Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 02.07.2021. - ... / Spēkā esošā
Ministru kabineta noteikumi Nr.239

Rīgā 2012.gada 3.aprīlī (prot. Nr.18 25.§)
Noteikumi par Latvijas Republikas dienesta pasi
Izdoti saskaņā ar Personu apliecinošu dokumentu likuma 6.panta sesto daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka Latvijas Republikas dienesta pases (turpmāk – dienesta pase) paraugu, saturu, izsniegšanas kārtību un nosacījumus, derīguma termiņus, kā arī to personu loku, kurām izsniedz dienesta pasi.

2. Dienesta pase apliecina, ka tās turētājs ir valsts amatpersona, kas ieņem vadošu amatu, vai persona, kas ir darba vai valsts dienesta attiecībās ar Latvijas Republikas valsts institūciju un dodas uz ārvalstīm pildīt dienesta pienākumus šīs institūcijas uzdevumā, vai ir šo personu ģimenes loceklis.

3. Dienesta pasi izsniedz šādām personām:

3.1. Valsts prezidenta Kancelejas vadītājam;

3.2. Valsts prezidenta Kancelejas vadītāja vietniekiem;

3.3. Valsts prezidenta štata padomniekiem;

3.4. Valsts prezidenta militārajiem adjutantiem;

3.5. Nacionālās drošības padomes sekretāram;

3.6. (svītrots ar MK 22.06.2021. noteikumiem Nr. 410);

3.7. Valsts prezidenta kancelejas Mediju centra vadītājam;

3.7.1 Valsts prezidenta kancelejas Valsts prezidenta protokola vadītājam;

3.7.2 Valsts prezidenta kancelejas Valsts prezidenta protokola vadītāja vietniekam;

3.8. Saeimas priekšsēdētāja štata padomniekiem;

3.8.1 Saeimas Prezidija locekļu biroju vadītājiem;

3.8.2 Saeimas Administrācijas ģenerālsekretāram;

3.9. (svītrots ar MK 22.06.2021. noteikumiem Nr. 410);

3.10. Saeimas Administrācijas izpilddirektoram;

3.11. Saeimas Juridiskā biroja vadītājam;

3.12. Saeimas Starpparlamentu attiecību biroja vadītājam;

3.12.1 Saeimas Starpparlamentu attiecību biroja vadītāja vietniekam;

3.12.2 Saeimas Starpparlamentu attiecību biroja vecākajiem konsultantiem – Saeimas pastāvīgo delegāciju sekretāriem;

3.12.3 Saeimas Protokola nodaļas vadītājam;

3.12.4 Saeimas Protokola nodaļas vadītāja vietniekam;

3.12.5 Saeimas Protokola nodaļas vecākajiem konsultantiem;

3.12.6 Saeimas Sabiedrisko attiecību biroja vadītājam;

3.12.7 Saeimas Sabiedrisko attiecību biroja vadītāja vietniekam;

3.12.8 Saeimas Ārlietu komisijas vecākajiem konsultantiem;

3.12.9 Saeimas Ārlietu komisijas konsultantiem;

3.12.10 Saeimas Protokola nodaļas projektu koordinatoram;

3.13. Centrālās vēlēšanu komisijas locekļiem;

3.14. ministriju valsts sekretāriem;

3.15. ministriju valsts sekretāru vietniekiem;

3.16. ministriju departamentu direktoriem;

3.17. ministru štata padomniekiem un ministru biroju vadītājiem;

3.18. Valsts kancelejas direktoram;

3.19. Valsts kancelejas direktora vietniekiem;

3.20. Valsts kancelejas departamentu vadītājiem;

3.21. Ministru prezidenta biroja vadītājam;

3.22. Ministru prezidenta štata padomniekiem;

3.23. (svītrots ar MK 22.06.2021. noteikumiem Nr. 410);

3.24. tiešās valsts pārvaldes iestāžu darbiniekiem un amatpersonām, kurām ar iestādes vadītāja rīkojumu uzdots nodrošināt Latvijas Republikai saistošu starptautisku līgumu īstenošanu, piedalīties darba grupās vai tikties ar ekspertiem un minēto iemeslu dēļ nepieciešams regulāri doties komandējumos uz ārvalstīm;

3.25. ministriju pakļautībā un pārraudzībā esošo iestāžu vadītājiem;

3.26. ministriju pakļautībā un pārraudzībā esošo iestāžu vadītāju vietniekiem, kuriem ar ministra rīkojumu uzdots nodrošināt Latvijas Republikai saistošu starptautisku līgumu īstenošanu un minēto iemeslu dēļ nepieciešams regulāri doties komandējumos uz ārvalstīm;

3.27. valsts kontrolierim un Valsts kontroles padomes locekļiem;

3.28. (svītrots ar MK 22.06.2021. noteikumiem Nr. 410);

3.29. (svītrots ar MK 22.06.2021. noteikumiem Nr. 410);

3.30. (svītrots ar MK 12.03.2019. noteikumiem Nr. 108);

3.31. Augstākās tiesas tiesnešiem, izņemot Augstākās tiesas priekšsēdētāju;

3.32. (svītrots ar MK 22.06.2021. noteikumiem Nr. 410);

3.33. ģenerālprokuroram;

3.34. (svītrots ar MK 22.06.2021. noteikumiem Nr. 410);

3.35. (svītrots ar MK 22.06.2021. noteikumiem Nr. 410);

3.36. Latvijas Bankas padomes locekļiem;

3.37. Latvijas Bankas valdes locekļiem;

3.38. Latvijas Bankas pārvalžu vadītājiem;

3.39. Nacionālo bruņoto spēku komandierim;

3.40. Nacionālo bruņoto spēku komandiera vietniekiem;

3.41. Nacionālo bruņoto spēku vienību komandieriem;

3.42. (svītrots ar MK 22.06.2021. noteikumiem Nr. 410);

3.43. (svītrots ar MK 22.06.2021. noteikumiem Nr. 410);

3.44. Finanšu un kapitāla tirgus komisijas priekšsēdētājam;

3.44.1 Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes locekļiem;

3.45. (svītrots ar MK 22.06.2021. noteikumiem Nr. 410);

3.46. (svītrots ar MK 22.06.2021. noteikumiem Nr. 410);

3.47. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes locekļiem;

3.48. (svītrots ar MK 22.06.2021. noteikumiem Nr. 410);

3.49. (svītrots ar MK 22.06.2021. noteikumiem Nr. 410; sk. grozījumu 2. punktu);

3.49.1 Eiropas Reģionu komitejas Latvijas delegācijas locekļiem un viņu aizstājējiem;

3.49.2 Eiropas Padomes Vietējo un reģionālo pašvaldību kongresa Latvijas delegācijas pārstāvjiem un viņu aizvietotājiem;

3.50. personām, kuras saskaņā ar Diplomātiskā un konsulārā dienesta likumu ir darba vai valsts civildienesta attiecībās, bet kurām nav paredzētas tiesības saņemt diplomātisko pasi;

3.51. personām, kuras pilda ministriju vai Nacionālo bruņoto spēku pārstāvju funkcijas ārvalstu vai starptautiskajās institūcijās un, pildot darba vai dienesta pienākumus, pastāvīgi uzturas ārvalstīs;

3.52. civilajiem ekspertiem, kas piedalās starptautiskajās misijās pēc to starptautisko organizāciju, savienību vai kopienu rezolūcijas, rekomendācijas vai lūguma, ar kurām Latvijas Republikai ir noslēgti starptautiskie līgumi, kā arī pēc Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts aicinājuma;

3.53. militārā dienestā esošām personām, kas piedalās starptautiskajās misijās un operācijās pēc to starptautisko organizāciju, savienību vai kopienu rezolūcijas, rekomendācijas vai lūguma, ar kurām Latvijas Republikai ir noslēgti starptautiskie līgumi;

3.54. Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm, kas veic Latvijas Republikas diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību apsardzi ārvalstīs vai piedalās starptautiskajās misijās un operācijās pēc to starptautisko organizāciju, savienību vai kopienu rezolūcijas, rekomendācijas vai lūguma, ar kurām Latvijas Republikai ir noslēgti starptautiskie līgumi;

3.55. Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm, kurām ar iekšlietu ministra vai iestādes vadītāja rīkojumu uzdots nodrošināt starptautisku līgumu vai projektu īstenošanu un kurām minēto iemeslu dēļ nepieciešams regulāri doties uz ārvalstīm vai pastāvīgi uzturēties ārvalstīs;

3.56. Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm, kurām ar iekšlietu ministra vai iestādes vadītāja rīkojumu uzdots nodrošināt ārzemnieku atgriešanās (izraidīšanas) pasākumu īstenošanu;

3.57. šo noteikumu 3.50., 3.51., 3.52., 3.53., 3.54. un 3.55.apakšpunktā minēto personu laulātajiem un viņu apgādībā esošajiem ģimenes locekļiem – Latvijas pilsoņiem –, ja viņi kopā ar personu, kura saņēmusi dienesta pasi, dodas uz attiecīgās personas darba vai dienesta vietu ārvalstī uz termiņu, kas ir ilgāks par sešiem mēnešiem;

3.58. tiesībsargam;

3.59. Ziemeļatlantijas līguma organizācijas Izcilības centra stratēģiskās komunikācijas jautājumos direktoram;

3.60. Latvijas Republikas, Ziemeļatlantijas līguma organizācijas sabiedroto spēku augstākās virspavēlniecības Eiropā un Sabiedroto spēku augstākās virspavēlniecības Transformācijas komandiera štāba nolīguma, ar kuru papildina Parīzes protokolu, 7. pantā noteiktajām personām.

(Grozīts ar MK 09.10.2012. noteikumiem Nr. 684; MK 03.11.2015. noteikumiem Nr. 618; MK 16.08.2016. noteikumiem Nr. 539; MK 12.03.2019. noteikumiem Nr. 108; MK 22.06.2021. noteikumiem Nr. 410; grozījums par 3.49 punkta svītrošanu piemērojams ar 01.07.2021., sk. grozījumu 2. punktu)

II. Dienesta pases paraugs, saturs un derīguma termiņi

4. Dienesta pases paraugs ir norādīts šo noteikumu pielikumā.

5. Dienesta pasē iekļauj šādas ziņas:

5.1. Fizisko personu reģistra ziņas par personu:

5.1.1. uzvārds;

5.1.2. vārds (vārdi);

5.1.3. personas kods;

5.1.4. pilsonība;

5.1.5. dzimums;

5.1.6. dzimšanas datums;

5.1.7. dzimšanas vieta;

5.2. personas sejas attēls;

5.3. personas paraksta attēls;

5.3.1 personas augums centimetros;

5.4. par dienesta pasi:

5.4.1. dokumenta tips;

5.4.2. izdevējvalsts Starptautiskās civilās aviācijas organizācijas (ICAO) dokumentā Nr.9303 "Mašīnlasāmi ceļošanas dokumenti" noteiktais triju burtu kods;

5.4.3. dokumenta numurs;

5.4.4. izdošanas datums – datums, kurā pases sagatavē tiek ierakstītas ziņas par personu un dokumentu;

5.4.5. derīguma termiņš;

5.4.6. izdevējiestāde.

(Grozīts ar MK 03.11.2015. noteikumiem Nr. 618; MK 22.06.2021. noteikumiem Nr. 410; grozījums 5.1. apakšpunktā par vārdu "Iedzīvotāju reģistrs" (attiecīgā locījumā) aizstāšanu ar vārdiem "Fizisko personu reģistrs" (attiecīgā locījumā) piemērojams ar 28.06.2021., sk. grozījumu 3. punktu)

6. Pases mašīnlasāmo zonu veido saskaņā ar Starptautiskās civilās aviācijas organizācijas (ICAO) dokumentā Nr.9303 "Mašīnlasāmi ceļošanas dokumenti" noteiktajām prasībām. Personvārdu mašīnlasāmajā zonā norāda, nelietojot diakritiskās zīmes.

7. Dienesta pasē ir iestrādāts datu nesējs – bezkontakta mikroshēma, kurā ir iekļauta šāda informācija:

7.1. no mašīnlasāmās zonas par personu:

7.1.1. personvārds bez diakritiskām zīmēm;

7.1.2. tiesiskā statusa ICAO kods;

7.1.3. dzimšanas datums;

7.1.4. personas kods;

7.1.5. dzimums;

7.2. no mašīnlasāmās zonas par dienesta pasi:

7.2.1. tips;

7.2.2. izdevējvalsts ICAO kods;

7.2.3. numurs;

7.2.4. derīguma termiņš;

7.3. personas sejas digitālais attēls;

7.4. personas pirkstu nospiedumu digitālie attēli personai no 12 gadu vecuma;

7.5. dati iekļautās informācijas aizsardzībai un automatizētai apstrādei (metadati).

8. Dienesta pases 3.lappusē pēc personas vēlēšanās norāda personvārda oriģinālformu citas valodas latīņalfabētiskajā transliterācijā vai dzimtas uzvārda vēsturisko formu. Persona iesniedz dokumentu, kas apliecina minētās ziņas, ja tās nav norādītas Fizisko personu reģistrā vai personu apliecinošā dokumentā. Personvārda latīņalfabētisko transliterāciju veic saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 21.februāra noteikumu Nr.134 "Personu apliecinošu dokumentu noteikumi" 1.pielikumu.

