Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2021. gada 18. marta noteikumus Nr. 171 "Izglītības un zinātnes ministrijas padotībā esošo koledžu maksas pakalpojumu cenrādis".
Ministru kabineta noteikumi Nr.888

Rīgā 2013.gada 17.septembrī (prot. Nr.49 37.§)
Profesionālās izglītības kompetences centra "Rīgas Tehniskā koledža" maksas pakalpojumu cenrādis
Izdoti saskaņā ar Likuma par budžetu un
finanšu vadību
5.panta devīto daļu

1. Noteikumi nosaka profesionālās izglītības kompetences centra "Rīgas Tehniskā koledža" sniegto maksas pakalpojumu cenrādi.

2. Profesionālās izglītības kompetences centrs "Rīgas Tehniskā koledža" sniedz maksas pakalpojumus saskaņā ar cenrādi (pielikums).

3. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumus Nr.1431 "Noteikumi par profesionālās izglītības kompetences centra "Rīgas Tehniskā koledža" sniegto maksas pakalpojumu cenrādi" (Latvijas Vēstnesis, 2009, 200.nr.; 2012, 181.nr.).

4. Skaidras naudas maksājumiem, kurus Euro ieviešanas kārtības likumā noteiktajā vienlaicīgas apgrozības periodā veic latos, piemēro Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumus Nr.1431 "Noteikumi par profesionālās izglītības kompetences centra "Rīgas Tehniskā koledža" sniegto maksas pakalpojumu cenrādi".

5. Noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.

Ministru prezidents Valdis Dombrovskis

Izglītības un zinātnes ministrs Vjačeslavs Dombrovskis
Pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 17.septembra noteikumiem Nr.888
Profesionālās izglītības kompetences centra "Rīgas tehniskā koledža" maksas pakalpojumu cenrādis

Nr.
p.k.

Pakalpojuma veids

Mērvienība

Cena bez PVN (euro)

PVN
(euro)

Cena ar PVN (euro)

1.Dienesta viesnīcas pakalpojumi 
1.1.īres maksa1 
1.1.1.izglītojamiem, kas mācās vai studē budžeta grupā
(atvieglojumi 50 % apmērā bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, bērniem no daudzbērnu ģimenēm un izglītojamiem, kuru ģimenei piešķirts trūcīgās ģimenes statuss, līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai)

viena gultas vieta mēnesī

14,23

0,00

14,23

1.1.2.koledžas darbiniekiem

istaba mēnesī

42,69

0,00

42,69

1.1.3.īslaicīga gultas vietas īre (līdz septiņām diennaktīm) izglītojamiem

viena gultas vieta diennaktī

7,11

0,00

7,11

1.1.4.ārpus mācību laika (vasarā) izglītojamiem, kas mācās vai studē budžeta grupā

viena gultas vieta mēnesī

42,69

0,00

42,69

1.2.veļas mašīnas izmantošana

viena mazgāšanas reize

1,42

0,30

1,72

1.3.datora (ar interneta pieslēgumu) izmantošana izglītojamiem

viena stunda

0,43

0,08

0,51

2.Kancelejas pakalpojumi 
2.1.kopēšana (A4 formāts) (izglītojamiem)

viena lapa

0,07

0,02

0,09

2.2.kopēšana (A3 formāts) (izglītojamiem)

viena lapa

0,10

0,01

0,11

2.3.brošēšana ar spirāli (izglītojamiem)

viena vienība

0,74

0,13

0,87

2.4.lapas izdrukāšana (izglītojamiem)

viena lapa

0,14

0,03

0,17

2.5.arhīva dokumentu, izziņu sagatavošana un izsniegšana2 
2.5.1.divu nedēļu laikā

viens komplekts

4,27

0,00

4,27

2.5.2.divu darbdienu laikā

viens komplekts

11,38

0,00

11,38

2.5.3.izziņas izsniegšana

viena izziņa

2,13

0,00

2,13

2.6.apliecību (piemēram, studentu apliecības) sagatavošana un izsniegšana2

viena vienība

4,27

0,00

4,27

2.7.ar izglītības procesu saistītās dokumentācijas dublikāta izdruku izsniegšana2

viena vienība

5,69

0,00

5,69

2.8.reflektantu dokumentu pieņemšana un reģistrēšana2

viens reflektants

11,38

0,00

11,38

3.Ar izglītības procesu saistītie pakalpojumi (maksājumi par akadēmisko parādu kārtošanu)2 
3.1.noslēguma pārbaudījums (eksāmens)

viens pārbaudījums

15,65

0,00

15,65

3.2.ieskaite (arī atkārtota)

viens pārbaudījums

10,67

0,00

10,67

3.3.atkārtota kvalifikācijas darba izstrāde un aizstāvēšana

viens kvalifikācijas darbs

184,97

0,00

184,97

3.4.iestājeksāmens

viens eksāmens

14,23

0,00

14,23

3.5.iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē sasniegtu studiju rezultātu atzīšana
3.5.1.iesniegto dokumentu izvērtēšana un lēmuma sagatavošana

viens lēmums

16,36

0,00

16,36

3.5.2.pārbaudījumi
3.5.2.1.ieskaite (tai skaitā praktisko darba iemaņu pārbaude)

viena ieskaite

12,09

0,00

12,09

3.5.2.2.eksāmens (tai skaitā praktisko darba iemaņu pārbaude)

viens eksāmens

17,07

0,00

17,07

3.5.3.konsultācija

viena konsultācija

15,65

0,00

15,65

3.6.sagatavošanas kursi

viena akadēmiskā stunda

14,23

0,00

14,23

4.Citi pakalpojumi 
4.1.telpu noma
4.1.1.semināriem un citiem pasākumiem

kvadrātmetrs stundā

0,71

0,16

0,87

4.1.2.sporta un trenažieru zāles izmantošana
4.1.2.1.visas sporta un trenažieru zāles izmantošana

viena stunda

42,69

8,96

51,65

4.1.2.2.vienai personai

viena stunda

4,27

0,90

5,17

4.1.3.aktu zāle

viena stunda

42,69

8,96

51,65

4.2.transportlīdzekļu noma 
4.2.1.kravas automobilis

viena stunda

0,36

0,07

0,43

4.2.2.mikroautobuss vai vieglā automašīna

viena stunda

0,24

0,06

0,30

Piezīmes.

 1 Pievienotās vērtības nodokli nepiemēro saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 52.panta pirmās daļas 25.punkta "a" apakšpunktu.

2 Pievienotās vērtības nodokli nepiemēro saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 52.panta pirmās daļas 12.punktu.

Izglītības un zinātnes ministrs Vjačeslavs Dombrovskis
01.01.2014