Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.54

Rīgā 2010.gada 9.februārī (prot. Nr.27, 9.§)

Grozījumi Rīgas domes 2008.gada 27.maija saistošajos noteikumos Nr.122 "Rīgas pilsētas teritorijas digitālās topogrāfiskās uzmērīšanas noteikumi"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
15.panta pirmās daļas 13. un 14.punktu,
43.panta pirmās daļas 11.punktu un trešo daļu

1. Izdarīt Rīgas domes 2008.gada 27.maija saistošajos noteikumos Nr.122 "Rīgas pilsētas teritorijas digitālās topogrāfiskās uzmērīšanas noteikumi" šādus grozījumus:

1.1. aizstāt 31.punktā tekstu "līdz 31.12.2009." ar tekstu "līdz 31.12.2010.";

1.2. izteikt saistošo noteikumu 2., 3., 4., 5. un 6.pielikumu jaunā redakcijā.

2. Saistošie noteikumi publicējami laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un stājas spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", norādot, ka ar saistošo noteikumu pielikumu pilnu tekstu var iepazīties Rīgas pilsētas pašvaldības portālā www.riga.lv un Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta mājas lapā www.rdpad.lv.

3. Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments ir atbildīgs par saistošo noteikumu izpildes novērošanu.

Rīgas domes priekšsēdētājs N.Ušakovs

Rīgā 2010.gada 12.februārī


 

2.pielikums
Rīgas domes 2008.gada 27.maija
saistošajiem noteikumiem Nr.122

(Rīgas domes 2010.gada 9.februāra
saistošo noteikumu Nr.54 redakcijā)

Digitālajos topogrāfiskajos plānos (mērogs 1:500) attēloto objektu klasifikators un to elementu apzīmējumu specifikācija

Rīgas domes priekšsēdētājs N.Ušakovs

 

3.pielikums
Rīgas domes 2008.gada 27.maija
saistošajiem noteikumiem Nr.122

(Rīgas domes 2010.gada 9.februāra
saistošo noteikumu Nr.54 redakcijā)

Apzīmējumu pierakstu saīsinājumi

Abonenta ab.
Administratīvā ēka adm.
Aizauguši aizaug.
Aizbērta (daļēji vai pilnībā aizbērta skataka) aizb.
Aizlieta (daļēji vai pilnībā aizlieta skataka) aizl.
Aka aka
Akmens akm.
Aramzeme ar.
Artēzisks art.
Asfalta segums A
Astronomisks punkts astr.
Augļu dārzs a.d.
Augstspiediena vads a.sp.v.
Autoosta aut.
Autouzpildes stacija aut.uzp.
Avots av.
Baseins bas.
Betons bet.
Brasls br.
Bruģa segums (kaltais bruģis) Br
Bruģa segums (apaļakmeņu bruģis) B
Būvniecības stadijā būv.st.
Caurules augša c.a.
Cementbruģa segums cbr.
Cementbetona segums c
Cisterna cist.
Cokols cok.
Darbnīca darbn.
Diametrs d
Drenāža dr.
Drupas drp.
Dzelzsbetons dz.bet.
Dzirnavas dzirn.
Dzīvojama Dz
Elektriskā apakšstacija el.ap-st.
Elektrolīnijas pārvade ELP
Ezers ez.
Garāža gar.
Gateris gat.
Gājēju tilts gāj.
Grunts g
Grants segums gr.
Ģeoloģisks urbums Ģeol.
Hidrants hidr.
Hidrometriskais postenis hidr.post.
Hidrometriskais vērums hidr.vēr.
Institūts inst.
Izjaucams izjauc.
Jaukta tipa būve J
Jaunbūve jaunb.
Kabelis kab.
Kabeļu augša kab.a.
Kapliča kapl.
Kamera kam.
Kameras leja [apakša] (piem., siltumtrases) kam.l.
Kanalizācija k.
Kanāls kan.
Kanāla augša (piem., siltumtrases) kan.a.
Kanāla leja [apakša] (piem., siltumtrases) kan.l.
Koka (ugunsnedrošs) K
Kokzāģētava kokzāģ.
Kolektors kol.
Kombināts komb.
Kravas platforma kr.platf.
Ķieģeļu rūpnīca ķieģ.rūpn.
Lapu koki:  
- Alksnis Al
- Apse Ap
- Bērzs Be
- Goba Go
- Kastanis Ka
- Kļava Kl
- Lazda (kā koks) La
- Liepa Li
- Osis Os
- Ozols Oz
- Papele Pa
- Pīlādzis Pi
- Skābardis Sk
- Vīksna Vk
- Vītols Vi
Lecektis lec.
Lidosta lid.
Lietusūdens kanalizācijas ievads no ēkas pazemē LK
Māls m
Mālsmilts m.s.
Medicīniskais punkts med.
Meniķis men.
Metāla met.
Meteoroloģiskā stacija meteo.
Mūra (ugunsdrošs) M
Naftas vads n.v.
Nav atrodama (s) n.atr.
Nav atverama (s) n.atv.
Nav pieejama (s) n.pie.
Neapdzīvojama N
Novērošanas tornis nov.
Observatorija observ.
Oļi O
Optiskais(kabelis) opt.
Orientierpunkts or.p.
Pagalms pag.
Pamati pam.
Pazemes paz.
Pārplūdusi (aka) pārpl.
Piestātne piest.
Pikets pk.
Policija polic.
Poliklīnika polikl.
Prožektors prož.
Radiotornis rad.
Rezervuārs rezerv.
Saimniecības ēkas S
Sakņu dārzs s.d.
Sakaru kabelis sak.kab.
Sargstabs sargst.
Signalizācija
Centralizācija
Bloķēšana
(Dzelzceļa vadības kabeļi)
SCB
Signalizācijas kabelis sign.kab.
Siltumnīca siltumn.
Siltumtrase St.
Skatbunkurs skatb.
Skataka sk.a.
Skābbarība skb.
Skola sk.
Slimnīca Slimn.
Smilts s
Smilšmāls sm
Spiedvads sp
Stabs stb.
Stacija stac.
Starmetis starm.
Strauts str.
Tekne t.
Telefona kabelis tel.kab.
Telefona līnija tel.līn.
Televīzija TV
Televīzijas kabelis TV kab.
Tīrums tīr.
Tornis torn.
Tramvajs tramv.
Transformators tr.
Tualete T
Tunelis tun.
Urbums urb.
Ūdens ūd.
Ūdenskritums ūd.krit.
Ūdenstornis ūd.torn.
Ūdens urbums (spice) ūd.urb.
Ūdensvads Ū
Ugunsdzēsības ug.dzēs.
Vads (piem., ELP gaisa vads) v.
Veikals Veik.
Ventilis Vent.
Veterinārais punkts vet.
Viesnīca Viesn.
Zemspiediena vads z.sp.v.
Zem asfalta seguma z.A
Zem cementbetona seguma z.c.
Zem bruģa seguma (kaltais bruģis) z.Br
Zem bruģa seguma (apaļakmeņu bruģis) z.B
Zem cementbruģa seguma z.cbr.
Zem grants seguma z.gr.
Zem grunts seguma z.g.
Zibens novadītājs (110 un 330 kV ELP) z.n.

Rīgas domes priekšsēdētājs N.Ušakovs

 

4.pielikums
Rīgas domes 2008.gada 27.maija
saistošajiem noteikumiem Nr.122

(Rīgas domes 2010.gada 9.februāra
saistošo noteikumu Nr.54 redakcijā)

Krāsaina topogrāfiskā plāna (ar pazemes komunikācijām) izdrukas krāsu un līniju biezuma standarts

Krāsu standarts uz papīra

Līniju biezuma standarts uz papīra

MicroStation līnijas biezums

AutoCad līnijas biezums

Papīra izdrukas līnijas biezums (mm)

0

0.13

0.10

1

0.30

0.20

2

0.50

0.50

Rīgas domes priekšsēdētājs N.Ušakovs

 

5.pielikums
Rīgas domes 2008.gada 27.maija
saistošajiem noteikumiem Nr.122

(Rīgas domes 2010.gada 9.februāra
saistošo noteikumu Nr.54 redakcijā)

Akciju sabiedrības "Rīgas siltums" siltumtīklu cauruļvadu diametru atbilstība kanāla un bezkanāla trases platumam

Skaits un diametrs (mm)

Kanāla platums (m)

2xd 40

0,8

2xd 50

0,8

2xd 65

0,8

2xd 80

0,8

2xd 100

1,1

2xd 125

1,1

2xd 150

1,1

2xd 200

1,4

2xd 250

1,4-1,7

2xd 300

1,4-1,7

2xd 350

1,4-1,7

2xd 400

2,26

2xd 450

2,26

2xd 500

2,26

2xd 600

2,26-2,96

2xd 700

2,96

2xd 800

3,06


2 kl ar d 60=1,66 m

2 kl ar d 90=2,26 m

kl ar d 60, kl ar d 90=1,96 m

2 kl ar d 120=2,86 m

Skaits un diametrs a/b (mm)

Bezkanāla platums (m)

2xd 108/180

0,6

2xd 114/200

0,6

2xd 133/200

0,6

2xd 139/225

0,7

2xd 159/250

0,7

2xd 219/315

0,9

2xd 273/400

1,0

2xd 324/450

1,2

2xd 377/500

1,2

2xd 426/560

1,3

2xd 530/710

1,6

2xd 630/800

1,8


Aprēķina formula

2xd a/b = bx2 + 200 (lielajiem +250)=platums mm

Saīsinājumi: kl - kanāls; d - diametrs; a - iekšējais diametrs; b - ārējais diametrs.

Bezkanāla siltumtīkliem atkarībā no ražotājfirmas skaitļi nedaudz mainās.

1. Ja bezkanāla siltumtīklu cauruļvadu ārējais diametrs ir 200 mm un mazāks, siltumtīkli tiek attēloti ar divām paralēlām cauruļvadu ass līnijām mērogā, uzrādot siltumtīklu iekšējo un ārējo diametru (piem., 2d108/180) šādi:

2. Ja bezkanāla siltumtīklu cauruļvadu ārējais diametrs ir lielāks par 200 mm, tad siltumtīkli tiek attēloti ar četrām paralēlām līnijām mērogā, no kurām divas atbilst cauruļvadu ass līnijām un divas - siltumtīklu ārējo kontūru līnijām, uzrādot siltumtīklu iekšējo un ārējo diametru (piem., 2d630/800) šādi:

Rīgas domes priekšsēdētājs N.Ušakovs

 

6.pielikums
Rīgas domes 2008.gada 27.maija
saistošajiem noteikumiem Nr.122

(Rīgas domes 2010.gada 9.februāra
saistošo noteikumu Nr.54 redakcijā)

MicroStation programmatūras līmeņu atbilstība AutoCad programmatūras slāņiem, tajos ietilpstošie elementi un to krāsu numuri

MicroStation līmenis

AutoCad slāņa nosaukums

Ietilpstošie elementi

AutoCad elementu krāsas

AutoCad slāņa krāsa

1

koki visi koki, to diametri, koku rindas un to apraksts, atsevišķi krūmi, celmi, sausi koki

3-green

3-green

dzīvžogi, krūmu rindas

103

2

hidro_objekt

izobātas, izobātas kritumrādis un teksts, dziļuma atzīmes punkts un teksts, atsevišķi virsūdens un zemūdens akmeņi

134

134

3

hidro_buv

enkurvieta, knehts, piestātne, laipa, peldoša piestātne, doks, pārceltuve, dambis, aizsargvalnis, mols, viļņlauzis

132

132

nostiprināta krastmala

174

  pāļu kopa ūdenī, ūdens dzirnavas, ģeneratora rats, ūdensteces aizsprostojums, hidrotehnikas paskaidrojošais teksts, slūžas, meniķis, pludmale

134

 

4

ekas_tekst būves raksturojošais teksts, funkcionālais izmantošanas veids

7-white

7-white

5

ekas_adr ēkas adrese, apdzīvotas vietas, viensētas nosaukums

7-white

7-white

6

uden_urb

artēziskie urbumi, ūdens urbumi (spices), dzeramā ūdens akas, rokas pumpji, ūdenssūkņi, strūklakas, ūdensapgādes objekta paskaidrojošais teksts

134

134

  urbumi un to apraksti, skatrakumi

134

 

7

zemspr

zemsprieguma kabeļi ar aizsargcaurulēm, materiāli, diametri, elektrokabeļu nozarojuma, gala un savienojuma uzmavas, zemējuma kontūrs, pazemes detalizācija

54

54

  dzelzceļa zemsprieguma elektrokabeļi ar aizsargcaurulēm, to materiāli, diametri, elektrokabeļu nozarojuma, gala un savienojuma uzmavas

10

 

luksofora kabeļi ar aizsargcaurulēm, to materiāli, diametri, elektrokabeļu nozarojuma, gala un savienojuma uzmavas

50

  tramvaja zemsprieguma elektrokabeļi ar aizsargcaurulēm, to materiāli, diametri, elektrokabeļu nozarojuma, gala un savienojuma uzmavas

210

 

8

gaze

zema, vidēja un augsta spiediena un maģistrālie pazemes gāzes vadi, to materiāli, diametri, cauruļu augšas augstumatzīmes, gala uzmavas, pazemes cisternas, palīglīnijas, elektroaizsardzības kabeļi un to apraksts

1-red

1-red

9

uv ūdensvadi, materiāli, diametri, uzmavas, augstumatzīmes, palīglīnijas, tecēšanas virziens

120

120

10

kupicas kupicas

7-white

7-white

11

lk lietus un drenāžas kanalizāciju pazemes elementi, materiāli, diametri, teknes, augstumatzīmes, tecēšanas virziens, palīglīnijas, gala uzmava, pazemes aka

15

15

  siltumtīklu drenāžkanalizācija, tās materiāli, diametri, tekņu atzīmes

136

 

  caurtekas, to materiāli, diametri, teknes augstumatzīmes

170

 

12

kom_viet_virsz

vietēja rakstura un neatpazīstamu komunikāciju virszemes caurules, to materiāli, diametri, cauruļu augšas augstumatzīmes, nenoteiktas skatakas ar augstumatzīmēm

130

130

  nenoteiktu komunikāciju informatīvie stabiņi, hidranti, ventiļi un aizbīdņi ar to augstumatzīmēm

7-white

 

naftas virszemes vads, tā materiāli, diametri, gala uzmava

222

  virszemes gaisa, tvaika, pelnu caurules, tehnoloģiskie cauruļvadi ar to materiāliem, diametriem un augstumatzīmēm, palīglīnijas

130

 

  virszemes degvielas vadi ar to materiāliem, diametriem un augstumatzīmēm, palīglīnijas, degvielas sadales krāna simboli un akas

225

 

13

plansete planšetu robežas

1-red

1-red

14

stabi

vēja ģeneratora, vējdzirnavu, sakaru antenas masta, lokatora, meteoposteņa, zibensnovedēja simboli, atsevišķs kaps, krusts, soliņš

7-white

7-white

  afišu staba, visu materiālu stabu, fermu, metāla cauruļu un karogmastu simboli, balstu - stabu savienojošā līnija, saites, atsaites, pulkstenis

7-white

 

