Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 05.08.2016. - ... / Spēkā esošā
Ministru kabineta noteikumi Nr.580

Rīgā 2013.gada 13.augustā (prot. Nr.44 110.§)
Latvijas Veterinārārstu biedrības valsts pārvaldes uzdevumu ietvaros sniegto maksas pakalpojumu cenrādis

1. Noteikumi nosaka Latvijas Veterinārārstu biedrības valsts pārvaldes uzdevumu ietvaros sniegto maksas pakalpojumu cenrādi.

2. Latvijas Veterinārārstu biedrība sniedz maksas pakalpojumus saskaņā ar cenrādi (pielikums).

3. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2012.gada 29.maija noteikumus Nr.372 "Noteikumi par Latvijas Veterinārārstu biedrības sniegto maksas pakalpojumu cenrādi" (Latvijas Vēstnesis, 2012, 85.nr.).

4. Skaidras naudas maksājumiem, kurus Euro ieviešanas kārtības likumā noteiktajā vienlaicīgas apgrozības periodā veic latos, piemēro Ministru kabineta 2012.gada 29.maija noteikumus Nr.372 "Noteikumi par Latvijas Veterinārārstu biedrības sniegto maksas pakalpojumu cenrādi".

5. Noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.

Ministru prezidents Valdis Dombrovskis

Zemkopības ministre Laimdota Straujuma
Pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 13.augusta noteikumiem Nr.580
Latvijas Veterinārārstu biedrības valsts pārvaldes uzdevumu ietvaros sniegto maksas pakalpojumu cenrādis

(Pielikums MK 05.08.2016. noteikumu Nr. 508 redakcijā)

Nr.
p. k.
PakalpojumsCena bez PVN
(euro)
PVN
(euro)*
Cena ar PVN
(euro)
1.Veterinārmedicīniskās prakses sertifikāta izsniegšana176,190,00176,19
2.Veterinārmedicīniskās prakses sertifikāta derīguma termiņa pagarināšana77,750,0077,75
3.Veterinārmedicīniskās prakses sertifikāta pirmreizēja izsniegšana vienlaikus ar augstākās izglītības diploma saņemšanu59,870,0059,87
4.Veterinārmedicīniskās prakses sertifikāta izsniegšana papīra formā16,000,0016,00
5.Vārda un uzvārda maiņa veterinārmedicīniskās prakses sertifikātā16,000,0016,00
6.Veterinārmedicīniskās prakses sertifikāta dublikāta izsniegšana16,000,0016,00
7.Profesionālās kvalifikācijas pārbaude199,730,00199,73
8.Atkārtota profesionālās kvalifikācijas pārbaude224,330,00224,33
9.Klaiņojošo suņu un kaķu ķērāju apmācība31,300,0031,30
 

Piezīme. Pievienotās vērtības nodokli nepiemēro saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 3. panta astoto daļu.

05.08.2016