības "Gaso" valdes loceklis

L. Kurevska – Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas Enerģētikas departamenta direktore

R. Lakučs – Nacionālo bruņoto spēku Apvienotā štāba Operatīvās plānošanas departamenta (J-3/5/7) Operāciju vadības pārvaldes vecākais virsnieks

V. Līpenīts – Satiksmes ministrijas Transporta un sakaru drošības nodaļas vadītājs

I. Nakurts – Iekšlietu ministrijas Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Civilās aizsardzības pārvaldes priekšnieks

V. Razumovskis – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Pašvaldību departamenta direktors

Ē. Rēķis – Tieslietu ministrijas Administratīvā departamenta direktors

V. Siliņevičs – akciju sabiedrības "Latvenergo" vairumtirdzniecības daļas vadītājs

R. Skrebs – akciju sabiedrības "Sadales tīkls" tehniskais direktors

E. Sondors – akciju sabiedrības "Conexus Baltic Grid" Informācijas tehnoloģiju departamenta Vienotās tirgus zonas daļas tehniskais analītiķis

E. Šaicāns – Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks

N. Talcis – akciju sabiedrības "Rīgas siltums" valdes priekšsēdētājs

M. Zjurikova – Ekonomikas ministrijas Enerģijas tirgus un infrastruktūras departamenta direktore

(Grozīts ar Mp 25.03.2021. rīkojumu Nr. 2021/1.2.1.-16)

2. Ja valstī tiek izsludināta enerģētiskā krīze, centrs nodrošina Ministru kabineta 2002. gada 29. janvāra noteikumos Nr. 40 "Valsts enerģētiskās krīzes centra nolikums" minēto uzdevumu izpildi.

3. Atzīt par spēku zaudējušu Ministru prezidenta 2019. gada 3. jūlija rīkojumu Nr. 181 "Par Valsts enerģētiskās krīzes centru" (Latvijas Vēstnesis, 2019, 135. nr.).

Ministru prezidents A. K. Kariņš
25.03.2021