Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta rīkojums Nr. 508

Rīgā 2017. gada 15. septembrī (prot. Nr. 45 14. §)

Par valsts nekustamā īpašuma nodošanu Sējas novada pašvaldības īpašumā

1. Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42. panta pirmo daļu un 43. pantu atļaut Izglītības un zinātnes ministrijai nodot bez atlīdzības Sējas novada pašvaldības īpašumā zemesgrāmatā uz valsts vārda Izglītības un zinātnes ministrijas personā ierakstīto valsts nekustamo īpašumu (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 8092 007 0337) Murjāņos, Sējas novadā:

1.1. "Murjāņu inženiertehniskie tīkli" - zemes vienību 1,4428 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 8092 007 0336) un būvi (būves kadastra apzīmējums 8092 007 0210 019);

1.2. "Klintslejas 4" - būvi (būves kadastra apzīmējums 8092 007 0210 020).

2. Sējas novada pašvaldībai šā rīkojuma 1. punktā minēto nekustamo īpašumu:

2.1. izmantot pašvaldības funkcijas īstenošanai saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 15. panta pirmās daļas 1. punktu - iedzīvotājiem nepieciešamo komunālo pakalpojumu organizēšanai (ūdensapgāde un kanalizācija; siltumapgāde; sadzīves atkritumu apsaimniekošana; notekūdeņu savākšana, novadīšana un attīrīšana) neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds;

2.2. bez atlīdzības nodot valstij, ja tas vairs netiek izmantots šā rīkojuma 2.1. apakšpunktā minētās funkcijas īstenošanai.

3. Sējas novada pašvaldībai, nostiprinot zemesgrāmatā īpašuma tiesības uz šā rīkojuma 1. punktā minēto nekustamo īpašumu:

3.1. norādīt, ka īpašuma tiesības nostiprinātas uz laiku, kamēr Sējas novada pašvaldība nodrošina šā rīkojuma 2.1. apakšpunktā minētās funkcijas īstenošanu;

3.2. ierakstīt atzīmi par aizliegumu atsavināt nekustamo īpašumu un apgrūtināt to ar hipotēku.

4. Šā rīkojuma 3.2. apakšpunktā minēto aizliegumu apgrūtināt nekustamo īpašumu ar hipotēku nepiemēro, ja nekustamais īpašums tiek ieķīlāts par labu valstij (Valsts kases personā), lai saņemtu Eiropas Savienības fondu atbalstu.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis