Tiesību akts: spēkā esošs
Ministru kabineta noteikumi Nr.790

Rīgā 2013.gada 10.septembrī (prot. Nr.48 27.§)
Latviešu valodas aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis
Izdoti saskaņā ar Likuma par budžetu un
finanšu vadību
5.panta devīto daļu

1. Noteikumi nosaka Latviešu valodas aģentūras maksas pakalpojumu cenrādi.

2. Latviešu valodas aģentūra sniedz maksas pakalpojumus saskaņā ar cenrādi (pielikums).

3. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2011.gada 8.marta noteikumus Nr.179 "Noteikumi par valsts aģentūras "Latviešu valodas aģentūra" sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi" (Latvijas Vēstnesis, 2011, 40.nr.).

4. Skaidras naudas maksājumiem, kurus Euro ieviešanas kārtības likumā noteiktajā vienlaicīgas apgrozības periodā veic latos, piemēro Ministru kabineta 2011.gada 8.marta noteikumus Nr.179 "Noteikumi par valsts aģentūras "Latviešu valodas aģentūra" sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi".

5. Noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.

Ministru prezidents Valdis Dombrovskis

Izglītības un zinātnes ministrs Vjačeslavs Dombrovskis
Pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 10.septembra noteikumiem Nr.790
Latviešu valodas aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis

Nr.
p.k.

Maksas pakalpojuma veids

Mērvienība

Cena bez PVN (euro)

PVN
(euro)

Cena ar PVN (euro)

1.Zinātnisko, mācību un izglītojošo līdzekļu izstrāde, izdošana un izplatīšana*
1.1.Avots. Latviešu valoda 1.klasei mazākumtautību skolā. Mācību grāmata

1 eksemplārs

4,27

0,51

4,78

1.2.Avots. Latviešu valoda 1.klasei mazākumtautību skolā. Darba burtnīca (1.daļa)

1 eksemplārs

2,13

0,26

2,39

1.3.Avots. Latviešu valoda 1.klasei mazākumtautību skolā. Darba burtnīca (2.daļa)

1 eksemplārs

2,13

0,26

2,39

1.4.Latviešu valoda 1.klasei mazākumtautību skolā. Audiokasete (1., 2.daļa)

1 eksemplārs

3,56

0,42

3,98

1.5.Dabaszinības. 1.klase. Darba lapas. Bilingvālā izglītība

1 eksemplārs

2,85

0,34

3,19

1.6.Strauts. Latviešu valoda 2.klasei mazākumtautību skolā. Mācību grāmata

1 eksemplārs

4,27

0,51

4,78

1.7.Strauts. Latviešu valoda 2.klasei mazākumtautību skolā. Darba burtnīca

1 eksemplārs

2,85

0,34

3,19

1.8.Dabaszinības. 2.klase. Darba lapas. Bilingvālā izglītība

1 eksemplārs

2,85

0,34

3,19

1.9.Latviešu valoda 2.klasei mazākumtautību skolā. Audiokasete (1., 2.daļa)

1 eksemplārs

3,56

0,42

3,98

1.10.Upe. Latviešu valoda 3.klasei mazākumtautību skolā. Mācību grāmata

1 eksemplārs

4,27

0,51

4,78

1.11.Upe. Latviešu valoda 3.klasei mazākumtautību skolā. Darba burtnīca

1 eksemplārs

2,85

0,34

3,19

1.12.Upe. Latviešu valoda 3.klasei mazākumtautību skolā. Didaktiskie materiāli

1 eksemplārs

2,85

0,34

3,19

1.13.Latviešu valoda 3.klasei mazākumtautību skolā. Audiokasete (1., 2.daļa)

