Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 25.11.2022. - ... / Spēkā esošā
Ministru kabineta noteikumi Nr.1145

Rīgā 2010.gada 21.decembrī (prot. Nr.74 42.§)
Noteikumi par uztura bagātinātāju reģistrācijas valsts nodevu
Izdoti saskaņā ar Pārtikas aprites uzraudzības likuma 20.panta otro daļu

1. Noteikumi nosaka valsts nodevas apmēru par uztura bagātinātāju reģistrāciju un valsts nodevas samaksas kārtību.

2. Valsts nodevas apmērs ir šāds:

2.1. par Eiropas Ekonomikas zonas valstīs ražota uztura bagātinātāja reģistrāciju – 125,00 euro;

2.2. par ārpus Eiropas Ekonomikas zonas valstīm ražota uztura bagātinātāja reģistrāciju, ja tas jau iepriekš ir paziņots vai laists tirgū kādā no Eiropas Ekonomikas zonas valstīm un Pārtikas un veterinārajā dienestā tiek iesniegta attiecīgās dalībvalsts kompetentās iestādes izsniegta informācija par to, ka trešajā valstī ražots uztura bagātinātājs ir izplatīts kādā no Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstīm, vai šo faktu apliecinoša izdruka no publiski pieejama šīs dalībvalsts uztura bagātinātāju reģistra, saraksta vai datubāzes, – 210,00 euro;

2.3. par ārpus Eiropas Ekonomikas zonas valstīm ražota uztura bagātinātāja pirmreizēju reģistrāciju – 380,00 euro;

2.4. par katra papildu uztura bagātinātāja ar atšķirīgām organoleptiskajām īpašībām (piemēram, garšu, smaržu) reģistrāciju – 35,00 euro;

2.5. par izmaiņu reģistrēšanu uztura bagātinātāju reģistrā esošam uztura bagātinātājam:

2.5.1. mainot uztura bagātinātāja pagatavojuma veidu, fasējuma vienības lielumu, ieteicamo dienas (diennakts) devu, sastāvdaļas vai sastāvdaļu daudzumu, – 100,00 euro;

2.5.1.1 ja  šo noteikumu 2.5.1. apakšpunktā minēto izmaiņu izdarīšanas pamats ir grozījumi Eiropas Savienības vai Latvijas Republikas normatīvajā regulējumā, – 50,00 euro;

2.5.2. izdarot izmaiņas marķējumā vai citā pievienotajā informācijā (piemēram, lietošanas pamācībā), ja tās nav saistītas ar šo noteikumu 2.5.1. apakšpunktā minētajām izmaiņām, – 50,00 euro.

(MK 02.02.2016. noteikumu Nr. 76 redakcijā, kas grozīta ar MK 22.11.2022. noteikumiem Nr. 735)

2.1 Ja uzņēmums reģistrēšanai nepieciešamos dokumentus iesniedz elektroniski, aizpildot speciālu tiešsaistes formu Pārtikas un veterinārā dienesta tīmekļvietnē www.pvd.gov.lv (e-pakalpojums), un norāda, ka lēmumu par reģistrēšanu vēlas saņemt  elektroniski, valsts nodevu maksā 90 procentu apmērā no šajos noteikumos noteiktajām valsts nodevas likmēm.

(MK 22.11.2022. noteikumu Nr. 735 redakcijā)

2.2 Valsts nodevu nemaksā par izmaiņu reģistrēšanu uztura bagātinātāju reģistrā esošam uztura bagātinātājam, ja izmaiņu izdarīšana marķējumā vai citā pievienotajā informācijā ir saistīta ar administratīvo teritoriju pārveidošanu, robežu vai nosaukuma maiņu, kā arī ar ielas nosaukuma vai ēkas numerācijas maiņu Latvijas teritorijā un tā ir vienīgā paziņotā izmaiņa.

(MK 22.11.2022. noteikumu Nr. 735 redakcijā)

3. Valsts nodevu maksā pirms uztura bagātinātāja reģistrācijas.

4. Valsts nodevu maksā vienā no šādiem veidiem:

4.1. Pārtikas un veterinārajā dienestā, izmantojot maksājumu karti;

4.2. ar tādas maksājumu iestādes starpniecību Maksājumu pakalpojumu likuma izpratnē, kurai ir tiesības sniegt maksājumu pakalpojumus (turpmāk – kredītiestāde).

5. Ja maksājumu veic kredītiestādē, persona maksājuma uzdevuma mērķa laukā norāda attiecīgā uztura bagātinātāja nosaukumu.

(MK 02.02.2016. noteikumu Nr. 76 redakcijā)

6. (Svītrots ar MK 02.02.2016. noteikumiem Nr. 76)

7. Valsts nodevu ieskaita valsts pamatbudžetā.

8. Noteikumi stājas spēkā 2011.gada 1.janvārī.

Ministru prezidents, reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs V.Dombrovskis

Zemkopības ministra vietā – tieslietu ministrs A.Štokenbergs
25.11.2022