(Grozīts ar MK 22.06.2021. noteikumiem Nr. 410; grozījums punktā par vārdu "Iedzīvotāju reģistrs" (attiecīgā locījumā) aizstāšanu ar vārdiem "Fizisko personu reģistrs" (attiecīgā locījumā) piemērojams ar 28.06.2021., sk. grozījumu 3. punktu)

9. Ziņas par personas dienesta stāvokli ieraksta dienesta pases 6., 7. un 8.lappusē.

10. Dienesta pasi izsniedz uz termiņu, kas ir par gadu ilgāks nekā termiņš, uz kādu persona iecelta amatā, ar kuru saskaņā tai ir tiesības saņemt dienesta pasi, bet ne mazāk kā uz diviem un ne ilgāk kā uz pieciem gadiem. Šo noteikumu 3.57. apakšpunktā minētajai personai dienesta pasi izsniedz uz tādu pašu termiņu kā šo noteikumu 3.50., 3.51., 3.52., 3.53., 3.54. un 3.55. apakšpunktā minētajai personai, bet ne ilgāk kā uz pieciem gadiem.

(MK 31.03.2015. noteikumu Nr.146 redakcijā)

III. Dienesta pases izsniegšanas kārtība un nosacījumi

11. Dienesta pasi izsniedz Ārlietu ministrijas Konsulārais departaments (turpmāk – departaments).

12. Dienesta pases izsniegšanas iemesli:

12.1. dienesta pases pirmreizēja izsniegšana;

12.2. iepriekšējā dienesta pase ir zudusi;

12.3. iepriekšējā dienesta pase ir kļuvusi lietošanai nederīga, jo:

12.3.1. mainījies personas vārds vai uzvārds (vārds un uzvārds);

12.3.2. dienesta pasē ir bojājumi, kuru dēļ nav iespējams vizuāli identificēt tās turētāju vai izlasīt tajā norādīto informāciju, vai dokuments neatbilst noteiktajam paraugam;

12.3.3. dienesta pasē izdarītas normatīvajos aktos neparedzētas atzīmes vai sākotnējā satura izmaiņas;

12.3.4. mainījušās dienesta pasē norādītās ziņas par tās turētāju vai konstatētas neprecizitātes tās ierakstos;

12.3.5. beidzies dienesta pases derīguma termiņš;

12.4. persona vēlas saņemt jaunu dienesta pasi, jo mainījies personas izskats;

12.5. dienesta pase nav derīga ceļošanai (trūkst vietas jaunām ārvalstu kompetento institūciju atzīmēm par ieceļošanas un uzturēšanās atļaujām ārvalstīs un (vai) robežšķērsošanas atzīmēm vai tās derīguma termiņš ir mazāks par ceļojumam vai vīzas saņemšanai nepieciešamo laiku);

12.6. dienesta pases turētājs ir rakstiski ziņojis par pases zudumu Personu apliecinošu dokumentu likumā noteiktajā kārtībā, bet tā ir atrasta.

13. Lai saņemtu dienesta pasi, šo noteikumu 3.punktā minētā persona vai personas likumiskais pārstāvis iesniedz departamentā šādus dokumentus:

13.1. institūcijas vēstuli ar lūgumu izsniegt personai dienesta pasi, norādot izsniegšanas pamatojumu, izņemot gadījumus, ja dienesta pasi saņem šo noteikumu 3.50.apakšpunktā minētā persona, tās laulātais vai apgādībā esošs ģimenes loceklis;

13.2. iepriekšējo dienesta pasi, ja personai tāda ir bijusi izsniegta;

13.3. paziņojumu par dienesta pases zudumu ar paskaidrojumu par dokumenta nolaupīšanas, nozaudēšanas vai iznīcināšanas apstākļiem, ja minētais dokuments ir zudis;

13.4. fotogrāfiju, kas izgatavota atbilstoši Ministru kabineta 2012.gada 21.februāra noteikumu Nr.134 "Personu apliecinošu dokumentu noteikumi" 11.pielikumā minētajām prasībām, ja:

13.4.1. persona vai bērna līdz 15 gadu vecumam likumiskais pārstāvis vēlas iesniegt fotogrāfiju;

13.4.2. fotografējot bērnu līdz piecu gadu vecumam departamentā, nav iespējams iegūt kvalitatīvu digitālo attēlu.

14. Iesniedzot dokumentus dienesta pases saņemšanai, persona uzrāda:

14.1. dzimšanas apliecību, ja personai nav bijis izsniegts personu apliecinošs dokuments;

14.2. personu apliecinošu dokumentu, ja personai tas ir bijis izsniegts.

15. Ja mainījušās dienesta pasē iekļautās ziņas par personas dienesta stāvokli, persona iesniedz dienesta pasi departamentā ziņu papildināšanai, pievienojot iestādes vēstuli, kas apliecina šo ziņu pareizību.

16. Personai iesniedzot vai uzrādot dokumentus, departamenta amatpersona elektroniski sagatavo iesniegumu dienesta pases izsniegšanai vai ziņu papildināšanai (turpmāk – iesniegums). Sagatavojot iesniegumu, amatpersona identificē personu un pārbauda iesniegto vai uzrādīto dokumentu autentiskumu, izmantojot personas iesniegtos un uzrādītos dokumentus, kā arī valsts informācijas sistēmās un departamenta rīcībā esošo informāciju.

17. Lai iegūtu dienesta pasē iekļaujamo personas sejas digitālo attēlu:

17.1. personu nofotografē departamentā;

17.2. ieskenē fotogrāfiju, ko persona iesniegusi atbilstoši šo noteikumu 13.4.apakšpunktam.

18. Dienesta pasē iekļaujamos personas pirkstu nospiedumu digitālos attēlus iegūst no roku rādītājpirkstiem. Ja personai nav rādītājpirksta vai tas ir bojāts tā, ka nav iespējams iegūt pirksta nospieduma digitālo attēlu, pirksta nospieduma digitālā attēla iegūšanai izmanto vidējo pirkstu, zeltnesi vai īkšķi. Ja personai vispār nav pirkstu vai tie ir bojāti tā, ka nav iespējams iegūt kvalitatīvu nospieduma attēlu, dienesta pases mikroshēmā personas pirkstu nospiedumu digitālo attēlu neiekļauj.

19. Dienesta pasē iekļaujamo personas paraksta attēlu iegūst no personas paraksta iesnieguma paraksta laukumā. Personai līdz 10 gadu vecumam vai personai, kas nespēj parakstīties fizisku trūkumu, veselības stāvokļa vai rakstītneprasmes dēļ, paraksta attēlu neiegūst un paraksta laukumu neaizpilda.

20. Persona vai bērna līdz 15 gadu vecumam likumiskais pārstāvis iesniegumā rakstiski apliecina ziņu pareizību, norāda, ka piekrīt iesniegumā norādītajām ziņām un apliecina to ar parakstu. Ja persona nespēj rakstīt un parakstīties fizisku trūkumu, veselības stāvokļa vai rakstītneprasmes dēļ, persona mutiski apliecina, ka piekrīt iesniegumā norādītajām ziņām.

21. Dienesta pasi izsniedz triju darbdienu laikā pēc nepieciešamo dokumentu iesniegšanas.

22. Dienesta pasi nav atļauts izmantot braucienos uz ārvalstīm, kas nav saistīti ar dienesta pienākumu izpildi Latvijas Republikas valsts institūciju uzdevumā. Izņēmums ir gadījums, ja dienesta pasi izmanto šo noteikumu 3.50., 3.51., 3.52., 3.53., 3.54., 3.55. un 3.57.apakšpunktā minētā persona, dodoties braucienā uz citu ārvalsti no darba vai dienesta vietas ārvalstī.

22.1 Persona, kurai izsniegta dienesta pase, 30 dienu laikā no brīža, kad tai zudis tiesiskais pamats lietot dienesta pasi, nodod to Ārlietu ministrijā vai Latvijas Republikas diplomātiskajā vai konsulārajā pārstāvniecībā ārvalstī.

