Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta rīkojums Nr. 548

Rīgā 2017. gada 4. oktobrī (prot. Nr. 48 20. §)

Par valstij piederošo nekustamo īpašumu Kuldīgas novadā nodošanu Kuldīgas novada pašvaldības īpašumā

1. Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42. panta pirmo daļu un 43. pantu un likuma "Par autoceļiem" 4. panta pirmo daļu atļaut Satiksmes ministrijai nodot bez atlīdzības Kuldīgas novada pašvaldības īpašumā šādus valstij piederošos nekustamos īpašumus Īvandes pagastā, Kuldīgas novadā:

1.1. "V1287" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 6254 002 0220) - zemes vienību 4,1 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 6254 002 0220) un uz tās izbūvēto komplekso inženierbūvi (būves kadastra apzīmējums 6254 002 0220 001) - valsts vietējā autoceļa V1287 "Īvande-Īvandes stacija" posmu 0,0.-2,2. km;

1.2. "V1292" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 6254 002 0226) - zemes vienību 4,3 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 6254 002 0226), zemes vienību 3,2 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 6254 003 0106) un uz tām izbūvēto komplekso inženierbūvi (būves kadastra apzīmējums 6254 002 0226 001) - valsts vietējā autoceļa V1292 "Īvande-Vecais Suitu ceļš" posmu 0,0.-3,9. km.

2. Kuldīgas novada pašvaldībai saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42. panta pirmo daļu šā rīkojuma 1. punktā minētos nekustamos īpašumus:

2.1. izmantot likuma "Par pašvaldībām" 15. panta pirmās daļas 2. punktā minētās autonomās funkcijas īstenošanai - administratīvās teritorijas labiekārtošanai un sanitārās tīrības nodrošināšanai, tai skaitā ielu, ceļu un laukumu būvniecībai, rekonstruēšanai un uzturēšanai;

2.2. bez atlīdzības nodot valstij, ja tie vairs netiek izmantoti šā rīkojuma 2.1. apakšpunktā minētās funkcijas īstenošanai.

3. Kuldīgas novada pašvaldībai, nostiprinot zemesgrāmatā īpašuma tiesības uz šā rīkojuma 1. punktā minētajiem nekustamajiem īpašumiem:

3.1. norādīt, ka īpašuma tiesības nostiprinātas uz laiku, kamēr Kuldīgas novada pašvaldība nodrošina šā rīkojuma 2.1. apakšpunktā minētās funkcijas īstenošanu;

3.2. ierakstīt atzīmi par aizliegumu atsavināt nekustamos īpašumus un apgrūtināt tos ar hipotēku.

4. Šā rīkojuma 3.2. apakšpunktā minēto aizliegumu - apgrūtināt nekustamos īpašumus ar hipotēku - nepiemēro, ja nekustamie īpašumi tiek ieķīlāti par labu valstij (Valsts kases personā), lai saņemtu Eiropas Savienības fondu atbalstu.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Satiksmes ministra vietā -
zemkopības ministrs Jānis Dūklavs