Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr.1/4

Rīgā 2015.gada 12.februārī (prot. Nr.5, 3.p.)
Vispārējās atļaujas noteikumu pārkāpumu novēršanas noteikumi pasta nozarē
Izdoti saskaņā ar Pasta likuma 10.pantu

1. Vispārējās atļaujas noteikumu pārkāpumu novēršanas noteikumi pasta nozarē (turpmāk – noteikumi) nosaka kārtību, kādā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk – Regulators) īsteno pasta komersanta (turpmāk – komersants) vispārējās atļaujas noteikumu pārkāpumu (turpmāk – pārkāpums) novēršanu un pasta pakalpojumu sniegšanas tiesību atņemšanu pārkāpumu gadījumā.

2. Ja Regulators konstatē komersanta darbībā pārkāpumu pasta nozarē, Regulators Paziņošanas likumā noteiktajā kārtībā nosūta komersantam brīdinājuma vēstuli, kurā norāda:

2.1. konstatēto pārkāpumu;

2.2. pienākumu veikt efektīvus pasākumus, lai novērstu konstatēto pārkāpumu (turpmāk – pasākums);

2.3. ieteicamos pasākumus;

2.4. termiņu komersanta paskaidrojuma sniegšanai par konstatēto pārkāpumu un pasākumu veikšanu;

2.5. termiņu konstatētā pārkāpuma novēršanai un pasākumu veikšanai.

3. Ja komersants nenovērš Regulatora konstatēto pārkāpumu brīdinājuma vēstulē noteiktajā termiņā, Regulators uzsāk lietvedību administratīvā pārkāpuma lietā.

4. Ja komersants nenovērš gada laikā atkārtoti izdarītu līdzīgu pārkāpumu (turpmāk – atkārtots pārkāpums) Regulatora brīdinājuma vēstulē noteiktajā termiņā, Regulators:

4.1. uzsāk lietvedību administratīvā pārkāpuma lietā;

4.2. nosūta komersantam vēstuli, kurā norāda konstatēto atkārtoto pārkāpumu, nosaka termiņu, līdz kuram komersantam ir jānovērš konstatētais atkārtotais pārkāpums, un brīdina komersantu – ja tas nenovērsīs konstatēto atkārtoto pārkāpumu, Regulators var komersantam uz laiku līdz pieciem gadiem atņemt tiesības sniegt pasta pakalpojumus.

5. Ja šo noteikumu 4.2.apakšpunktā minētajā vēstulē noteiktajā termiņā komersants nenovērš konstatēto atkārtoto pārkāpumu, Regulators lemj par tiesību atņemšanu komersantam sniegt pasta pakalpojumus uz laiku līdz pieciem gadiem.

6. Regulators pēc šo noteikumu 5.punktā minētā lēmuma pieņemšanas izdara ierakstu pasta komersantu reģistrā par to, ka komersantam ir atņemtas tiesības sniegt pasta pakalpojumus, un norāda termiņu, uz cik ilgu laiku komersantam ir atņemtas tiesības sniegt pasta pakalpojumus (turpmāk – pasta pakalpojumu sniegšanas tiesību atņemšanas termiņš).

7. Regulators mājaslapā internetā www.sprk.gov.lv publicē paziņojumu par komersantiem, kuriem ar Regulatora lēmumu ir atņemtas tiesības sniegt pasta pakalpojumus, kā arī norāda pasta pakalpojumu sniegšanas tiesību atņemšanas termiņu.

8. Ja komersants, kuram ar Regulatora lēmumu ir atņemtas tiesības sniegt pasta pakalpojumus, nosūta Regulatoram jaunu pasta komersanta reģistrācijas paziņojumu pasta pakalpojumu sniegšanas tiesību atņemšanas termiņā vai arī komersants nav novērsis konstatēto atkārtoto pārkāpumu, Regulators šo paziņojumu neizskata un nosūta komersantam vēstuli, kurā norāda atteikuma iemeslus.

9. Atzīt par spēku zaudējušu Regulatora 2009.gada 7.decembra lēmumu Nr.1/9 "Noteikumi par vispārējās atļaujas noteikumu pārkāpumiem pasta nozarē" (Latvijas Vēstnesis, 2009, 195. nr.).

10. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
padomes priekšsēdētājs V.Lokenbahs