Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2013. gada 13. augusta noteikumus Nr. 560 "Valsts robežsardzes maksas pakalpojumu cenrādis".
Ministru kabineta noteikumi Nr.224

Rīgā 2013.gada 23.aprīlī (prot. Nr.23 18.§)
Valsts robežsardzes sniegto maksas pakalpojumu cenrādis
Izdoti saskaņā ar Likuma par budžetu un finanšu vadību
5.panta devīto daļu un Tiesu ekspertu likuma 13.panta ceturto daļu

1. Noteikumi nosaka Valsts robežsardzes sniegto maksas pakalpojumu cenrādi.

2. Valsts robežsardze sniedz maksas pakalpojumus saskaņā ar cenrādi (pielikums).

3. Valsts robežsardze maksas pakalpojumu cenrādi nepiemēro, veicot ekspertīzes kriminālprocesā, ja ekspertīzi nosaka procesa virzītājs, un administratīvajā procesā, ja ekspertīzi nosaka iestāde (amatpersona) vai tiesa.

4. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2009.gada 18.augusta noteikumus Nr.945 "Noteikumi par Valsts robežsardzes sniegto maksas pakalpojumu cenrādi" (Latvijas Vēstnesis, 2009, 145.nr.).

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Iekšlietu ministrs R.Kozlovskis
Pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 23.aprīļa noteikumiem Nr.224
Valsts robežsardzes sniegto maksas pakalpojumu cenrādis

Nr.
p.k.

Maksas pakalpojuma veids

Mērvienība

Cena bez PVN (Ls)

PVN 21 % (Ls)

Cena ar PVN (Ls)

1.Dokumentu tehniskā ekspertīze1

viena stunda

10,60

10,60

2.Valsts robežsardzes kuģošanas līdzekļu iesaistīšana palīdzības sniegšanā kuģošanas līdzekļiem Latvijas Republikas jurisdikcijai pakļautajos ūdeņos, ledus laušanā ostu akvatorijās2:
2.1.kuģis:
2.1.1.virs 500 bruto tonnām

viena stunda

201,57

42,33

243,90

2.1.2.līdz 500 bruto tonnām

viena stunda

119,33

25,06

144,39

2.2.kuteris

viena stunda

75,97

15,95

91,92

2.3.motorlaiva

viena stunda

30,05

6,31

36,36

2.4.kuteris uz gaisa spilvena

viena stunda

35,34

7,42

42,76

3.Valsts robežsardzes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm iesaistīšana zemūdens darbu veikšanā2

viena stunda

41,19

8,65

49,84

4.Trenažieru zāles izmantošana3:
4.1.vienai personai

viena stunda

1,66

0,35

2,01

4.2.grupai līdz 10 personām

viena stunda

9,28

1,95

11,23

4.3.vienam skolēnam, pensionāram vai invalīdam4

viena stunda

1,25

0,26

1,51

4.4.skolēnu grupai līdz 10 personām4

viena stunda

6,96

1,46

8,42

5.Tuvcīņu zāles izmantošana3:
5.1.vienai personai

viena stunda

8,54

1,79

10,33

5.2.skolēnu grupai4 (vienai personai)

viena stunda

6,41

1,35

7,76

6.Sporta spēļu zāles izmantošana3:
6.1.grupai

viena stunda

30,39

6,38

36,77

6.2.skolēnu grupai4

viena stunda

22,80

4,79

27,59

7.Valsts robežsardzes sporta kompleksa saunas (ar priekštelpu un ģērbtuvi) izmantošana

viena stunda

9,55

2,01

11,56

Piezīmes.

1. 1 Saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 3.panta astoto daļu pievienotās vērtības nodokli nepiemēro.

2. 2 Valsts robežsardze pakalpojumus sniedz, ja pakalpojumu sniegšana neietekmē Valsts robežsardzes funkciju un uzdevumu izpildi. Pakalpojuma nodrošināšanai Valsts robežsardze ar pakalpojuma ņēmēju slēdz attiecīgu līgumu.

3. 3 Iekļauta dušas un ģērbtuves izmantošana. Cenrādi nepiemēro Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm grupām.

4. 4 Saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 3.maija noteikumu Nr.333 "Kārtība, kādā plānojami un uzskaitāmi ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un ar šo pakalpojumu sniegšanu saistītie izdevumi, kā arī maksas pakalpojumu izcenojumu noteikšanas metodika un izcenojumu apstiprināšanas kārtība" 14.punktu atvieglojumi 25 % apmērā piemēroti normatīvajos aktos noteiktajām mērķa grupām – skolēniem, pensionāriem vai invalīdiem.

Iekšlietu ministrs R.Kozlovskis
30.04.2013