Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta rīkojums Nr.320

Rīgā 2015.gada 17.jūnijā (prot. Nr.29 39.§)

Par valsts nekustamā īpašuma nodošanu Rēzeknes novada pašvaldības īpašumā

1. Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 43. pantu atļaut Aizsardzības ministrijai nodot bez atlīdzības Rēzeknes novada pašvaldības īpašumā nekustamo īpašumu "Lidlauks Rēzekne 1" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 7842 005 0028) - zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 7842 005 0377) 21,38 ha platībā - Audriņu pagastā, Rēzeknes novadā, kas ierakstīts zemesgrāmatā uz valsts vārda Aizsardzības ministrijas personā, un lidlauka skrejceļu (būves kadastra apzīmējums 7842 005 0377 004) 59335,20 m2 platībā, kas atrodas uz piecām zemes vienībām (zemes vienību kadastra apzīmējumi 7842 005 0377, 7842 005 0237, 7842 005 0233, 7842 005 0232 un 7842 005 0293) Audriņu pagastā, Rēzeknes novadā (turpmāk - nekustamais īpašums).

2. Rēzeknes novada pašvaldībai saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42. panta pirmo daļu nekustamo īpašumu:

2.1. izmantot likuma "Par pašvaldībām" 15. panta 6. punktā minēto pašvaldības autonomo funkciju īstenošanai - iedzīvotāju veselīga dzīvesveida un sporta attīstības veicināšanai;

2.2. bez atlīdzības nodot valstij, ja tas vairs netiek izmantots šā rīkojuma 2.1. apakšpunktā minēto funkciju īstenošanai.

3. Rēzeknes novada pašvaldībai, nostiprinot zemesgrāmatā īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu:

3.1. norādīt, ka īpašuma tiesības nostiprinātas uz laiku, kamēr Rēzeknes novada pašvaldība nodrošina šā rīkojuma 2.1. apakšpunktā minēto funkciju īstenošanu;

3.2. ierakstīt atzīmi par aizliegumu atsavināt nekustamo īpašumu un apgrūtināt to ar hipotēku.

4. Šā rīkojuma 3.2. apakšpunktā minēto aizliegumu - apgrūtināt nekustamo īpašumu - nepiemēro, ja nekustamais īpašums tiek ieķīlāts par labu valstij (Valsts kases personā), lai apgūtu Eiropas Savienības fondu līdzekļus.

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrs Kaspars Gerhards