Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta rīkojums Nr. 321

Rīgā 2017. gada 21. jūnijā (prot. Nr. 31 13. §)

Par valstij piederošā nekustamā īpašuma "V118" Alojas novadā nodošanu Alojas novada pašvaldības īpašumā

1. Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42. panta pirmo daļu un 43. pantu un likuma "Par autoceļiem" 4. panta pirmo daļu atļaut Satiksmes ministrijai nodot bez atlīdzības Alojas novada pašvaldības īpašumā valsts nekustamo īpašumu "V118" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 6637 008 0135) - zemes vienību 0,9 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 6637 008 0134) - un tajā izbūvēto komplekso inženierbūvi - valsts vietējā autoceļa V118 "Staicele-Puršēni-Rozēni" posmu 1,430.-1,868. km (būves kadastra apzīmējums 6637 008 0134 001) - Staiceles pagastā, Alojas novadā, pašvaldības autonomās funkcijas īstenošanai saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 15. panta pirmās daļas 2. punktu - administratīvās teritorijas labiekārtošanai un sanitārās tīrības nodrošināšanai (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana).

2. Alojas novada pašvaldībai nekustamo īpašumu bez atlīdzības nodot valstij, ja tas vairs netiek izmantots šā rīkojuma 1. punktā minētās funkcijas īstenošanai.

3. Alojas novada pašvaldībai, nostiprinot zemesgrāmatā īpašuma tiesības uz šā rīkojuma 1.punktā minēto nekustamo īpašumu:

3.1. norādīt, ka īpašuma tiesības nostiprinātas uz laiku, kamēr Alojas novada pašvaldība nodrošina šā rīkojuma 1. punktā noteiktās funkcijas īstenošanu;

3.2. ierakstīt atzīmi par aizliegumu atsavināt nekustamo īpašumu un apgrūtināt to ar hipotēku.

4. Šā rīkojuma 3.2. apakšpunktā minēto aizliegumu - apgrūtināt nekustamo īpašumu ar hipotēku - nepiemēro, ja nekustamais īpašums tiek ieķīlāts par labu valstij (Valsts kases personā), lai saņemtu Eiropas Savienības fondu atbalstu.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Satiksmes ministra vietā -
finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola

21.06.2017