Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr. 1/24

Rīgā 2016.gada 17.novembrī (prot. Nr.44, 7.p.)
Noteikumi par universālo pakalpojumu elektronisko sakaru nozarē
Izdoti saskaņā ar Elektronisko sakaru likuma 62.panta pirmo daļu,
64.panta pirmo un otro daļu, un likuma "Par sabiedrisko
pakalpojumu regulatoriem
" 25.panta pirmo daļu

1. Noteikumi par universālo pakalpojumu elektronisko sakaru nozarē (turpmāk – noteikumi) nosaka universālajā pakalpojumā ietilpstošo pakalpojumu sarakstu, universālā pakalpojuma apjomu, ģeogrāfisko teritoriju un galalietotāju loku un universālā pakalpojuma saistības, kuras Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk – Regulators) nosaka elektronisko sakaru komersantam.

2. Noteikumos ir lietoti šādi termini:

2.1. universālā pakalpojuma lietotājs – galalietotājs, kurš pieprasa vai lieto universālo pakalpojumu;

2.2. universālā pakalpojuma sniedzējs – elektronisko sakaru komersants, kuram saskaņā ar Regulatora lēmumu ir noteikts pienākums sniegt universālo pakalpojumu;

2.3. īpašs pakalpojums – universālā pakalpojuma sniedzēja nodrošināts universālais pakalpojums ar maksas atlaidi personām ar invaliditāti.

3. Universālais pakalpojums ir pieejams universālā pakalpojuma lietotājiem visā Latvijas Republikas teritorijā.

4. Universālā pakalpojuma sniedzējs nodrošina piekļuvi publiskam elektronisko sakaru tīklam balss telefonijas izsaukumu veikšanai un faksa ziņojumu un datu ziņojumu nosūtīšanai ar datu pārraides ātrumu, kas ir pietiekams, lai nodrošinātu piekļuvi internetam.

5. Universālā pakalpojuma sniedzējs nodrošina, ka personām ar invaliditāti ir tiesības saņemt īpašus pakalpojumus.

6. Ja kādu no šo noteikumu 4. un 5.punktā minētajiem pakalpojumiem nodrošina tirgus, Regulators to neiekļauj universālā pakalpojuma saistībās.

7. Universālā pakalpojuma sniedzējs reizi gadā līdz 1.februārim iesniedz Regulatoram atskaiti par universālā pakalpojuma saistību izpildi par iepriekšējo kalendāro gadu.

8. Atzīt par spēku zaudējušu Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2013.gada 4.decembra lēmumu Nr. 1/32 "Noteikumi par universālo pakalpojumu elektronisko sakaru nozarē" (Latvijas Vēstnesis, 2013., 241.nr.).

9. Noteikumi stājas spēkā 2017.gada 1.janvārī.

Informatīvā atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

Šajos noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Eiropas Parlamenta un Padomes 2002.gada 7.marta Direktīvas 2002/22/EK par universālo pakalpojumu un lietotāju tiesībām attiecībā uz elektronisko sakaru tīkliem un pakalpojumiem (universālā pakalpojuma direktīva);

2) Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 25.novembra Direktīva 2009/136/EK, ar ko groza Direktīvu 2002/22/EK par universālo pakalpojumu un lietotāju tiesībām attiecībā uz elektronisko sakaru tīkliem un pakalpojumiem, Direktīvu 2002/58/EK par personas datu apstrādi un privātās dzīves aizsardzību elektronisko komunikāciju nozarē un Regulu (EK) Nr. 2006/2004 par sadarbību starp valstu iestādēm, kas atbildīgas par tiesību aktu īstenošanu patērētāju tiesību aizsardzības jomā.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
padomes priekšsēdētājs R.Irklis
01.01.2017