Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta rīkojums Nr. 710

Rīgā 2015. gada 11. novembrī (prot. Nr. 58 8. §)

Par valsts meža zemes nodošanu Kandavas novada pašvaldības īpašumā

1. Pamatojoties uz Meža likuma 44. panta ceturtās daļas 2. punkta "a" apakšpunktu un Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 5. panta pirmo daļu, 42. panta pirmo daļu un 43. pantu, atļaut Zemkopības ministrijai nodot bez atlīdzības Kandavas novada pašvaldības īpašumā valsts nekustamo īpašumu "Urļi-Oriņi" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 9062 015 0212) − valsts meža zemi 1,92 ha kopplatībā (zemes vienību (kadastra apzīmējums 9062 015 0189) 0,76 ha platībā, zemes vienību (kadastra apzīmējums 9062 015 0198) 0,11 ha platībā un zemes vienību (kadastra apzīmējums 9062 015 0201) 1,05 ha platībā) - Kandavas pagastā, Kandavas novadā (turpmāk - nekustamais īpašums), lai to izmantotu pašvaldības autonomās funkcijas īstenošanai - ceļu būvniecībai.

2. Kandavas novada pašvaldībai nekustamo īpašumu bez atlīdzības nodot valstij, ja tas vairs netiek izmantots šā rīkojuma 1. punktā minētās funkcijas īstenošanai.

3. Kandavas novada pašvaldībai, nostiprinot zemesgrāmatā īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu:

3.1. norādīt, ka īpašuma tiesības nostiprinātas uz laiku, kamēr Kandavas novada pašvaldība nodrošina šā rīkojuma 1. punktā minētās funkcijas īstenošanu;

3.2. ierakstīt atzīmi par aizliegumu atsavināt nekustamo īpašumu un apgrūtināt to ar hipotēku.

4. Šā rīkojuma 3.2. apakšpunktā minēto aizliegumu - apgrūtināt nekustamo īpašumu ar hipotēku - nepiemēro, ja nekustamais īpašums tiek ieķīlāts par labu valstij (Valsts kases personā), lai apgūtu Eiropas Savienības fondu līdzekļus.

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs