Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Ministru kabineta noteikumi Nr. 462

Rīgā 2015. gada 11. augustā (prot. Nr. 38 13. §)
Kvalitātes, klasifikācijas un papildu marķējuma prasības kafijas un cigoriņu ekstraktam
Izdoti saskaņā ar Pārtikas aprites uzraudzības likuma
4. panta ceturto daļu un 13. panta trešās daļas 3. punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kvalitātes, klasifikācijas un papildu marķējuma prasības kafijas un cigoriņu ekstraktam (turpmāk – produkts).

2. Noteikumi neattiecas uz grauzdētu šķīstošo kafiju (café torrefacto soluble).

II. Produkta klasifikācijas prasības

3. Produktu klasificē šādi:

3.1. kafijas ekstrakts, šķīstošais kafijas ekstrakts, šķīstošā kafija vai ātri pagatavojama kafija – koncentrēts produkts, kas ekstrakcijas procesā iegūts no grauzdētām kafijas pupiņām, par ekstrakcijas vidi izmantojot tikai ūdeni un nepieļaujot hidrolīzi ar skābes vai sārma pievienošanu. Kafijas ekstrakts satur tikai šķīstošās un aromātiskās kafijas sastāvdaļas. Kafijas ekstraktā var būt kafijas nešķīstošās eļļas un citas vielas, kuras ekstrakcijas procesā nav iespējams tehniski atdalīt no kafijas ekstrakta;

3.2. cigoriņu ekstrakts, šķīstošie cigoriņi vai ātri pagatavojamie cigoriņi – koncentrēts produkts, kas ekstrakcijas procesā iegūts no grauzdētiem cigoriņiem, par ekstrakcijas vidi izmantojot tikai ūdeni un nepieļaujot hidrolīzi ar skābes vai sārma pievienošanu.

4. Cigoriņu ekstraktu ražo no notīrītām, izžāvētām un grauzdētām cigoriņu (Cichorium Intybus L.) saknēm.

5. Produkta tirdzniecības nosaukums attiecīgi ir "Kafijas ekstrakts", "Šķīstošais kafijas ekstrakts", "Šķīstošā kafija" vai "Ātri pagatavojama kafija", "Cigoriņu ekstrakts", "Šķīstošie cigoriņi" vai "Ātri pagatavojamie cigoriņi".

6. Produkts var būt sausā, pastas (pastveida) vai šķidrā veidā.

III. Produkta kvalitātes prasības

7. Sausnas saturs kafijas ekstraktā ir:

7.1. ne mazāks par 95 procentiem no sausa kafijas ekstrakta svara;

7.2. 70–85 procenti no svara, ja kafijas ekstrakts ir pastas veidā;

7.3. 15–55 procenti no svara, ja kafijas ekstrakts ir šķidrā veidā.

8. Sausnas saturs cigoriņu ekstraktā ir:

8.1. ne mazāks par 95 procentiem no sausa cigoriņu ekstrakta svara;

8.2. 70–85 procenti no svara, ja cigoriņu ekstrakts ir pastas veidā;

8.3. 25–55 procenti no svara, ja cigoriņu ekstrakts ir šķidrā veidā.

9. Kafijas ekstrakts sausā vai pastas veidā satur tikai kafijas ekstrakcijas procesā iegūtās vielas.

10. Kafijas ekstrakts šķidrā veidā var saturēt grauzdētu vai negrauzdētu pārtikas cukuru. Cukura saturs šķidrā kafijas ekstraktā nav lielāks par 12 procentiem no produkta kopējā svara.

11. Cigoriņu ekstrakts sausā vai pastas veidā var saturēt ne vairāk par vienu procentu no to vielu svara, kuras nav iegūtas no cigoriņiem.

12. Cigoriņu ekstrakts šķidrā veidā var saturēt grauzdētu vai negrauzdētu pārtikas cukuru, ja tā daudzums nepārsniedz 35 procentus no cigoriņu ekstrakta kopējā svara.

IV. Papildu prasības produkta marķējumam

13. Kafijas un cigoriņu ekstraktu marķē saskaņā ar normatīvajiem aktiem par pārtikas produktu informācijas sniegšanu patērētājiem un fasētas pārtikas marķēšanu. Marķējumā papildus norāda informāciju, kas noteikta šajos noteikumos.

14. Šo noteikumu 3.1. un 3.2. apakšpunktā minēto produkta nosaukumu marķējumā norāda tikai tādam produktam, kas atbilst šo noteikumu prasībām.

15. Atkarībā no konsistences produkta nosaukumam pievieno vārdus "pasta", "pastveida" vai "šķidrā veidā".

16. Šķidra produkta nosaukumam pievieno vārdu "koncentrāts", ja sausnas saturs:

16.1. kafijas ekstraktā ir lielāks par 25 procentiem no svara;

16.2. cigoriņu ekstraktā ir lielāks par 45 procentiem no svara.

17. Šo noteikumu 3.1. apakšpunktā minētā produkta marķējumā vienā redzes laukā ar produkta nosaukumu ir skaidri redzama norāde "Ar samazinātu kofeīna daudzumu", ja kofeīna saturs nepārsniedz 0,3 procentus no kafijas sausnas satura.

18. Šo noteikumu 7.3. un 8.3. apakšpunktā minētā produkta marķējumā vienā redzes laukā ar produkta nosaukumu ir skaidri redzama norāde "Konservēts ar ...", "Ar ... piedevām", "Ar ..." vai "Grauzdēts ar ...", kurā ir minēts izmantotā cukura veids.

19. Ja produkts ir pastas vai šķidrā veidā, marķējumā norāda minimālo kafijas vai cigoriņu sausnas saturu, kas izteikts procentos no gatavā produkta svara.

V. Noslēguma jautājums

20. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2005. gada 22. februāra noteikumus Nr. 140 "Kvalitātes, klasifikācijas un marķējuma prasības kafijas un cigoriņu ekstraktam" (Latvijas Vēstnesis, 2005, 33. nr.).

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes 1999. gada 22. februāra Direktīvas 1999/4/EK, kas attiecas uz kafijas ekstraktiem un cigoriņu ekstraktiem.

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Zemkopības ministra vietā –
veselības ministrs Guntis Belēvičs
22.08.2015