Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta rīkojums Nr. 610

Rīgā 2017. gada 25. oktobrī (prot. Nr. 52 10. §)

Par valsts nekustamā īpašuma nodošanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā

1. Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42. panta pirmo daļu un 43. pantu atļaut Finanšu ministrijai nodot bez atlīdzības Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā valsts nekustamo īpašumu (nekustamā īpašuma kadastra Nr.1300 009 4107) - 533/797 domājamās daļas no zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 1300 009 4107) 797 m2 platībā - Lienes ielā 15, Jūrmalā, un divas būves - dzīvojamo ēku (būves kadastra apzīmējums 1300 009 4107 001) Lienes ielā 15, Jūrmalā, un dzīvojamo ēku (būves kadastra apzīmējums 1300 009 4107 002) Lienes ielā 15, k-2, Jūrmalā, - kas ierakstīts zemesgrāmatā uz valsts vārda Finanšu ministrijas personā, - kopā ar divām būvēm (būvju kadastra apzīmējumi 1300 009 4107 004 un 1300 009 4107 005) pašvaldības autonomās funkcijas īstenošanai saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 15. panta pirmās daļas 5. punktu - kultūras dzīves sekmēšanai, tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanai un tautas jaunrades attīstībai (piemēram, organizatoriska un finansiāla palīdzība kultūras iestādēm un pasākumiem, atbalsts kultūras pieminekļu saglabāšanai).

2. Jūrmalas pilsētas pašvaldībai šā rīkojuma 1. punktā minēto valsts nekustamo īpašumu bez atlīdzības nodot valstij, ja tas vairs netiek izmantots šā rīkojuma 1.punktā minētās funkcijas īstenošanai.

3. Jūrmalas pilsētas pašvaldībai, nostiprinot zemesgrāmatā īpašuma tiesības uz šā rīkojuma 1. punktā minēto nekustamo īpašumu:

3.1. norādīt, ka īpašuma tiesības nostiprinātas uz laiku, kamēr Jūrmalas pilsētas pašvaldība nodrošina šā rīkojuma 1. punktā minētās funkcijas īstenošanu;

3.2. ierakstīt atzīmi par aizliegumu atsavināt nekustamo īpašumu un apgrūtināt to ar hipotēku.

4. Šā rīkojuma 3.2. apakšpunktā minēto aizliegumu - apgrūtināt nekustamo īpašumu ar hipotēku - nepiemēro, ja nekustamais īpašums tiek ieķīlāts par labu valstij (Valsts kases personā), lai saņemtu Eiropas Savienības fondu atbalstu.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola