Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta rīkojums Nr.221

Rīgā 2010.gada 21.aprīlī (prot. Nr.20 4.§)

Par valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" pilnvarošanu apzināt īpašuma objektus, par kuriem ir saņemti privatizācijas ierosinājumi

1. Saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 2.pantu, kā arī ievērojot minētā likuma pārejas noteikumu 14.2 punktu un Civillikuma 417. un 930.pantu, pilnvarot valsts akciju sabiedrību "Privatizācijas aģentūra" Latvijas valsts vārdā vērsties tiesā vai pie notāra, lai veiktu nepieciešamās darbības šādu īpašuma objektu atzīšanai par bezīpašnieka vai bezmantinieka mantu:

1.1. divas būves, kas atrodas uz zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 8048 004 0494) Sila ielā 7, Babītes pagastā, Babītes novadā;

1.2. trīs būves, kas atrodas uz zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 7070 002 0140) "Āriņi" Ļaudonas pagastā, Madonas novadā;

1.3. divas būves (būvju kadastra apzīmējumi 4276 008 0087 001 un 4276 008 0087 002) "Vecķeveros", Raunas pagastā, Raunas novadā.

2. Saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 8.decembra noteikumu Nr.1388 "Kārtība, kādā veicami atskaitījumi Privatizācijas aģentūrai par valsts īpašuma privatizāciju, valsts kapitāla daļu atsavināšanu un citām normatīvajos aktos noteiktajām darbībām, izveidojams un izlietojams rezerves fonds un veicami maksājumi valsts budžetā" 22.14.apakšpunktu tiesvedības un notariālo darbību izdevumus, kas saistīti ar šā rīkojuma 1.punktā minētajiem īpašuma objektiem, segt no valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" rezerves fonda līdzekļiem.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Ekonomikas ministra vietā - vides ministrs,
reģionālās attīstības un pašvaldību
lietu ministra pienākumu izpildītājs R.Vējonis

21.04.2010
Informācijai! Saistībā ar pāreju uz jaunu datu struktūru vietnē var tikt novērotas neprecizitātes. Par tām lūdzam ziņot uz e-pasta adresi likumi@lv.lv.