Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta rīkojums Nr. 720

Rīgā 2016. gada 28. novembrī (prot. Nr. 64 19. §)

Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu Salaspils novada pašvaldības īpašumā

1. Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42. panta pirmo daļu un 43. pantu atļaut Finanšu ministrijai nodot bez atlīdzības Salaspils novada pašvaldības īpašumā šādus valsts nekustamos īpašumus, kas ierakstīti zemesgrāmatā uz valsts vārda Finanšu ministrijas personā:

1.1. 5465/10000 domājamās daļas no nekustamā īpašuma (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 8011 004 2001) - zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 8011 004 2001) 0,1621 ha platībā - Rīgas ielā 30, Salaspilī, Salaspils novadā;

1.2. 3651/10000 domājamo daļu no nekustamā īpašuma (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 8011 004 2069) - zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 8011 004 2069) 0,2043 ha platībā - Rīgas ielā 30A, Salaspilī, Salaspils novadā.

2. Salaspils novada pašvaldībai saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42. panta pirmo daļu:

2.1. šā rīkojuma 1. punktā minētos nekustamos īpašumus izmantot pašvaldības autonomās funkcijas īstenošanai saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 15. panta pirmās daļas 12. punktu - sabiedriskās kārtības nodrošināšanai un žūpības un netiklības apkarošanai;

2.2. šā rīkojuma 1. punktā minētos nekustamos īpašumus bez atlīdzības nodot valstij, ja tie vairs netiek izmantoti šā rīkojuma 2.1. apakšpunktā minētās funkcijas īstenošanai.

3. Salaspils novada pašvaldībai, nostiprinot zemesgrāmatā īpašuma tiesības uz šā rīkojuma 1. punktā minētajiem nekustamajiem īpašumiem:

3.1. norādīt, ka īpašuma tiesības nostiprinātas uz laiku, kamēr Salaspils novada pašvaldība nodrošina šā rīkojuma 2.1. apakšpunktā minētās funkcijas īstenošanu;

3.2. ierakstīt atzīmi par aizliegumu atsavināt nekustamo īpašumu un apgrūtināt to ar hipotēku.

4. Šā rīkojuma 3.2. apakšpunktā minēto aizliegumu - apgrūtināt nekustamo īpašumu ar hipotēku - nepiemēro, ja nekustamais īpašums tiek ieķīlāts par labu valstij (Valsts kases personā), lai apgūtu Eiropas Savienības fondu līdzekļus.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola