Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta rīkojums Nr. 371

Rīgā 2018. gada 8. augustā (prot. Nr. 37 56. §)

Par Olaines novada pašvaldības nekustamā īpašuma pārņemšanu valsts īpašumā

1. Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42. panta otro daļu un 43. pantu un Meža likuma 4. panta otro daļu pārņemt bez atlīdzības valsts īpašumā un nodot Zemkopības ministrijas valdījumā Olaines novada pašvaldības īpašumā esošo nekustamo īpašumu "Susureviču ceļš" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 8080 023 0891) - zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 8080 019 0315) 1,03 ha platībā un uz tās esošo infrastruktūras objektu - ceļu "Susureviču ceļš" (būves kadastra apzīmējums 8080 019 0315 001) - un zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 8080 023 0855) 2,25 ha platībā un uz tās esošo infrastruktūras objektu - ceļu "Autoceļš 360. kv.-385. kv." (būves kadastra apzīmējums 8080 023 0855 001) - Olaines pagastā, Olaines novadā (turpmāk - nekustamais īpašums).

2. Zemkopības ministrijai nekustamo īpašumu:

2.1. izmantot valsts meža apsaimniekošanas un aizsardzības funkcijas īstenošanai;

2.2. bez atlīdzības nodot Olaines novada pašvaldībai, ja tas vairs netiek izmantots šā rīkojuma 2.1. apakšpunktā minētās funkcijas īstenošanai.

3. Zemkopības ministrijai, nostiprinot zemesgrāmatā īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu:

3.1. norādīt, ka īpašuma tiesības nostiprinātas uz laiku, kamēr Zemkopības ministrija nodrošina šā rīkojuma 2.1. apakšpunktā minētās funkcijas īstenošanu;

3.2. ierakstīt atzīmi par aizliegumu atsavināt nekustamo īpašumu un apgrūtināt to ar hipotēku.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs