Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr.127

Rīgā 2013.gada 5.martā (prot. Nr.13 25.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.decembra noteikumos Nr.1165 "Kārtība, kādā izsniedz atļaujas nemedījamo sugu indivīdu iegūšanai, ievieš Latvijas dabai neraksturīgas savvaļas sugas (introdukcija) un atjauno sugu populācijas dabā (reintrodukcija)"

Izdoti saskaņā ar Sugu un biotopu aizsardzības likuma 4.panta 5.punktu,
20.panta 7.punktu, Dzīvnieku aizsardzības likuma 10.panta 5.punktu
un Medību likuma 11.panta otro daļu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2010.gada 21.decembra noteikumos Nr.1165 "Kārtība, kādā izsniedz atļaujas nemedījamo sugu indivīdu iegūšanai, ievieš Latvijas dabai neraksturīgas savvaļas sugas (introdukcija) un atjauno sugu populācijas dabā (reintrodukcija)" (Latvijas Vēstnesis, 2010, 205.nr.; 2012, 129.nr.) šādus grozījumus:

1.1. izteikt norādi, uz kāda likuma pamata noteikumi izdoti, šādā redakcijā:

"Izdoti saskaņā ar Sugu un biotopu aizsardzības likuma 4.panta 5.punktu, 20.panta 7.punktu, Dzīvnieku aizsardzības likuma 10.panta 5.punktu un Medību likuma 11.panta otro daļu";

1.2. izteikt 1.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"1.1. izsniedz atļaujas nemedījamo sugu indivīdu iegūšanai un turēšanai nebrīvē, kā arī medījamo putnu sugu indivīdu iegūšanai, ja tie Medību likumā noteiktajos gadījumos tiek iegūti ārpus medības reglamentējošos normatīvajos aktos noteiktajiem medību termiņiem (turpmāk - nemedījamo sugu indivīdu iegūšanas atļauja);";

1.3. aizstāt 3.2.apakšpunktā vārdus "dzīvnieku kolekciju" ar vārdiem "zooloģisko dārzu";

1.4. izteikt 4.punktu šādā redakcijā:

"4. Pārvalde pirms nemedījamo sugu indivīdu iegūšanas atļaujas izsniegšanas pārbauda šo noteikumu 2.punktā minētajā iesniegumā un tam pievienotajos dokumentos norādītās darbības likumību un zinātnisko pamatojumu. Pārvalde izsniedz minētās atļaujas saskaņā ar Sugu un biotopu aizsardzības likuma 14.panta pirmajā, otrajā, trešajā, ceturtajā, piektajā daļā un Medību likuma 3.panta sestajā un septītajā daļā noteiktajām prasībām.";

1.5. svītrot 6.punktu;

1.6. izteikt 1.pielikuma 3.punktu šādā redakcijā:

"3. Sugas statuss (atzīmēt atbilstošo)

o

Īpaši aizsargājama vai ierobežoti izmantojama īpaši aizsargājama putnu vai zīdītāju suga

o

Īpaši aizsargājama vai ierobežoti izmantojama īpaši aizsargājama rāpuļu vai abinieku suga

o

Īpaši aizsargājama vai ierobežoti izmantojama īpaši aizsargājama bezmugurkaulnieku suga

o

Medījama putnu suga, kas tiks iegūta ārpus medības reglamentējošos normatīvajos aktos noteiktajiem medību termiņiem

o

Cits__________________________________________________________________________";

1.7. aizstāt 2.pielikumā vārdus "Ieguves vieta" ar vārdiem "Ieguves vai turēšanas vieta".

2. Noteikumi stājas spēkā 2013.gada 1.maijā.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministrs E.Sprūdžs

01.05.2013