Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Centrālās vēlēšanu komisijas lēmums Nr.13

Rīgā 2015.gada 3.decembrī

Par mandātu nepārdalīšanu starp 12.Saeimas vēlēšanās reģistrētajiem kandidātiem Latgales vēlēšanu apgabalā

2015.gada 30.novembrī Centrālajā vēlēšanu komisijā saņemts Rēzeknes tiesas 2015.gada 10.novembra spriedums krimināllietā Nr.11840001915 (turpmāk - spriedums), kurā divas personas atzītas par vainīgām Krimināllikuma 90.panta otrajā daļā paredzētā noziedzīga nodarījuma izdarīšanā. Spriedums stājies likumīgā spēkā 2015.gada 21.novembrī.

Saeimas vēlēšanu likuma 52.1 panta pirmā daļa nosaka, ka Centrālā vēlēšanu komisija piecu dienu laikā pēc tam, kad ir saņēmusi notiesājošu spriedumu krimināllietā par vēlēšanu tiesību pārkāpumiem, izvērtē, vai tiem ir bijusi ietekme uz mandātu sadalījumu attiecīgajās vēlēšanās, un pieņem vienu no šādiem lēmumiem:

1) nepārdalīt mandātus starp attiecīgajās vēlēšanās reģistrētajiem kandidātiem;

2) pārdalīt mandātus starp attiecīgajās vēlēšanās reģistrētajiem kandidātiem.

Tādējādi Centrālajai vēlēšanu komisijai jāizvērtē, vai spriedumā konstatētajiem vēlēšanu tiesību pārkāpumiem ir bijusi ietekme uz mandātu sadalījumu 12.Saeimas vēlēšanās.

Spriedumā konstatēts, ka viens no apsūdzētajiem tīši, ar nolūku 12.Saeimas vēlēšanās 2014.gada 4.oktobrī Latgales vēlēšanu apgabalā prettiesiskā veidā pamudināja atbalstīt politiskās partijas "Vienotība" deputātu kandidātu sarakstā Nr.4 ar kārtas Nr.3 ietverto deputāta kandidātu Dzintaru Zaķi, lietojot vēlētāju uzpirkšanu un ietekmējot vēlētāju brīvas gribas izpaudumu. Tāpat ar nolūku uzpirkt vēlētājus, lai uzpirktie vēlētāji balsotu par deputātu kandidātu sarakstu Nr.4 un deputāta kandidātu Dz.Zaķi, viņš pamudināja otru apsūdzēto piedalīties 12.Saeimas vēlēšanās Latgales vēlēšanu apgabalā par naudas atlīdzību, balsot par deputātu kandidātu sarakstu Nr.4 un deputāta kandidātu Dz.Zaķi, balsošanas gaitā izdarīt deputātu kandidātu saraksta Nr.4 vēlēšanu zīmē šādas atzīmes: ar "+" atzīmēt deputāta kandidātu Dz.Zaķi, izsvītrot sarakstā ar kārtas Nr.1 un Nr.2 ietvertos deputātu kandidātus, kā arī uzpirkt citus vēlētājus minētajā nolūkā.

Otrs apsūdzētais 2014.gada 4.oktobrī, 755.vēlēšanu iecirknī, kurš atradās Strupļu ciemā, Sokolku pagastā, Viļānu novadā, izdarīja balsošanu par kandidātu sarakstu Nr.4, veicot tajā minētās atzīmes. Viņš arī pamudināja divas vēlētājas piedalīties 12.Saeimas vēlēšanās Latgales vēlēšanu apgabalā par naudas atlīdzību, balsot par deputātu kandidātu sarakstu Nr.4 un deputāta kandidātu Dz.Zaķi, balsošanas gaitā izdarīt deputātu kandidātu saraksta Nr.4 vēlēšanu zīmē šādu atzīmi: "ar "+" atzīmēt deputāta kandidātu Dz.Zaķi, ko minētās vēlētājas 755.iecirknī arī izdarīja.

Tiesa spriedumā atzīst, ka ar norādītajām darbībām apsūdzētie "12.Saeimas vēlēšanās Latgales vēlēšanu apgabalā radīja nepamatotas un nelikumīgas priekšrocības politiskās partijas "Vienotība" deputātu kandidātu sarakstam un sarakstā ietvertajam deputāta kandidātam Dz.Zaķim attiecībā pret citiem deputātu kandidātu sarakstiem un šajos sarakstos ietvertajiem deputāta kandidātiem, nodarīja kaitējumu Latvijas Republikas politiskajai sistēmai valsts varas veidošanas jomā".

Iepazinusies ar spriedumu, Centrālā vēlēšanu komisija konstatē, ka uzpirktas 3 vēlētāju balsis, kas nodotas par politiskās partijas "Vienotība" kandidātu sarakstu. Visos trīs gadījumos par deputāta kandidātu Dz.Zaķi vēlēšanu zīmē tikusi izdarīta atzīme "+", bet vienā deputāta kandidāti ar 1. un 2.kārtas numuru svītroti.

Lai pārbaudītu, vai spriedumā konstatētajiem vēlēšanu tiesību pārkāpumiem ir bijusi ietekme uz mandātu sadalījumu 12.Saeimas vēlēšanās, pirmkārt, no derīgo balsu skaita, kas 12.Saeimas vēlēšanās Latgales vēlēšanu apgabalā nodotas par politiskās partijas "Vienotība" kandidātu sarakstu, atņemamas 6 balsis (ieskaitot 3 balsis, kas konstatētas Centrālās vēlēšanu komisijas 2015.gada 3.novembra lēmumā Nr.10, pamatojoties uz Rēzeknes tiesas 2015.gada 6.oktobra spriedumu krimināllietā Nr.11840001815).

Tādējādi par minēto sarakstu Latgales vēlēšanu apgabalā nodotas nevis 16187, bet gan 16181 derīga balss. Pēc Saeimas vēlēšanu likuma 38.pantā noteiktās metodikas pārrēķinot 12.Saeimas vēlēšanu rezultātus Latgales vēlēšanu apgabalā, mandātu sadalījums nemainās.

Otrkārt, atņemot kopā 6 balsis no 17937 balsīm, kas 12.Saeimas vēlēšanās nodotas par deputāta kandidātu Dz.Zaķi, secība, kādā partijas "Vienotība" Latgales vēlēšanu apgabala deputātu kandidāti sarindoti pēc nodoto balsu skaita (Saeimas vēlēšanu likuma 39.pants), nemainās, jo nākamais lielākais balsu skaits par citu deputāta kandidātu ir 17762.

Treškārt, sarakstā ar kārtas Nr.1 un Nr.2 ietvertajiem deputātu kandidātiem pieskaitot katram vienu balsi, kandidātu secība nemainās.

Līdz ar to Centrālā vēlēšanu komisija secina, ka spriedumā konstatētajiem vēlēšanu tiesību pārkāpumiem ne atsevišķi, ne kopā ar Rēzeknes tiesas 2015.gada 6.oktobra spriedumā krimināllietā Nr.11840001815 konstatētajiem pārkāpumiem nav bijusi ietekme uz mandātu sadalījumu 12.Saeimas vēlēšanās.

Ievērojot minēto, saskaņā ar Saeimas vēlēšanu likuma 52.1 panta pirmās daļas 1.punktu Centrālā vēlēšanu komisija

nolemj:

nepārdalīt mandātus starp 12.Saeimas vēlēšanās reģistrētajiem kandidātiem Latgales vēlēšanu apgabalā.

Šo lēmumu 10 dienu laikā pēc tā pieņemšanas var pārsūdzēt Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamentā (Brīvības bulvārī 36, Rīgā, LV- 1511).

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs A.Cimdars

Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs R.Eglājs

03.12.2015