Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta rīkojums Nr. 401

Rīgā 2016. gada 18. jūlijā (prot. Nr. 36 11. §)

Par valsts nekustamā īpašuma Palasta ielā 3, Rīgā, nodošanu Rīgas Stradiņa universitātes īpašumā

1. Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42. panta pirmo daļu un 43. pantu atļaut Izglītības un zinātnes ministrijai nodot bez atlīdzības Rīgas Stradiņa universitātes īpašumā valsts nekustamo īpašumu (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 0100 007 0037) - zemes vienību 0,1037 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 0100 007 0037) un divas būves (būvju kadastra apzīmējumi 0100 007 0037 001 un 0100 007 0037 002) - Palasta ielā 3, Rīgā, kas ierakstīts zemesgrāmatā uz valsts vārda Izglītības un zinātnes ministrijas personā (turpmāk - nekustamais īpašums), lai nodrošinātu likumā "Par Rīgas Stradiņa universitātes Satversmi" noteiktos uzdevumus - universitātes profilam atbilstošas akadēmiskās un profesionālās izglītības nodrošināšanai, kā arī pētnieciskā darba iespēju veicināšanai medicīnas, veselības un sociālās aprūpes, pedagoģijas, sociālo zinātņu un dabaszinātņu pamatvirzienos.

2. Rīgas Stradiņa universitātei līdz 2017. gada 31. janvārim normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pārņemt nekustamo īpašumu no Izglītības un zinātnes ministrijas.

3. Rīgas Stradiņa universitātei nekustamo īpašumu bez atlīdzības nodot valstij, ja tas vairs netiek izmantots šā rīkojuma 1. punktā minēto uzdevumu īstenošanai.

4. Rīgas Stradiņa universitātei, nostiprinot zemesgrāmatā īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu:

4.1. norādīt, ka īpašuma tiesības nostiprinātas uz laiku, kamēr Rīgas Stradiņa universitāte nodrošina šā rīkojuma 1. punktā minēto uzdevumu īstenošanu;

4.2. ierakstīt atzīmi par aizliegumu atsavināt nekustamo īpašumu un apgrūtināt to ar hipotēku.

5. Šā rīkojuma 4.2. apakšpunktā minēto aizliegumu - apgrūtināt nekustamo īpašumu ar hipotēku - nepiemēro, ja nekustamais īpašums tiek ieķīlāts par labu valstij (Valsts kases personā).

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis