Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ventspils pilsētas domes lēmums Nr.20

Ventspilī 2013.gada 25.janvārī (prot. Nr.1; 20.§)

Par saistošo noteikumu Nr.6 "Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Ventspils pilsētas administratīvajā teritorijā" apstiprināšanu

Nolūkā nodrošināt sadzīves atkritumu apsaimniekošanu un gādāt par sanitāro tīrību Ventspils pilsētas administratīvajā teritorijā, pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 15.panta pirmās daļas 1.punktu, 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 16.punktu, 43.panta pirmās daļas 6.punktu, kā arī trešo daļu, Atkritumu apsaimniekošanas likuma 8.panta pirmās daļas 3.punktu, 2012.gada 17.aprīļa Ventspils pilsētas domes Vides aizsardzības komisijas ieteikumu, 2012.gada 31.maija Ventspils pilsētas domes Likumības komisijas ieteikumu, 2012.gada 30.oktobra Ventspils pilsētas domes Ekonomikas un budžeta komisijas ieteikumu un Ventspils pilsētas domes Pilsētas attīstības jautājumu komitejas 2013.gada 18.janvāra lēmumu, Ventspils dome

nolemj:

1. Apstiprināt Ventspils pilsētas pašvaldības saistošos noteikumus Nr.6 "Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Ventspils pilsētas administratīvajā teritorijā" saskaņā ar pielikumu.

2. Pašvaldības SIA "Ventspils labiekārtošanas kombināts" (G.Celms) 3 darba dienu laikā pēc lēmuma parakstīšanas nosūtīt saistošos noteikumus Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai saskaņošanai.

3. Ar šī lēmuma 1.punktā minēto saistošo noteikumu spēkā stāšanās brīdi atzīt par spēku zaudējušiem Ventspils pilsētas pašvaldības saistošos noteikumus Nr.17 "Par sadzīves atkritumu savākšanu, transportēšanu, šķirošanu un noglabāšanu", kas apstiprināti ar Ventspils pilsētas domes 2001.gada 26.novembra lēmumu Nr.356.

Sēdes vadītājs,
Ventspils pilsētas domes priekšsēdētāja
1.vietnieks infrastruktūras jautājumos J.Vītoliņš

25.01.2013