Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta rīkojums Nr. 192

Rīgā 2017. gada 19. aprīlī (prot. Nr. 20 11. §)

Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma "V683" Višķu pagastā, Daugavpils novadā, nodošanu Daugavpils novada pašvaldības īpašumā

1. Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42. panta pirmo daļu un 43. pantu un likuma "Par autoceļiem" 4. panta pirmo daļu atļaut Satiksmes ministrijai nodot bez atlīdzības Daugavpils novada pašvaldības īpašumā valstij piekrītošo nekustamo īpašumu "V683" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 4498 001 0390) - zemes vienību 7,59 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 4498 001 0390) un zemes vienību 4,43 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 4498 002 0136) - un uz tām izbūvēto komplekso inženierbūvi - valsts vietējā autoceļa V683 "Peipiņi-Spīķi" posmu 0,0.-3,415. km (būves kadastra apzīmējums 4498 001 0390 001) un 5,39.-7,72. km (būves kadastra apzīmējums 4498 002 0136 001) - Višķu pagastā, Daugavpils novadā (turpmāk - nekustamais īpašums) pašvaldības autonomo funkciju īstenošanai saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 15. panta pirmās daļas 2. un 10. punktu - pašvaldības administratīvās teritorijas labiekārtošanai un sanitārās tīrības nodrošināšanai (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana, parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana, atkritumu savākšanas un izvešanas kontrole), saimnieciskās darbības sekmēšanai un bezdarba samazināšanai.

2. Daugavpils novada pašvaldībai nekustamo īpašumu bez atlīdzības nodot valstij, ja tas vairs netiek izmantots šā rīkojuma 1. punktā minēto funkciju īstenošanai.

3. Daugavpils novada pašvaldībai, nostiprinot zemesgrāmatā īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu:

3.1. norādīt, ka īpašuma tiesības nostiprinātas uz laiku, kamēr Daugavpils novada pašvaldība nodrošina šā rīkojuma 1. punktā minēto funkciju īstenošanu;

3.2. ierakstīt atzīmi par aizliegumu atsavināt nekustamo īpašumu un apgrūtināt to ar hipotēku.

4. Šā rīkojuma 3.2. apakšpunktā minēto aizliegumu - apgrūtināt nekustamo īpašumu ar hipotēku - nepiemēro, ja nekustamais īpašums tiek ieķīlāts par labu valstij (Valsts kases personā), lai apgūtu Eiropas Savienības fondu līdzekļus.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Satiksmes ministrs Uldis Augulis

19.04.2017