Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta rīkojums Nr. 479

Rīgā 2015. gada 2. septembrī (prot. Nr. 44 20. §)

Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma "P62" Lazdonas pagastā, Madonas novadā, nodošanu Madonas novada pašvaldības īpašumā

1. Saskaņā ar likuma "Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos" 6. pantu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma pārejas noteikumu 3. punktu un likuma "Par autoceļiem" 4. panta 1.1 daļu atļaut Satiksmes ministrijai nodot bez atlīdzības Madonas novada pašvaldības īpašumā valstij piekrītošo nekustamo īpašumu "P62" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 7066 002 0202) - zemes vienību 0,15 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 7066 002 0200) un uz tās izbūvēto komplekso inženierbūvi valsts reģionālā autoceļa P62 "Krāslava-Preiļi-Madona (Madonas apvedceļš)" posmu 141,7.-141,8. km - Lazdonas pagastā, Madonas novadā.

2. Madonas novada pašvaldībai saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 15. panta 2. punktu šā rīkojuma 1. punktā minēto nekustamo īpašumu izmantot pašvaldības autonomās funkcijas īstenošanai - pašvaldības administratīvās teritorijas labiekārtošanai un sanitārās tīrības nodrošināšanai (ielu un ceļu rekonstruēšana un uzturēšana).

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Satiksmes ministrs Anrijs Matīss