Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta rīkojums Nr.315

Rīgā 2015.gada 17.jūnijā (prot. Nr.29 29.§)

Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma "P108" Saldus pagastā, Saldus novadā, nodošanu Saldus novada pašvaldības īpašumā

1. Saskaņā ar likuma "Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos" 6. pantu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42. panta pirmo daļu, 43. pantu un pārejas noteikumu 3. punktu un likuma "Par autoceļiem" 4. panta 1.1 daļu atļaut Satiksmes ministrijai nodot bez atlīdzības Saldus novada pašvaldības īpašumā valstij piekrītošo nekustamo īpašumu "P108" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 8486 003 0137) - zemes vienību 0,07 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 8486 003 0135) un uz tās izbūvēto komplekso inženierbūvi - valsts reģionālā autoceļa P108 "Ventspils-Kuldīga-Saldus" posmu 103,3 km - 0,04 km kopgarumā - Saldus pagastā, Saldus novadā (turpmāk - nekustamais īpašums).

2. Saldus novada pašvaldībai saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 15. panta 2. punktu nekustamo īpašumu izmantot pašvaldības autonomās funkcijas īstenošanai - pašvaldības administratīvās teritorijas labiekārtošanai un sanitārās tīrības nodrošināšanai (ielu un ceļu rekonstruēšana un uzturēšana).

3. Saldus novada pašvaldībai nekustamo īpašumu bez atlīdzības nodot valstij, ja tas vairs netiek izmantots šā rīkojuma 2. punktā minētās funkcijas īstenošanai.

4. Saldus novada pašvaldībai, nostiprinot zemesgrāmatā īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu:

4.1. norādīt, ka īpašuma tiesības nostiprinātas uz laiku, kamēr Saldus novada pašvaldība nodrošina šā rīkojuma 2. punktā minētās funkcijas īstenošanu;

4.2. ierakstīt atzīmi par aizliegumu atsavināt nekustamo īpašumu un apgrūtināt to ar hipotēku.

5. Šā rīkojuma 4.2. apakšpunktā minēto aizliegumu - apgrūtināt nekustamo īpašumu ar hipotēku - nepiemēro, ja nekustamais īpašums tiek ieķīlāts par labu valstij (Valsts kases personā), lai apgūtu Eiropas Savienības fondu līdzekļus.

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Satiksmes ministra vietā -
finanšu ministrs Jānis Reirs