(MK 31.03.2015. noteikumu Nr.146 redakcijā)

23. Nederīgu dienesta pasi pēc personas vēlēšanās atstāj personas glabāšanā, pirms tam to anulējot un caurumojot.

24. Departamenta rīcībā esošu nederīgu dienesta pasi glabā vienu gadu un pēc tam iznīcina.

IV. Noslēguma jautājums

25. Dienesta pase, kas izdota līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, ir derīga līdz tajā norādītā termiņa beigām, ja tā nav kļuvusi lietošanai nederīga cita iemesla dēļ.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Ārlietu ministrs E.Rinkēvičs
Pielikums
Ministru kabineta
2012. gada 3. aprīļa
noteikumiem Nr. 239
Dienesta pases paraugs

(Pielikums MK 03.11.2015. noteikumu Nr. 618 redakcijā)

I. Pases vāks (1. vāks) (1. attēls)

Krāsa: melna

EIROPAS SAVIENĪBA

LATVIJAS REPUBLIKA

Valsts simbolika: lielais valsts ģerbonis zelta krāsā

DIENESTA PASE

Mikroshēmas simbols (saskaņā ar ICAO)

II. Pases pirmā vāka iekšpuse (2. vāks) (2. a attēls)

III. 1. lappuse (datu lapas otra puse) (2. b attēls)

Eiropas Savienība

Европейски Съюз

Unión Europea

Evropská unie

Europæiske Union

Europäische Union

Euroopa Liit

Еυρωπαϊκή ‘Ενωση

European Union

Union Européenne

An tAontas Eorpach

Unione Europea

Europos Sąjunga

Európai Unió

Unjoni Ewropea

Europese Unie

Unia Europejska

União Europeia

Uniunea Europeană

Európska únia

Evropska unija

Euroopan unioni

Europeiska Unionen

Europska Unija

Latvijas Republika

Република Латвия

República de Letonia

Lotyšská republika

Republikken Letland

die Republik Lettland

Läti Vabariik

Δημοκρατία της Λετονίας

Republic of Latvia

la République de Lettonie

Poblacht na Laitvia

Repubblica di Lettonia

Latvijos Respublika

Lett Köztársaság

Repubblika tal-Latvja

de Republiek Letland

Republika Łotewska

República da Letónia

Republica Letonă

Lotyšská republika

Republika Latvija

Latvian tasavalta

Republiken Lettland

Dienesta pase

Служебен паспорт

Pasaporte de servicio

Služební pas

Tjenestepas

Dienstpass

Teenistuspass

Υπηρεσιακό διαβατήριο

Service Passport

Passeport de service

Pas Seirbhíse

Passaporto di servizio

Tarnybinis pasas

Szolgálati útlevél

Passaport tas-Servizzi

Dienstpaspoort

Paszport Służbowy

Passaporte de Serviço

Paşaport de serviciu

Služobný pas

Službeni potni list

Virkapassi

Tjänstepass

Službena putovnica

IV. 2. lappuse (datu lapa) (3. a attēls)

Datu lapa – informācijas lauku nosaukumi latviešu, angļu, franču valodā, indekss pie informācijas lauka – zināšanai un atbilstošā tulkojuma atrašanai

Dienesta pase/Service Passport/Passeport de service

Latvija/Latvia/Lettonie

Tips/Type/Type

PS

Valsts kods/Code of Issuing State/Code du pays

LVA

Pases Nr./Passport No./No de passeport

1. Uzvārds/Surname/Nom

2. Vārds(-i)/Given name(-s)/Prénom(-s)

3. Pilsonība/Nationality/Nationalité

4. Augums/Height/Taille

5. Dzimums/Sex/Sexe

6. Dzimšanas datums/Date of birth/Date de naissance

7. Personas kods/Personal No./Code d’identité

8. Izdevējiestāde/Authority/Autorité

9. Dzimšanas vieta/Place of birth/Lieu de naissance

10. Izdošanas datums/Date of issue/Date de délivrance

11. Paraksts/Holder’s signature/Signature du titulaire

12. Derīga līdz/Date of expiry/Date d’expiration

V. 3. lappuse (3. b attēls)

Pases turētāja personvārda oriģinālforma latīņalfabētiskajā transliterācijā ir/

The original form of the name of the holder of this passport transliterated in Latin alphabet is/

La forme originale du nom du titulaire de ce passeport en translittération à l’alphabet latin est

PERSONVĀRDS

Pases turētāja personvārda vai dzimtas uzvārda vēsturiskā forma ir/

The historical form of the given name or the family name of the holder of this passport is/

La forme historique du prénom ou du nom de famille du titulaire de ce passeport est

PERSONVĀRDS

(Ierakstus izdara personalizācijas procesā)

VI. 4. un 5. lappuse (4. a un 4.b attēls)

Datu lapas informācijas lauku nosaukumu tulkojums Eiropas Savienības valstu valodās

BG

1. Фамилия 2. Имена 3. Гражданство 4. Ръст 5. Пол 6. Дата на раждане 7. Единен граждански номер 8. Издаден от 9. Място на раждане 10. Дата на издаване 11. Подпис на притежателя 12. Дата на валидност

ES

1. Apellido 2. Nombre (s) 3. Nacionalidad 4. Talla 5. Sexo 6. Fecha de nacimiento 7. Número de identidad 8. Autoridad 9. Lugar de nacimiento 10. Fecha de expedición 11. Firma del titular 12. Fecha de caducidad

CS

1. Přijmení 2. Jméno 3. Státní občanství 4. Výška 5. Pohlaví 6. Datum narození 7. Rodné číslo 8. Pas vydal 9. Místo narození 10. Datum vydání 11. Podpis držitele 12. Platnost do

DA

1. Efternavn 2. Fornavne 3. Nationalitet 4. Højde 5. Køn 6. Fødselsdato 7. Personnummer 8. Myndighed 9. Fødested 10. Udstedelsesdato 11. Indehaverens underskrift 12. Gyldigt indtil

DE

1. Name 2. Vornamen 3. Staatsangehörigkeit 4. Größe 5. Geschlecht 6. Geburtstag 7. Persoenliche Identifizierungsnummer 8. Ausstellende Behörde 9. Geburtsort 10. Ausstellungsdatum 11. Unterschrift der Inhaberin 12. Gültig bis

ET

1. Perekonnanimi 2. Eesnimed 3. Kodakondsus 4. Pikkus 5. Sugu 6. Sünniaeg 7. Isikukood 8. Väljaandja 9. Sünnikoht 10. Välja antud 11. Kasutaja allkiri 12. Kehtiv kuni

EL

1. Επώνυμο 2.‘Ονομα 3. Ιϑαγένεια 4. Υψος 5. Φύλο 6. Ημερομηνία γέννησης 7. Προσωπική ταυτοποίηση 8. Εκδούσα Αρχή 9. Τόπος γεννήσεως 10. Ημερομηνία έκδοσης 11. Υπογραφή κατόχου 12. Ημερομηνία λήξης

GA

1. Sloinne 2. Réamhainm (neacha) 3. Náisiúntacht 4. Airde 5. Gnéas 6. Dáta breithe 7. Uimhir aitheantais phearsanta 8. Údarás eisiúna 9. Áit bhreithe 10. Dáta eisiúna 11. Síniú an tsealbhóra 12. As feidhm

IT

1. Cognome 2. Nome 3. Cittadinanza 4. Statura 5. Sesso 6. Data di nascita 7. Codice fiscale 8. Autorità di rilascio 9. Luogo di nascita 10. Data di rilascio 11. Firma del titolare 12. Data di scadenza

LT

1. Pavardé 2. Vardas(-ai) 3. Pilietybé 4. Ūgis 5. Lytis 6. Gimimo data 7. Asmens kodas 8. Išdavusi institucija 9. Gimimo vieta 10. Išdavimo data 11. Asmens parašas 12. Galioja iki

HU

1. Családi név 2. Utónév(-ek) 3. Állampolgárság 4. Magasság 5. Nem 6. Születési idö 7. Személyi szám 8. Kiállitó hatóság 9. Születési hely 10. Kiállítási dátum 11. Aláírás 12. Érvényességi idő

MT

1. Kunjom 2. Ismijiet 3. Ċittadinanza 4. Tul 5. Sess 6. Data tat-twelid 7. Numru ta ' identifikazzjoni personali 8. Uffiċċju min fejn inħareġ 9. Post tat-twelid 10. Data tal-ħruġ 11. Firma tad-detentur 12. Data meta jiskadi

NL

1. Naam 2. Voornamen 3. Nationaliteit 4. Lengte 5. Geslacht 6. Geboortedatum 7. Persoonsnummer 8. Instantie 9. Geboorteplaats 10. Datum van afgifte 11. Handtekening van de houder 12. De geldigheidsduur van dit paspoort eindigt op

PL

1. Nazwisko 2. Imię 3. Obywatelstwo 4. Wzrost 5. Płeč 6. Data urodzenia 7. Numer identyfikacyjny 8. Organ wydający 9. Miejsce urodzenia 10. Data wydania 11. Podpis posiadacza 12. Data upływu waźnośçi

PT

1. Apelido 2. Nome(-s) próprio(-s) 3. Nacionalidade 4. Altura 5. Sexo 6. Data de nascimento 7. Número de identificação pessoal 8. Autoridade 9. Local de nascimento 10. Data da emissão 11. Assinatura do titular 12. Válido até

RO

1. Numele 2. Prenumele 3. Naţionalitatea 4. Înălţimea 5.Înălţimea 6. Data naşterii 7. Cod numeric personal 8. Organul emitent 9. Locul naşterii 10. Data eliberării 11. Semnătura titularului 12. Data expirării

SK

1. Priezvisko 2. Meno 3. Štátna príslušnost 4. Výška 5. Pohlavie 6. Dátum narodenia 7. Rodné čislo 8. Pas vydal 9. Miesto narodenia 10. Dátum vydania 11. Podpis držitel’a 12. Dátum platnosti

SL

1. Priimek 2. Ime 3. Državljanstvo 4. Višina 5. Spol 6. Rojstni datum 7. EMŠO 8. Pristojni organ 9. Rojstni kraj 10. Datum izdaje 11. Lastnoročni podpis 12. Velja do

FI

1. Sukunimi 2. Etunimet 3. Kansalaisuus 4. Pituus 5. Sukupuoli 6. Syntymäaika 7. Henkilötunnus 8. Myöntävä viranomainen 9. Syntymäkotikunta 10. Myönnetty 11. Haltijan nimikirjoitus 12. Viimeinen voimassaolopäivä

SV

1. Efternamn 2. Förnamn 3. Nationalitet 4. Längd 5. Kön 6. Födelsedatum 7. Personnummer 8. Utfärdande myndighet 9. Födelseort 10. Utfärdat 11. Innehavarens namnteckning 12. Sista giltighetsdag

HR

1. Prezime 2. Ime(-na) 3. Nacionalnost 4. Visina 5. Spol 6. Datum rođenja 7. OIB 8. Izdana od 9. Mjesto rođenja 10. Datum izdavanja 11. Potpis vlasnika 12. Datum isteka valjanosti

VII. 6., 7. un 8. lappuse (paredzēta ierakstiem par dienesta stāvokli) (5. a, 5. b un 6. a attēls)

DIENESTA STĀVOKLIS / OFFICIAL STATUS / STATUT OFFICIEL

VIII. 9. lappuse (tukša, bez ierakstiem) (6. b attēls)

IX. 10. lappuse un nākamās lapas (7. a un 7. b attēls)

VĪZAS/VISAS/VISAS

X. 34. lappuse (8. a attēls)

Latvijas Republikas vārdā Ārlietu ministrija lūdz un aicina visus, no kuriem tas atkarīgs, atļaut šīs dienesta pases turētājam brīvi un netraucēti ceļot, kā arī sniegt viņam nepieciešamo palīdzību un aizsardzību.

Šī pase ir Latvijas Republikas īpašums.

On behalf of the Republic of Latvia, the Ministry of Foreign Affairs requests and requires all those whom it may concern to allow the holder of this service passport to pass freely without let or hindrance, and to afford the holder such assistance and protection as may be necessary.

This passport is the property of the Republic of Latvia.

Au nom de la République de Lettonie le Ministère des Affaires Etrangères demande à tous ceux qui peuvent être concernés de bien vouloir laisser passer librement et sans entraves le titulaire du présent passeport et de lui prêter en cas de besoin aide et protection nécessaires. Ce passeport est la propriéte de la Republique de Lettonie.

XI. 2. vāka iekšpuse (3. vāks) (8. b attēls)

Šajā pasē ir 34 lappuses

Този паспорт съдържа 34 страници

Este pasaporte contiene 34 páginas

Tento pas obsahuje 34 stran.

Dette pas består af 34 sider

Dieser Pass enthält 34 Seiten

Passis on 34 lehekülge

Αυτό το διαβατήριο περιέχει 34 σελίδες

This passport contains 34 pages

Ce passeport contient 34 pages

Tá 34 leathanach sa phas seo.

Questo passaporto contiene 34 pagine

Šiame pase 34 numeruoti puslapiai

Az útlevél 34 oldalt tartalmaz

Dan il-passaport fih 34 paġna

Dit paspoort bevat 34 bladzijden

Ten paszport zawiera 34 stron

Este passaporte contém 34 páginas

Acest paşaport conţine 34 de pagini

Tento pas obsahuje 34 strán

Ta potni list vsebuje 34 strani

Tämä passi sisältää 34 sivua

Detta pass innehåller 34 sidor

Ova putovnica sadrži 34 stranice

1. attēls

2. a un 2. b attēls

3. a un 3. b attēls

4. a un 4. b attēls

5. a un 5. b attēls

6. a un 6. b attēls

7. a un 7. b attēls

8. a un 8. b attēls

02.07.2021