Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku

LATVIJAS PADOMJU SOCIĀLISTISKĀS REPUBLIKAS LIKUMS

Par Latvijas Padomju Sociālistiskās Republikas valsts karogu

Latvijas Padomju Sociālistiskās Republikas Augstākā Padome nolemj:

1. Apstiprināt Nolikumu par Latvijas Padomju Sociālistiskās Republikas valsts karogu.

2. Izdarīt Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija 1988. gada 29. septembra dekrētā «Par latviešu tautas kultūrvēsturisko simboliku» (Latvijas PSR Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1988, Nr. 40) šādus grozījumus:

- izslēgt 1. pantā vārdu «karoga»;

- izslēgt 2. pantu.

Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija priekšsēdētājs A. GORBUNOVS

Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija sekretārs I. DAUDIŠS

Rīgā 1990. gada 15. februārī

APSTIPRINĀTS
ar Latvijas PSR 1990. gada 15. februāra likumu

NOLIKUMS
Par Latvijas Padomju Sociālistiskās Republikas valsts karogu

1. Valsts karogs ir karmīnsarkans ar garenvirziena baltu svītru vidū. Sarkanbaltsarkano krāsu attiecība ir 2:1:2; karoga garuma un platuma attiecība ir 2:1.

2. Valsts karogs paceļams:

1) virs ēkām, kur notiek Latvijas PSR Augstākās Padomes sesijas vai Latvijas PSR vietējo Tautas deputātu padomju sesijas, - visā sesijas laikā;

2) virs Latvijas PSR Augstākās Padomes, Latvijas PSR Ministru Padomes un Latvijas PSR vietējo Tautas deputātu padomju ēkām - pastāvīgi;

3) virs ministriju, valsts komiteju un resoru, citu valsts un sabiedrisko orgānu, uzņēmumu, iestāžu un organizāciju ēkām, kā arī dzīvojamām mājām - Latvijas PSR likumdošanā noteiktajās svētku un atceres dienās.

Valsts karogu atļauts pacelt vai lietot arī tautas, darba, ģimenes svētkos un citās atceres dienās;

4) virs Latvijas PSR diplomātisko pārstāvniecību un konsulāro iestāžu ēkām un transporta līdzekļiem, kā arī virs jūras kuģiem un citiem transporta līdzekļiem, kur kā oficiālas personas atrodas Latvijas PSR Augstākās Padomes priekšsēdētājs, Latvijas PSR Ministru Padomes priekšsēdētājs vai citas personas, kas pārstāv Latvijas PSR Augstāko Padomi vai Latvijas PSR Ministru Padomi, - tādā kārtībā, kādu noteikusi Latvijas PSR Ministru Padome;

5) virs iekšējo ūdeņu kuģiem;

6) pēc Latvijas PSR Ministru Padomes rīkojuma vai vietējās Tautas deputātu padomes lēmuma.

3. Valsts karogam un tā attēlam neatkarīgi no izmēriem vienmēr precīzi jāatbilst krāsainajam un shematiskajam attēlam, kas pievienoti šim nolikumam.

4. Par valsts karoga apgānīšanu vainīgās personas saucamas pie atbildības saskaņā ar Latvijas PSR likumdošanu.

5. Šā nolikuma piemērošanas noteikumus un valsts karoga izgatavošanas kārtību nosaka Latvijas PSR Ministru Padome.

Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija sekretārs I. DAUDIŠS