Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta rīkojums Nr.273

Rīgā 2015.gada 26.maijā (prot. Nr.24 28.§)

Par valsts kapitālsabiedrību un valsts kapitāla daļu pārvaldības koordinācijas institūciju

1. Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 22. panta pirmo daļu un pārejas noteikumu 2.1. apakšpunktu, noteikt, ka valsts kapitālsabiedrību un valsts kapitāla daļu pārvaldības koordinācijas institūcijas (turpmāk - koordinācijas institūcija) uzdevumus pilda Pārresoru koordinācijas centrs.

2. Pārresoru koordinācijas centram uzsākt koordinācijas institūcijas uzdevumu īstenošanu ar 2015. gada 1. jūniju atbilstoši valsts budžeta piešķīrumam un nodrošināt, ka:

2.1. koordinācijas institūcija uzsāk sniegt atzinumus par kapitālsabiedrību darbības stratēģijām, sākot ar 2016. gada 1. janvāri;

2.2. koordinācijas institūcija uzsāk izvirzīt pārstāvjus valdes un padomes locekļu nominācijas komisijās, sākot ar 2015. gada 1. augustu;

2.3. Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma:

2.3.1. pārejas noteikumu 2.2. apakšpunktā minētais uzdevums tiek izpildīts līdz 2015. gada 1. oktobrim;

2.3.2. pārejas noteikumu 9. punktā minētais uzdevums tiek izpildīts līdz 2015. gada 1. decembrim.

3. Lai nodrošinātu koordinācijas institūcijas uzdevumu izpildi, atbalstīt 2015. gadā apropriācijas pārdali no resora "03. Ministru kabinets" budžeta programmā 01.00.00 "Ministru kabineta darbības nodrošināšana, valsts pārvaldes politika" jaunajai politikas iniciatīvai "Latvijas konkurētspējas novērtējums un tā uzraudzības (monitoringa) sistēma" piešķirtā finansējuma 184 086 euro apmērā:

3.1. uz Pārresoru koordinācijas centra budžeta programmu 01.00.00 "Pārresoru koordinācijas centra darbības nodrošināšana" 168 531 euro;

3.2. Valsts kancelejai atbalsta funkciju nodrošināšanai Pārresoru koordinācijas centram 15 555 euro.

4. Pārresoru koordinācijas centram un Valsts kancelejai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sagatavot un līdz 2015. gada 26. maijam iesniegt Finanšu ministrijā pieprasījumu valsts budžeta apropriācijas pārdalei atbilstoši šā rīkojuma 3. punktam.

5. Finanšu ministram normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā informēt Saeimu par šā rīkojuma 3. punktā minēto apropriācijas pārdali un pēc Saeimas atļaujas saņemšanas veikt apropriācijas pārdali.

6. Pēc tam kad Saeima piekritusi šā rīkojuma 3. punktā minētajai apropriācijas pārdalei, Finanšu ministrijai precizēt un samazināt 2016. gadam resora "03. Ministru kabinets" budžeta programmai 01.00.00 "Ministru kabineta darbības nodrošināšana, valsts pārvaldes politika" izdevumus jaunajai politikas iniciatīvai "Latvijas konkurētspējas novērtējums un tā uzraudzības (monitoringa) sistēma" 268 160 euro apmērā un attiecīgi palielināt izdevumus Pārresoru koordinācijas centra budžeta programmai 01.00.00 "Pārresoru koordinācijas centra darbības nodrošināšana", kā arī palielināt Pārresoru koordinācijas centra un resora "03. Ministru kabinets" bāzes izdevumus 2017. gadam un turpmākajiem gadiem attiecīgi par 268 160 euro un 26 666 euro katru gadu.

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Finanšu ministra vietā -
aizsardzības ministrs Raimonds Vējonis

26.05.2015