Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 01.01.2014. - 31.12.2013. / Vēsturiskā
Rēzeknes pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.15

Rēzeknē 2010.gada 24.septembrī (prot. Nr.25, 12.p.)
Noteikumi par neapbūvēta zemesgabala nomas maksas aprēķināšanas kārtību Rēzeknes pilsētā
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām43.panta 13.punktu;
Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735
Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu18.punktu

Lietoti termini

Mazēka – vienstāva ēka, kuras apbūves laukums nav lielāks par 25 m2.

Zemesgabals – Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrēta zemes vienība vai nomas vajadzībām noteikta zemes vienības daļa, kas nav patstāvīgs nekustamā īpašuma objekts.

Neapbūvēta pašvaldības piekrītoša zemesgabala nomas maksu nosaka:

1. zemesgabaliem, kuri iznomāti mazdārziņu vajadzībām, – 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk kā 0.04 euro par 1 m2;

(Grozīts ar Rēzeknes pilsētas domes 27.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.52)

2. zemesgabaliem, kuru platība mazāka par 100 m2, – 5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk kā 0.14 euro par 1 m2;

(Grozīts ar Rēzeknes pilsētas domes 27.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.52)

3. zemesgabaliem, uz kuriem izvietotas saliekamās metāla konstrukcijas garāžas, – 5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk kā 0.43 euro par 1 m2;

(Grozīts ar Rēzeknes pilsētas domes 27.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.52)

4. zemesgabaliem, kuri paredzēti komercdarbības ekspluatācijai (t.sk. maksas stāvlaukumi, ielas tirdzniecība), – 15% apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk kā 1.14 euro par 1 m2;

(Grozīts ar Rēzeknes pilsētas domes 27.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.52)

5. zemesgabaliem, kuri paredzēti komercdarbības objektu ekspluatācijas nodrošināšanai (t.sk. stāvlaukumi, piebraucamie ceļi), – 5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk kā 0.43 euro par 1 m2;

(Grozīts ar Rēzeknes pilsētas domes 27.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.52)

6. zemesgabaliem, uz kuriem izvietotas komerciāla rakstura īslaicīgas lietošanas būves vai mazēkas, – 14.23 euro par 1 m2 gadā;

(Grozīts ar Rēzeknes pilsētas domes 27.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.52)

7. zemesgabaliem, uz kuriem izvietoti reklāmas stendi, – 7.11 euro par 1 m2 gadā;

(Grozīts ar Rēzeknes pilsētas domes 27.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.52)

8. pārējos gadījumos – 3% apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk kā 0.07 euro par 1 m2.

(Grozīts ar Rēzeknes pilsētas domes 27.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.52)

Saistošie noteikumi stājas spēka nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētājs A.Bartaševičs