Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta rīkojums Nr. 632

Rīgā 2015. gada 13. oktobrī (prot. Nr. 54 24. §)

Par valsts meža zemes nodošanu Smiltenes novada pašvaldības īpašumā

1. Pamatojoties uz Meža likuma 44. panta ceturtās daļas 2. punkta "a" apakšpunktu un Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 5. panta pirmo daļu, 42. panta pirmo daļu un 43. pantu, atļaut Zemkopības ministrijai nodot bez atlīdzības Smiltenes novada pašvaldības īpašumā valsts nekustamo īpašumu "Ceļš Jaunpriedaines-Spicieri" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 9470 003 0397) − valsts meža zemi 1,78 ha kopplatībā (zemes vienību (kadastra apzīmējums 9470 003 0388) 0,4 ha platībā, zemes vienību (kadastra apzīmējums 9470 003 0396) 0,48 ha platībā un zemes vienību (kadastra apzīmējums 9470 001 0028) 0,9 ha platībā) - Launkalnes pagastā, Smiltenes novadā (turpmāk - nekustamais īpašums), lai to izmantotu pašvaldības autonomās funkcijas īstenošanai - ceļu būvniecībai.

2. Smiltenes novada pašvaldībai nekustamo īpašumu bez atlīdzības nodot valstij, ja tas vairs netiek izmantots šā rīkojuma 1. punktā minētās funkcijas īstenošanai.

3. Smiltenes novada pašvaldībai, nostiprinot zemesgrāmatā īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu:

3.1. norādīt, ka īpašuma tiesības nostiprinātas uz laiku, kamēr Smiltenes novada pašvaldība nodrošina šā rīkojuma 1. punktā minētās funkcijas īstenošanu;

3.2. ierakstīt atzīmi par aizliegumu atsavināt nekustamo īpašumu un apgrūtināt to ar hipotēku.

4. Šā rīkojuma 3.2. apakšpunktā minēto aizliegumu - apgrūtināt nekustamo īpašumu ar hipotēku - nepiemēro, ja nekustamais īpašums tiek ieķīlāts par labu valstij Valsts kases personā, lai apgūtu Eiropas Savienības fondu līdzekļus.

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs