Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Jūrmalas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.62

Jūrmalā 2010.gada 21.oktobrī (prot. Nr.30, 1.p.)

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 "Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums"

Izdoti saskaņā ar
Latvijas Republikas likuma "Par pašvaldībām"
21.panta pirmās daļas 1.punktu un 24.pantu

Veikt šādus grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 "Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums":

1. Svītrot saistošo noteikumu 17.1.17.punktu.

2. Izteikt Jūrmalas pilsētas domes struktūras shēmu saskaņā ar pielikumu.

3. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas.

Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs G.Truksnis1.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes
2010.gada 21.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.62
(prot. Nr.30, 1.p.)Paskaidrojuma raksts

Apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes
2010.gada 21.oktobra
saistošajiem noteikumiem Nr.62
(prot. Nr.30, 1.p.)

Vispārējas ziņas

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 "Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums"

Projekta satura izklāsts

Saistošo noteikumu grozījumu projekts paredz izmaiņas pašvaldības pārvaldes struktūrā, likvidējot šādu struktūrvienību - Pašvaldības kontroles komisiju.

Projekta nepieciešamības pamatojumus

Pašvaldības kontroles komisija tika izveidota saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 27.maijā pieņemtajiem saistošajiem noteikumiem Nr.30 "Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 "Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums"", kā arī 2010.gada 27.maijā apstiprināts tās nolikums. Caurskatot Kontroles komisijas nolikumā atrunātās funkcijas un uzdevumus, secināms, ka tās pārklājas ar Jūrmalas pilsētas domes Revīzijas un audita nodaļas 2008.gada 31.janvāri pieņemtajā nolikumā noteiktajām nodaļas funkcijām un veicamajiem uzdevumiem. Saistošo noteikumu projekta mērķis ir novērst pašvaldības dažādu struktūrvienību funkciju dublēšanos.

Informācija par projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu

Ietekmes uz budžetu nav. Nav attiecināmas izmaiņas budžeta izdevumos.

Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Būtiska administratīvā sloga izmaiņas uzņēmējdarbībā nenotiks, jo normatīvā akta prasību izpilde neietekmē uzņēmējdarbību.

Ietekme uz administratīvajām procedūrām

Administratīvo slogu fiziskām personām saistošo noteikumu ieviešana neietekmēs.

Konsultācijas ar privātpersonām

Nav veiktas, jo saistošo noteikumu projekts neskar privātpersonu tiesiskās intereses.

Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs G.Truksnis