Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta rīkojums Nr. 607

Rīgā 2018. gada 14. novembrī (prot. Nr. 52 26. §)

Par valsts nekustamā īpašuma "Brīvības iela" Jēkabpilī nodošanu Jēkabpils pilsētas pašvaldības īpašumā

1. Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42. panta pirmo daļu, 42.1 un 43. pantu un likuma "Par autoceļiem" 4. panta pirmo daļu atļaut Satiksmes ministrijai nodot bez atlīdzības Jēkabpils pilsētas pašvaldības īpašumā valstij piederošo nekustamo īpašumu "Brīvības iela" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 5686 002 0757) - zemes vienību 0,9 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 5686 002 0755) un uz tās izbūvēto komplekso inženierbūvi (būves kadastra apzīmējums 5686 002 0755 001) - valsts reģionālā autoceļa P76 "Aizkraukle-Jēkabpils" posmu 42,61.-43,06. km - Jēkabpilī (turpmāk - nekustamais īpašums) pašvaldības autonomās funkcijas īstenošanai saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 15. panta pirmo daļu.

2. Jēkabpils pilsētas pašvaldībai nekustamo īpašumu bez atlīdzības nodot valstij, ja tas vairs netiek izmantots šā rīkojuma 1. punktā minētās funkcijas īstenošanai.

3. Pilnvarot Jēkabpils pilsētas pašvaldību parakstīt nostiprinājuma lūgumu par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda, kā arī veikt citas nepieciešamās darbības nekustamā īpašuma ierakstīšanai zemesgrāmatā.

4. Jēkabpils pilsētas pašvaldībai, nostiprinot zemesgrāmatā īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu:

4.1. ierakstīt nekustamo īpašumu zemesgrāmatā uz valsts vārda vienlaikus ar Jēkabpils pilsētas pašvaldības īpašuma tiesību nostiprināšanu;

4.2. norādīt, ka īpašuma tiesības nostiprinātas uz laiku, kamēr Jēkabpils pilsētas pašvaldība nodrošina šā rīkojuma 1. punktā minētās funkcijas īstenošanu;

4.3. ierakstīt atzīmi par aizliegumu atsavināt nekustamo īpašumu un apgrūtināt to ar hipotēku.

5. Šā rīkojuma 4.3. apakšpunktā minēto aizliegumu - apgrūtināt nekustamo īpašumu ar hipotēku - nepiemēro, ja nekustamais īpašums tiek ieķīlāts par labu valstij (Valsts kases personā), lai saņemtu Eiropas Savienības fondu atbalstu.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Satiksmes ministrs Uldis Augulis

14.11.2018