Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta rīkojums Nr. 157

Rīgā 2017. gada 28. martā (prot. Nr. 16 39. §)

Par valsts meža zemes nodošanu Saldus novada pašvaldības īpašumā

1. Pamatojoties uz Meža likuma 44. panta ceturtās daļas 2. punkta "a" apakšpunktu un Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42. panta pirmo daļu un 43. pantu, atļaut Zemkopības ministrijai nodot bez atlīdzības Saldus novada pašvaldības īpašumā valsts nekustamo īpašumu "Eglīšu ceļš" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 8496 001 0049) − zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 8496 001 0047) 0,41 ha platībā un uz tās esošo infrastruktūras objektu - ceļu (būves kadastra apzīmējums 8496 001 0025 001) - Zirņu pagastā, Saldus novadā (turpmāk - nekustamais īpašums), lai to izmantotu pašvaldības autonomās funkcijas īstenošanai - ceļu būvniecībai (autoceļa atjaunošanai un uzturēšanai).

2. Saldus novada pašvaldībai nekustamo īpašumu bez atlīdzības nodot valstij, ja tas vairs netiek izmantots šā rīkojuma 1. punktā minētās funkcijas īstenošanai.

3. Saldus novada pašvaldībai, nostiprinot zemesgrāmatā īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu:

3.1. norādīt, ka īpašuma tiesības nostiprinātas uz laiku, kamēr Saldus novada pašvaldība nodrošina šā rīkojuma 1. punktā minētās funkcijas īstenošanu;

3.2. ierakstīt atzīmi par aizliegumu atsavināt nekustamo īpašumu un apgrūtināt to ar hipotēku.

4. Šā rīkojuma 3.2. apakšpunktā minēto aizliegumu - apgrūtināt nekustamo īpašumu ar hipotēku - nepiemēro, ja nekustamais īpašums tiek ieķīlāts par labu valstij (Valsts kases personā), lai apgūtu Eiropas Savienības fondu līdzekļus.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Zemkopības ministra vietā -
satiksmes ministrs Uldis Augulis

28.03.2017