Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta rīkojums Nr.4

Rīgā 2015.gada 6.janvārī (prot. Nr.1 7.§)

Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu Ķekavas novada pašvaldības īpašumā

1. Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42. panta pirmo daļu, 43. pantu un Meža likuma 44. panta ceturtās daļas 3. punkta "b" apakšpunktu atļaut Finanšu ministrijai nodot bez atlīdzības Ķekavas novada pašvaldības īpašumā pašvaldības autonomo funkciju īstenošanai - iedzīvotājiem nepieciešamo komunālo pakalpojumu nodrošināšanai neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds, iedzīvotāju izglītības procesa organizēšanai, rūpēm par tautas jaunrades attīstību un iedzīvotāju veselīga dzīvesveida veicināšanai - šādus nekustamos īpašumus, kas ierakstīti zemesgrāmatā uz valsts vārda Finanšu ministrijas personā:

1.1. nekustamo īpašumu (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 8007 001 1201) - zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 8007 001 0289) 0,8609 ha platībā - Baložu ielā 4, Baložos, Ķekavas novadā, tai skaitā meža zemi 0,0872 ha platībā, kas nepieciešama ēku (būvju) uzturēšanai;

1.2. nekustamo īpašumu (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 8007 001 0295) - zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 8007 001 0290) 0,2861 ha platībā - Baložu ielā 4A, Baložos, Ķekavas novadā, tai skaitā meža zemi 0,1065 ha platībā, kas nepieciešama ēku (būvju) uzturēšanai;

1.3. nekustamo īpašumu (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 8007 001 0296) - zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 8007 001 0291) 0,4056 ha platībā - Baložu ielā 4B, Baložos, Ķekavas novadā, tai skaitā meža zemi 0,1080 ha platībā, kas nepieciešama ēku (būvju) uzturēšanai.

2. Ķekavas novada pašvaldībai šā rīkojuma 1. punktā minētos valsts nekustamos īpašumus bez atlīdzības nodot valstij, ja tie vairs netiek izmantoti šā rīkojuma 1. punktā minēto funkciju īstenošanai.

3. Ķekavas novada pašvaldībai, nostiprinot zemesgrāmatā īpašuma tiesības uz šā rīkojuma 1. punktā minētajiem nekustamajiem īpašumiem:

3.1. norādīt, ka īpašuma tiesības nostiprinātas uz laiku, kamēr Ķekavas novada pašvaldība nodrošina šā rīkojuma 1. punktā minēto funkciju īstenošanu;

3.2. ierakstīt atzīmi par aizliegumu atsavināt nekustamos īpašumus un apgrūtināt tos ar hipotēku.

4. Šā rīkojuma 3.2. apakšpunktā minēto aizliegumu - apgrūtināt nekustamos īpašumus ar hipotēku - nepiemēro, ja nekustamie īpašumi tiek ieķīlāti par labu valstij (Valsts kases personā), lai apgūtu Eiropas Savienības fondu līdzekļus.

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Finanšu ministrs Jānis Reirs