1 eksemplārs

3,56

0,42

3,98

1.14.Dabaszinības. 3.klase. Darba lapas. Bilingvālā izglītība

1 eksemplārs

2,85

0,34

3,19

1.15.Latviešu valoda 4.klasei mazākumtautību skolā. Mācību grāmata

1 eksemplārs

4,27

0,51

4,78

1.16.Latviešu valoda 4.klasei mazākumtautību skolā. Darba burtnīca

1 eksemplārs

2,13

0,26

2,39

1.17.Latviešu valoda 4.klasei mazākumtautību skolā. Audiokasete

1 eksemplārs

2,13

0,26

2,39

1.18.Dabaszinības. 4.klase. Darba lapas. Bilingvālā izglītība

1 eksemplārs

2,85

0,34

3,19

1.19.Latviešu valoda 5.klasei mazākumtautību skolā. Mācību grāmata

1 eksemplārs

4,27

0,51

4,78

1.20.Latviešu valoda 5.klasei mazākumtautību skolā. Darba burtnīca

1 eksemplārs

2,13

0,26

2,39

1.21.Latviešu valoda 5.klasei mazākumtautību skolā. Audiokasete

1 eksemplārs

2,13

0,26

2,39

1.22.Dabaszinības. 5.klase. Darba burtnīca. Bilingvālā izglītība

1 eksemplārs

2,85

0,34

3,19

1.23.Latviešu valoda 6.klasei mazākumtautību skolā. Mācību grāmata

1 eksemplārs

4,27

0,51

4,78

1.24.Latviešu valoda 6.klasei mazākumtautību skolā. Darba burtnīca

1 eksemplārs

2,13

0,26

2,39

1.25.Latviešu valoda 6.klasei mazākumtautību skolā. Audiokasete

1 eksemplārs

2,13

0,26

2,39

1.26.Dabaszinības. 6.klase. Darba burtnīca. Bilingvālā izglītība

1 eksemplārs

2,85

0,34

3,19

1.27.Latviešu valoda 7.klasei mazākumtautību skolā. Mācību grāmata

1 eksemplārs

4,27

0,51

4,78

1.28.Latviešu literatūra 7.klasei. Lasāmā grāmata

1 eksemplārs

3,98

0,49

4,47

1.29.Latviešu valoda 7.klasei mazākumtautību skolā. Darba burtnīca

1 eksemplārs

2,13

0,26

2,39

1.30.Latviešu valoda 7.klasei mazākumtautību skolā. Audiokasete

1 eksemplārs

2,13

0,26

2,39

1.31.Latviešu valoda 8.klasei mazākumtautību skolā. Mācību grāmata

1 eksemplārs

4,27

0,51

4,78

1.32.Latviešu valoda 8.klasei mazākumtautību skolā. Darba burtnīca

1 eksemplārs

2,13

0,26

2,39

1.33.Latviešu valoda 8.klasei mazākumtautību skolā. Lasāmā grāmata

1 eksemplārs

4,27

0,51

4,78

1.34.Latviešu valoda 8.klasei mazākumtautību skolā. Audiopielikums. CD

1 eksemplārs

2,85

0,34

3,19

1.35.Latviešu valoda cittautu mācībvalodas skolas 8. un 9.klasei. Klausīšanās uzdevumi

1 eksemplārs

2,85

0,34

3,19

1.36.Audiokasete 8.klasei. Klausīšanās uzdevumi

1 eksemplārs

2,85

0,34

3,19

1.37.Audiokasete 9.klasei. Klausīšanās uzdevumi

1 eksemplārs

2,85

0,34

3,19

1.38.Latviešu valoda 9.klasei mazākumtautību skolā. Mācību grāmata

1 eksemplārs

4,27

0,51

4,78

1.39.Latviešu valoda 9.klasei mazākumtautību skolā. Darba burtnīca

1 eksemplārs

2,13

0,26

2,39

1.40.Latviešu valoda 9.klasei mazākumtautību skolā. Lasāmā grāmata

1 eksemplārs

4,27

0,51

4,78

1.41.CD "Latviešu valoda 9.klasei". Klausīšanās uzdevumi

1 eksemplārs

2,85

0,34

3,19

1.42.Palīgā! 1.līmenis. Mācībgrāmata pieaugušajiem

1 eksemplārs

4,98

0,60

5,58

1.43.Palīgā! 1.līmenis. Darba burtnīca

1 eksemplārs

2,13

0,26

2,39

1.44.Palīgā! 1.līmenis. Audiokasete. 1., 2.daļa

1 eksemplārs

4,27

0,51

4,78

1.45.Palīgā! 1.līmenis. Tā runā latvieši I. Mācību videofilma

1 eksemplārs

8,54

1,02

9,56

1.46.Palīgā! 2.līmenis. Mācībgrāmata pieaugušajiem

1 eksemplārs

4,98

0,60

5,58

1.47.Palīgā! 2.līmenis. Darba burtnīca

1 eksemplārs

2,13

0,26

2,39

1.48.Palīgā! 2.līmenis. Audiokasete

1 eksemplārs

2,85

0,34

3,19

1.49.Palīgā! 3.līmenis. Mācībgrāmata pieaugušajiem

1 eksemplārs

4,98

0,60

5,58

1.50.Palīgā! 3.līmenis. Darba burtnīca

1 eksemplārs

2,13

0,26

2,39

1.51.Palīgā! 3.līmenis. Klausīšanās uzdevumi

1 eksemplārs

2,13

0,26

2,39

1.52.Palīgā! 4.līmenis. Mācībgrāmata pieaugušajiem

1 eksemplārs

2,85

0,34

3,19

1.53.Palīgā! 4.līmenis. Darba burtnīca

1 eksemplārs

4,27

0,51

4,78

1.54.Palīgā! 4.līmenis. Audiokasete

1 eksemplārs

3,56

0,42

3,98

1.55.Palīgā! 5.līmenis. Tā runā latvieši. Mācību videofilma

1 eksemplārs

8,54

1,02

9,56

1.56.C – runāsim par visu ko. Darbs ar videofilmu "Palīgā 4"

1 eksemplārs

8,54

1,02

9,56

1.57.D – sarunas par dzīvi. Darbs ar videofilmu "Palīgā 5"

1 eksemplārs

2,85

0,34

3,19

1.58.Palīgā! Komunikatīvā gramatika

1 eksemplārs

4,27

0,51

4,78

1.59.Palīgā! Komunikatīvās gramatikas vingrinājumi. 1.burtnīca

1 eksemplārs

2,13

0,26

2,39

1.60.Palīgā! Komunikatīvās gramatikas vingrinājumi. 2.burtnīca

1 eksemplārs

2,13

0,26

2,39

1.61.Palīgā! Komunikatīvās gramatikas vingrinājumi. 3.burtnīca

1 eksemplārs

2,13

0,26

2,39

1.62.Palīgā! Latviešu–angļu minivārdnīca I–II–III

1 eksemplārs

2,85

0,34

3,19

1.63.Palīgā! Angļu–latviešu minivārdnīca I–II–III

1 eksemplārs

2,85

0,34

3,19

1.64.14 – Latvijas vēsture. Palīgā! Tiem, kas vēlas naturalizēties

1 eksemplārs

2,13

0,26

2,39

1.65.14 – Latvijas vēsture. Palīgā! Audiopielikums. 1., 2.daļa

1 eksemplārs

4,27

0,51

4,78

1.66.Uzdevumi latviešu valodas mācībā. Latviešu valoda vidusskolai. Mācību līdzeklis skolēnam

1 eksemplārs

5,18

0,63

5,81

1.67.Antīkā literatūra un renesanse. Literatūra vidusskolai. Mācību līdzeklis skolēnam

1 eksemplārs

5,18

0,63

5,81

1.68.Literārā teksta interpretācija. Literatūra vidusskolai. Mācību līdzeklis skolēnam

1 eksemplārs

5,18

0,63

5,81

1.69.Modernisms un postmodernisms. Literatūra vidusskolai. Mācību līdzeklis skolēnam

1 eksemplārs

5,18

0,63

5,81

1.70.Romantisms un reālisms. Literatūra vidusskolai. Mācību līdzeklis skolēnam

1 eksemplārs

5,18

0,63

5,81

1.71.Mācību satura un valodas apguve ķīmijā. Metodiskie ieteikumi vidusskolu skolotājiem. I daļa

1 eksemplārs

4,27

0,51

4,78

1.72.Mācību satura un valodas apguve vēsturē. Metodiskie ieteikumi vidusskolu skolotājiem. I daļa

1 eksemplārs

4,27

0,51

4,78

1.73.Mācību satura un valodas apguve bioloģijā. Metodiskie ieteikumi vidusskolu skolotājiem. I daļa

1 eksemplārs

4,27

0,51

4,78

1.74.Mācību satura un valodas apguve fizikā. Metodiskie ieteikumi vidusskolu skolotājiem. I daļa

1 eksemplārs

4,27

0,51

4,78

1.75.Mācību satura un valodas apguve matemātikā. Metodiskie ieteikumi vidusskolu skolotājiem. I daļa

1 eksemplārs

4,27

0,51

4,78

1.76.Mācību satura un valodas apguve ģeogrāfijā. Metodiskie ieteikumi vidusskolu skolotājiem. I daļa

1 eksemplārs

4,27

0,51

4,78

1.77.LABDIEN! Darba lapas latviešu valodas apguvei 1.

1 eksemplārs

3,84

0,46

4,30

1.78.Avots. Latviešu valoda 1.klasei mazākumtautību skolā. Didaktiskie materiāli

1 eksemplārs

3,56

0,42

3,98

1.79.Avots. Latviešu valoda 1.klasei mazākumtautību skolā. Skolotāja grāmata

1 eksemplārs

1,42

0,17

1,59

1.80.Strauts. Latviešu valoda 2.klasei mazākumtautību skolā. Didaktiskie materiāli

1 eksemplārs

3,56

0,42

3,98

1.81.Strauts. Latviešu valoda 2.klasei mazākumtautību skolā. Skolotāja grāmata

1 eksemplārs

1,42

0,17

1,59

1.82.Upe. Latviešu valoda 3.klasei mazākumtautību skolā. Skolotāja grāmata

1 eksemplārs

1,42

0,17

1,59

1.83.Latviešu valoda 4.klasei mazākumtautību skolā. Skolotāja grāmata

1 eksemplārs

1,42

0,17

1,59

1.84.Latviešu valoda 5.klasei mazākumtautību skolā. Skolotāja grāmata

1 eksemplārs

1,42

0,17

1,59

1.85.Latviešu valoda 6.klasei mazākumtautību skolā. Skolotāja grāmata

1 eksemplārs

1,42

0,17

1,59

1.86.Latviešu valoda 7.klasei mazākumtautību skolā. Skolotāja grāmata

1 eksemplārs

1,42

0,17

1,59

1.87.Latviešu valoda 9.klasei mazākumtautību skolā. Skolotāja grāmata

1 eksemplārs

1,42

0,17

1,59

1.88.Palīgā! 1.līmenis. Tā runā latvieši. Mācību videofilmas scenārijs

1 eksemplārs

2,85

0,34

3,19

1.89.Palīgā! 2.līmenis. Tā runā latvieši II. Mācību videofilmas scenārijs

1 eksemplārs

2,85

0,34

3,19

1.90.Palīgā! 1., 2., 3.līmenis. Skolotāja grāmata

1 eksemplārs

2,13

0,26

2,39

1.91.Palīgā! Latviešu–krievu minivārdnīca I–II–III

1 eksemplārs

2,85

0,34

3,19

1.92.Palīgā! Krievu–latviešu minivārdnīca I–II–III

1 eksemplārs

2,85

0,34

3,19

1.93.Palīgā! Latviešu valoda frizieriem

1 eksemplārs

2,85

0,34

3,19

1.94.Palīgā! Latviešu valoda viesmīļiem

1 eksemplārs

2,85

0,34

3,19

1.95.Palīgā! Latviešu valoda pasta darbiniekiem

1 eksemplārs

2,85

0,34

3,19

1.96.Palīgā! Latviešu valoda slimnieku kopējiem

1 eksemplārs

2,85

0,34

3,19

1.97.Palīgā! Latviešu valoda lielveikalu pārdevējiem

1 eksemplārs

2,85

0,34

3,19

1.98.Palīgā! Latviešu valoda grāmatvežu palīgiem

1 eksemplārs

2,85

0,34

3,19

1.99.Anatomiskie nosaukumi latviešu, krievu un latīņu valodā

1 eksemplārs

2,85

0,34

3,19

1.100.Krustvārdu mīklas I

1 eksemplārs

2,85

0,34

3,19

1.101.Krustvārdu mīklas II

1 eksemplārs

2,85

0,34

3,19

1.102.A – projekta darbs skolā

1 eksemplārs

2,13

0,26

2,39

1.103.B – darbības vārdu tabulas

1 eksemplārs

3,56

0,42

3,98

1.104.C – darbs ar video. Palīgā I

1 eksemplārs

1,42

0,17

1,59

1.105.D – subtitrēšanas māksla

1 eksemplārs

1,42

0,17

1,59

1.106.E – spēles un rotaļas

1 eksemplārs

2,13

0,26

2,39

1.107.E – spēles un rotaļas. Darba burtnīca

1 eksemplārs

2,85

0,34

3,19

1.108.E – spēles un rotaļas. Audiokasete

1 eksemplārs

2,85

0,34

3,19

1.109.F – darbs ar pieaugušajiem. Rokasgrāmata skolotājam

1 eksemplārs

2,13

0,26

2,39

1.110.G – kā mācās pieaugušie

1 eksemplārs

2,13

0,26

2,39

1.111.I – ideju grāmata sākumskolai

1 eksemplārs

2,13

0,26

2,39

1.112.I – ideju grāmata sākumskolai. Audiokasete

1 eksemplārs

2,85

0,34

3,19

1.113.J – skolotāju sadarbība

1 eksemplārs

2,13

0,26

2,39

1.114.K – metodikas rokasgrāmata sākumskolai

1 eksemplārs

2,13

0,26

2,39

1.115.L – militārās leksikas minimums. Latviešu–krievu, krievu–latviešu

1 eksemplārs

2,13

0,26

2,39

1.116.M – valodas neformālā apguve

1 eksemplārs

2,13

0,26

2,39

1.117.N – bilingvālā izglītība: rokasgrāmata skolotājiem

1 eksemplārs

2,85

0,34

3,19

1.118.O – valodas mozaīka sākumskolai

1 eksemplārs

2,85

0,34

3,19

1.119.O – valodas mozaīka sākumskolai. Izdales materiāli

1 eksemplārs

1,48

0,17

1,65

1.120.P – mūsdienu metodikas rokasgrāmata skolotājiem

1 eksemplārs

2,85

0,34

3,19

1.121.R – teātris valodas apguvē

1 eksemplārs

2,85

0,34

3,19

1.122.S – prasme lasīt un rakstīt

1 eksemplārs

1,42

0,17

1,59

1.123.T – rokasgrāmata tālmācības pasniedzējiem

1 eksemplārs

2,13

0,26

2,39

1.124.U – metodika un pieredze I. LAT2 un LAT1 multiplikatoru rakstu krājums

1 eksemplārs

2,13

0,26

2,39

1.125.V – valodas intensīva apguve

1 eksemplārs

2,13

0,26

2,39

1.126.Z – metodika un pieredze II. Sākumskolas multiplikatoru rakstu krājums

1 eksemplārs

2,13

0,26

2,39

1.127.Metodika un pieredze III. Rakstu krājums par bilingvālo izglītību. Bilingvālā izglītība

1 eksemplārs

2,13

0,26

2,39

1.128.Metodika un pieredze IV. Sabiedrības integrācija. Bilingvālā izglītība

1 eksemplārs

2,13

0,26

2,39

1.129.a – Lat 2 pieaugušo skolotājs

1 eksemplārs

1,42

0,17

1,59

1.130.b – Latviešu valodas mācību programma pieaugušajiem

1 eksemplārs

2,13

0,26

2,39

1.131.Gadalaiki. Ziemassvētku dziesmas

1 eksemplārs

2,13

0,26

2,39

1.132.Gadalaiki. Ziemassvētku dziesmas. Audiokasete

1 eksemplārs

2,85

0,34

3,19

1.133.Gadalaiki. Jāņu dziesmas

1 eksemplārs

1,42

0,17

1,59

1.134.Gadalaiki. Jāņu dziesmas. Audiokasete

1 eksemplārs

2,85

0,34

3,19

1.135.Gadalaiki. No Meteņiem līdz Lieldienām

1 eksemplārs

1,42

0,17

1,59

1.136.Gadalaiki. No Meteņiem līdz Lieldienām. Audiokasete

1 eksemplārs

2,85

0,34

3,19

1.137.Gadalaiki. No Miķeļiem līdz Mārtiņiem

1 eksemplārs

1,42

0,17

1,59

1.138.Gadalaiki. No Miķeļiem līdz Mārtiņiem. Audiokasete

1 eksemplārs

2,85

0,34

3,19

1.139.Roku rokā 1–2. Palīgs darbā ar komunikatīviem valodas vingrinājumiem. Videofilma;
Roku rokā 1–2. Komunikatīvi valodas vingrinājumi. Metodiski ieteikumi skolotājam

1 eksemplārs

8,54

1,02

9,56

1.140.Roku rokā 3. Komunikatīvi valodas vingrinājumi

1 eksemplārs

2,85

0,34

3,19

1.141.Roku rokā 4. Komunikatīvi valodas vingrinājumi

1 eksemplārs

2,85

0,34

3,19

1.142.Roku rokā 5. Komunikatīvi valodas vingrinājumi

1 eksemplārs

2,85

0,34

3,19

1.143.Roku rokā 6. Komunikatīvi valodas vingrinājumi

1 eksemplārs

2,85

0,34

3,19

1.144.Roku rokā 7. Komunikatīvi valodas vingrinājumi

1 eksemplārs

2,85

0,34

3,19

1.145.Roku rokā 8. Komunikatīvi valodas vingrinājumi

1 eksemplārs

2,85

0,34

3,19

1.146.Roku rokā 9. Komunikatīvi valodas vingrinājumi

1 eksemplārs

2,85

0,34

3,19

1.147.Roku rokā. Viegla latviešu valoda

1 eksemplārs

2,85

0,34

3,19

1.148.Pielikums. Roku rokā. Viegla latviešu valoda. Ieteikumi skolotājam

1 eksemplārs

1,42

0,17

1,59

1.149.1 – svētki un godi

1 eksemplārs

2,13

0,26

2,39

1.150.2 – valoda sportā

1 eksemplārs

2,13

0,26

2,39

1.151.3 – medicīnas darbiniekiem. Kursanta grāmata

1 eksemplārs

2,13

0,26

2,39

1.152.Pielikums. Medicīnas darbiniekiem. Skolotāja grāmata

1 eksemplārs

1,42

0,17

1,59

1.153.4 – valoda jaunkareivjiem

1 eksemplārs

2,13

0,26

2,39

1.154.5 – valoda dzelzceļa darbiniekiem

1 eksemplārs

2,85

0,34

3,19

1.155.Pielikums. Valoda dzelzceļa darbiniekiem. Skolotāja grāmata

1 eksemplārs

1,42

0,17

1,59

1.156.6 – prese valodas apguvē

1 eksemplārs

2,13

0,26

2,39

1.157.7 – muzeji valodas apguvē

1 eksemplārs

2,13

0,26

2,39

1.158.8 – bērnudārza darbiniekiem

1 eksemplārs

2,13

0,26

2,39

1.159.9 – priekšmetu skolotājiem mazākumtautību skolā. Kursanta grāmata

1 eksemplārs

2,13

0,26

2,39

1.160.Pielikums. Priekšmetu skolotājiem mazākumtautību skolā. Skolotāja grāmata

1 eksemplārs

1,42

0,17

1,59

1.161.10 – darbs ar Rīgas detektīvu. I daļa

1 eksemplārs

2,13

0,26

2,39

1.162.11 – darbs ar Rīgas detektīvu. II daļa

1 eksemplārs

2,13

0,26

2,39

1.163.12 – valoda ugunsdzēsējiem. Kursanta grāmata

1 eksemplārs

2,13

0,26

2,39

1.164.Pielikums. Valoda ugunsdzēsējiem. Skolotāja grāmata

1 eksemplārs

2,13

0,26

2,39

1.165.13 – iekšlietu darbiniekiem. Kursanta grāmata

1 eksemplārs

2,13

0,26

2,39

1.166.Pielikums. Iekšlietu darbiniekiem. Skolotāja grāmata

1 eksemplārs

2,13

0,26

2,39

1.167.Pielikums. Latvijas vēsture. Palīgā! Tiem, kas vēlas naturalizēties. Audiokasetes scenārijs

1 eksemplārs

1,42

0,17

1,59

1.168.15 – mūsu kopīgā vēsture

1 eksemplārs

2,13

0,26

2,39

1.169.16 – latviešu valodas testi un testu uzdevumi pieaugušajiem. 1.daļa

1 eksemplārs

2,13

0,26

2,39

1.170.17 – latviešu valodas testi un testu uzdevumi pieaugušajiem. 2.daļa

1 eksemplārs

2,13

0,26

2,39

1.171.Rīgas detektīvs 1

1 eksemplārs

2,13

0,26

2,39

1.172.Rīgas detektīvs 1. Audiopielikums

1 eksemplārs

2,85

0,34

3,19

1.173.Rīgas detektīvs 2

1 eksemplārs

2,13

0,26

2,39

1.174.Rīgas detektīvs 2. Audiopielikums

1 eksemplārs

2,85

0,34

3,19

1.175.Rīgas detektīvs 3

1 eksemplārs

2,13

0,26

2,39

1.176.Rīgas detektīvs 3. Audiopielikums

1 eksemplārs

2,85

0,34

3,19

1.177.Rīgas detektīvs 4

1 eksemplārs

2,13

0,26

2,39

1.178.Rīgas detektīvs 4. Audiopielikums

1 eksemplārs

2,85

0,34

3,19

1.179.Rīgas detektīvs 5

1 eksemplārs

2,13

0,26

2,39

1.180.Rīgas detektīvs 5. Audiopielikums

1 eksemplārs

2,85

0,34

3,19

1.181.Rīgas detektīvs 6

1 eksemplārs

2,13

0,26

2,39

1.182.Rīgas detektīvs 6. Audiopielikums

1 eksemplārs

2,85

0,34

3,19

1.183.Rīgas detektīvs 7

1 eksemplārs

2,13

0,26

2,39

1.184.Rīgas detektīvs 7. Audiopielikums

1 eksemplārs

2,85

0,34

3,19

1.185.Rīgas detektīvs 8

1 eksemplārs

2,13

0,26

2,39

1.186.Rīgas detektīvs 8. Audiopielikums

1 eksemplārs

2,85

0,34

3,19

1.187.Rīgas detektīvs 9

1 eksemplārs

2,13

0,26

2,39

1.188.Rīgas detektīvs 9. Audiopielikums

1 eksemplārs

2,85

0,34

3,19

1.189.Rīgas detektīvs 10

1 eksemplārs

2,13

0,26

2,39

1.190.Rīgas detektīvs 10. Audiopielikums

1 eksemplārs

2,85

0,34

3,19

1.191.Dabaszinības. 1.klase. Skolotāja grāmata. Bilingvālā izglītība

1 eksemplārs

1,42

0,17

1,59

1.192.Dabaszinības. 2.klase. Skolotāja grāmata. Bilingvālā izglītība

1 eksemplārs

1,42

0,17

1,59

1.193.Dabaszinības. 3.klase. Skolotāja grāmata. Bilingvālā izglītība

1 eksemplārs

1,42

0,17

1,59

1.194.Dabaszinības. 4.klase. Skolotāja grāmata. Bilingvālā izglītība

1 eksemplārs

1,42

0,17

1,59

1.195.Dabaszinības. 5.klase. Skolotāja grāmata. Bilingvālā izglītība

1 eksemplārs

1,42

0,17

1,59

1.196.Dabaszinības. 6.klase. Skolotāja grāmata. Bilingvālā izglītība

1 eksemplārs

1,42

0,17

1,59

1.197.Vēsture latviski. Metodiskie ieteikumi 5.–8.klases skolotājiem. Bilingvālā izglītība

1 eksemplārs

2,85

0,34

3,19

1.198.Ģeogrāfija latviski. Metodiskie ieteikumi 5.–8.klases skolotājiem. Bilingvālā izglītība

