Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta rīkojums Nr.153

Rīgā 2015.gada 25.martā (prot. Nr.16 25.§)

Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu Rīgas Stradiņa universitātes īpašumā

1. Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42. panta pirmo daļu un 43. pantu, likuma "Par kultūras pieminekļu aizsardzību" 8. panta trešo daļu un 9. pantu nodot bez atlīdzības Rīgas Stradiņa universitātes īpašumā šādus valsts nekustamos īpašumus, kas ierakstīti zemesgrāmatā uz valsts vārda Rīgas Stradiņa universitātes personā, lai nodrošinātu likumā "Par Rīgas Stradiņa universitātes Satversmi" noteiktos uzdevumus:

1.1. nekustamo īpašumu (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 0100 537 0045) - būvi (būves kadastra apzīmējums 0100 037 0183 002) - Jāņa Asara ielā 5, Rīgā;

1.2. nekustamo īpašumu (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 0100 537 0026) - būvi (būves kadastra apzīmējums 0100 037 0183 004) - Jāņa Asara ielā 5, Rīgā;

1.3. nekustamo īpašumu (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 1700 012 0466) - zemes vienību 5485 m2 platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 1700 012 0466) un būvi (būves kadastra apzīmējums 1700 012 0466 001) - Riņķu ielā 24/26, Liepājā;

1.4. nekustamo īpašumu (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 0100 580 0293) - būvi (būves kadastra apzīmējums 0100 080 2021 006) - Anniņmuižas bulvārī 26A, Rīgā;

1.5. nekustamo īpašumu (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 0100 059 0222) - zemes vienību 2324 m2 platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 0100 059 0222) un divas būves (būvju kadastra apzīmējumi 0100 059 0222 001 un 0100 059 0222 002) - Kapseļu ielā 8, Rīgā;

1.6. nekustamo īpašumu (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 0100 059 0215) - zemes vienību 1827 m2 platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 0100 059 0215) un četras būves (būvju kadastra apzīmējumi 0100 059 0215 001, 0100 059 0215 002, 0100 059 0215 003 un 0100 059 0215 005) - Kapseļu ielā 23, Rīgā.

2. Rīgas Stradiņa universitātei saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42. panta pirmo daļu šā rīkojuma 1. punktā minētos nekustamos īpašumus:

2.1. izmantot šādu funkciju īstenošanai:

2.1.1. šā rīkojuma 1.1., 1.3. un 1.6. apakšpunktā minēto nekustamo īpašumu - universitātes profilam atbilstošas akadēmiskās un profesionālās izglītības nodrošināšanai, kā arī pētnieciskā darba iespēju un studiju un pētniecības procesam nepieciešamās infrastruktūras pieejamības nodrošināšanai un attīstības veicināšanai;

2.1.2. šā rīkojuma 1.2. apakšpunktā minēto nekustamo īpašumu - studiju un pētniecības procesam nepieciešamās atbalsta infrastruktūras nodrošināšanai un attīstības veicināšanai;

2.1.3. šā rīkojuma 1.4. apakšpunktā minēto nekustamo īpašumu -universitātes profilam atbilstošas akadēmiskās un profesionālās izglītības nodrošināšanai, klīnisko prasmju apgūšanai, izmantojot dažādus manekenus un simulācijas ierīces, kā arī pētnieciskā darba iespēju un studiju un pētniecības procesam nepieciešamās infrastruktūras pieejamības nodrošināšanai un attīstības veicināšanai;

2.1.4. šā rīkojuma 1.5. apakšpunktā minēto nekustamo īpašumu -viespasniedzēju un studentu dienesta viesnīcas nodrošināšanai, kā arī studiju un pētniecības procesam nepieciešamās atbalsta infrastruktūras pieejamības nodrošināšanai un attīstības veicināšanai;

2.2. bez atlīdzības nodot valstij, ja tie vairs netiek izmantoti šā rīkojuma 2.1. apakšpunktā minēto funkciju īstenošanai;

2.3. nostiprinot zemesgrāmatā:

2.3.1. norādīt, ka īpašuma tiesības nostiprinātas uz laiku, kamēr Rīgas Stradiņa universitāte nodrošina šā rīkojuma 2.1. apakšpunktā minēto funkciju īstenošanu;

2.3.2. ierakstīt atzīmi par aizliegumu nekustamo īpašumu vai to daļas atsavināt vai apgrūtināt ar hipotēku.

3. Šā rīkojuma 2.3.2. apakšpunktā minēto aizliegumu - apgrūtināt nekustamo īpašumu ar hipotēku - nepiemēro, ja nekustamais īpašums tiek ieķīlāts par labu valstij (Valsts kases personā).

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Veselības ministrs Guntis Belēvičs