Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta rīkojums Nr. 349

Rīgā 2017. gada 10. jūlijā (prot. Nr. 33 16. §)

Par valsts nekustamā īpašuma nodošanu Ogres novada pašvaldības īpašumā

1. Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42. panta pirmo daļu un 43. pantu atļaut Finanšu ministrijai nodot bez atlīdzības Ogres novada pašvaldības īpašumā valsts nekustamo īpašumu (kadastra Nr. 7401 003 0318) - zemes vienību (kadastra apzīmējums 7401 003 0318) 6870 m2 platībā un divas būves (kadastra apzīmējumi 7401 003 0318 001 un 7401 003 0318 002) - Mālkalnes prospektā 10, Ogrē, Ogres novadā, kas ierakstīts zemesgrāmatā uz valsts vārda Finanšu ministrijas personā, kopā ar trim būvēm (kadastra apzīmējumi 7401 003 0318 003, 7401 003 0318 004 un 7401 003 0318 005) pašvaldības autonomās funkcijas īstenošanai saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 15. panta pirmās daļas 4. punktu - gādāt par iedzīvotāju izglītību.

2. Ogres novada pašvaldībai, nostiprinot zemesgrāmatā īpašuma tiesības uz šā rīkojuma 1. punktā minēto nekustamo īpašumu:

2.1. norādīt, ka īpašuma tiesības nostiprinātas uz laiku, kamēr Ogres novada pašvaldība nodrošina šā rīkojuma 1. punktā minētās funkcijas īstenošanu;

2.2. ierakstīt atzīmi par aizliegumu atsavināt nekustamo īpašumu un apgrūtināt to ar hipotēku.

3. Ogres novada pašvaldībai šā rīkojuma 1. punktā minēto nekustamo īpašumu bez atlīdzības nodot valstij, ja tas vairs netiek izmantots šā rīkojuma 1. punktā minētās funkcijas īstenošanai.

4. Šā rīkojuma 2.2. apakšpunktā minēto aizliegumu nepiemēro, ja nekustamais īpašums tiek ieķīlāts par labu valstij (Valsts kases personā), lai saņemtu Eiropas Savienības fondu atbalstu.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola