Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Latvijas Banka

Padomes lēmums Nr. 81/5

Rīgā 2001. gada 11. janvārī

Par grozījumu Latvijas Bankas padomes 2000. gada 24. marta lēmumā Nr. 73/3 "Par ilgtermiņa valūtas mijmaiņas darījumiem"

Latvijas Bankas padome nolemj:

1. Veikt šādu grozījumu Latvijas Bankas padomes 2000. gada 24. marta lēmumā Nr. 73/3 "Par ilgtermiņa valūtas mijmaiņas darījumiem":

1.1. aizstāt 3. punktā vārdus " Bloomberg , Reuters un Telerate " ar vārdiem " Bloomberg un Reuters ".

2. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā ar 2001. gada 1. februāri.

Latvijas Bankas prezidents E. Repše

 

01.02.2001