1 eksemplārs

2,85

0,34

3,19

1.199.Bioloģija latviski. Metodiskie ieteikumi 5.–8.klases skolotājiem. Bilingvālā izglītība

1 eksemplārs

2,85

0,34

3,19

1.200.Matemātika latviski. Metodiskie ieteikumi vidusskolu skolotājiem

1 eksemplārs

2,85

0,34

3,19

1.201.Matemātika un fizika latviski. Mācību grāmatu izvērtējums un metodiskie ieteikumi to izmantošanai

1 eksemplārs

1,42

0,17

1,59

1.202.Bioloģija, ģeogrāfija, vēsture latviski. Metodiskie ieteikumi vidusskolu skolotājiem. I daļa

1 eksemplārs

2,85

0,34

3,19

1.203.Bioloģija, ģeogrāfija, vēsture latviski. Metodiskie ieteikumi vidusskolu skolotājiem. II daļa

1 eksemplārs

2,85

0,34

3,19

1.204.Bioloģija latviski. Mācību grāmatu izvērtējums un metodiskie ieteikumi to izmantošanai

1 eksemplārs

1,42

0,17

1,59

1.205.Vēsture latviski. Mācību grāmatu izvērtējums un metodiskie ieteikumi to izmantošanai

1 eksemplārs

1,42

0,17

1,59

1.206.Ģeogrāfija latviski. Mācību grāmatu izvērtējums un metodiskie ieteikumi to izmantošanai

1 eksemplārs

1,42

0,17

1,59

1.207.Interaktīvā mācību programma "Mācies pats" CD formātā

1 eksemplārs

2,72

0,32

3,04

1.208.Grāmata "Mana valoda ir mans gods"

1 eksemplārs

2,79

0,34

3,13

1.209.Grāmata "Mana valoda ir mans gods. My Language: A Matter of Honour for Me. Ma langue est mon honneur"

1 eksemplārs

4,28

0,52

4,80

1.210.Grāmata "Iededzies par savu tautu, valsti un valodu!"

1 eksemplārs

3,78

0,46

4,24

1.211.Latviešu valoda mazākumtautību skolā. 7.klase. Mācību grāmata

1 eksemplārs

5,05

0,61

5,66

1.212.Latviešu valoda mazākumtautību skolā. 7.klase. Darba burtnīca

1 eksemplārs

2,72

0,32

3,04

1.213.Latviešu valoda mazākumtautību skolā. 7.klase. Skolotāja grāmata

1 eksemplārs

7,57

0,91

8,48

1.214.Latviešu valoda mazākumtautību skolā. 4.klase. Mācību grāmata

1 eksemplārs

5,05

0,61

5,66

1.215.Latviešu valoda mazākumtautību skolā. 4.klase. Darba burtnīca

1 eksemplārs

2,72

0,32

3,04

1.216.Latviešu valoda mazākumtautību skolā. 4.klase. Skolotāja grāmata

1 eksemplārs

7,57

0,91

8,48

2.Lingvistisko atzinumu sniegšana
2.1.Izziņas sagatavošana par personvārda identifikāciju

1 eksperta darba stunda

7,33

1,53

8,86

2.2.lingvistiskās ekspertīzes veikšana

1 eksperta darba stunda

9,11

1,90

11,01

2.3.lingvistiskā atzinuma sagatavošana

1 eksperta darba stunda

9,11

1,90

11,01

3.Tālākizglītības un mūžizglītības kursi
3.1.pedagogu tālākizglītības un mūžizglītības kursi

1 nodarbību cikls (20 stundas)

38,84

8,16

47,00

3.2.latviešu valodas kā otrās valodas apguves kursi

1 nodarbību cikls (20 stundas)

38,84

8,16

47,00

3.3.kursi pedagogu prasmju pilnveidei darbā ar elektroniskajiem mācību resursiem

1 nodarbību cikls (20 stundas)

38,84

8,16

47,00

Piezīme. * Saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 42.panta piekto daļu piemēro pievienotās vērtības nodokļa samazināto likmi.

Izglītības un zinātnes ministrs Vjačeslavs Dombrovskis
01.01.2014