15

dzelzcels šaursliežu un standarta dzelzceļš, atsevišķas sliedes

204

204

  dzelzceļa elektrolīnija, tās saites, atsaites, teksts

12

 

  dzelzceļa elektrības transformatora skapis un sadales skapis

10

 

  dzelzceļa pārmijas un strupceļi, visa veida stabi, dzelzceļa luksofori, km un piketu stabi, barjeras, rupors

6

 

  gabarītu vārti, dzelzceļa elementu paskaidrojošais teksts, palīglīnijas

6

 

  dzelzceļa sakaru skapis

80

 

16

celazim

ceļa zīmes, km stabi, signālstabiņi un piketstabiņi, norādes, reklāmas, transporta pieturzīmes, aprakstošais teksts, palīglīnijas

2-yellow

2-yellow

  luksofori

50

 

  bākas, bojas, krasta navigācijas zīmes

132

 

17

tel_kab

telefonsakaru kabeļi, to aizsargcaurules, markas, diametri, augstumatzīmes, sakaru kabeļu nozarojuma, gala un savienojošās uzmavas

5

5

gāzes sakaru kabelis un tā apraksts, uzmavas

1

optiskie kabeļi, to aizsargcaurules, markas, diametri, augstumatzīmes, kabeļu nozarojuma, gala un savienojošās uzmavas

131

augstsprieguma un vidēja sprieguma elektrotīklu sakaru kabeļi

60

  dzelzceļa sakaru kabelis un tā apraksts, uzmavas

80

 

  televīzijas, interneta, signalizācijas pazemes kabeļi, to aizsargcaurules, markas, diametri, augstumatzīmes

9

 

18

elektro_virsz

110-330kV augstsprieguma, 6-20kV vidēja sprieguma un zemsprieguma elektrolīnijas, visa veida elektrobalstu simboli, A, V, trīskāju un

30

  četrkāju tipa balstu savienojuma līnija, elektrolīniju stutes stabi un balstu atsaites, elektropiekarkabeļi, vadu skaits

30

 

  elektrokabeļu skataka ar augstumatzīmi, sadales skapji, cilpkastes, transformatora apakšstacijas un punkti, to nosaukumi un numuri

54 

 

  zemsprieguma kabeļu ievadi ēkās (uzskaites sadales skapji), virszemes detalizācija

54

 

  augstsprieguma un vidēja sprieguma ievadi ēkās, virszemes detalizācija

60

 

19

geodezija

visa veida ģeodēziskie punkti un to numuri, augstumatzīmes, hidrogrāfijas postenis

2-yellow

2-yellow

20

slt siltumtrases pazemes elementi, to materiāli, diametri, augstumatzīmes, siltumtrašu pazemes kanāli, kameras, uzmavas, apraksts

136

136

  siltumsūkņu vadi un apraksts

143

 

21

ter_kontur veģetāciju un teritoriju ar dabisku segumu kontūru ierobežojoša līnija

7-white

7-white

  stiga

3

 

23

ter_simb krāces, sēklis, akmens grupa virs ūdens, ūdensaugi

134

72

  smiltājs, akmeņaina grunts, izrakņāta vieta

16

 

  krūmājs

103

 

  pārejami un nepārejami purvi, pārpurvojusies vieta

84

 

  pļava, meldrājs, niedrājs, sūneklis, ganības, atmata, zāliens, augļu un ogu dārzi, tehnisko kultūraugu plantācijas, atsevišķs pļavas simbols, atsevišķs zāliena simbols

82

 

  mežs, jaunaudze, rets mežs, vējgāze, izdegums, izcirtums, mežu raksturojumi, krūmājs

82

 

  kapsēta

7-white

 

24

spk_virsz spiediena kanalizācijas skataku vāki ar augstumatzīmēm, virszemes detalizācija

66

66

25

rob_topo topogrāfisko uzmērījumu robežas, teksts

215

215

26

tram_trol tramvaju un trolejbusu virszemes komunikācijas un to elementi (stabi, luksofori )

200

200

tramvaju sliedes un pazemes komunikāciju virszemes daļas

210

27

gaze_virsz

zema, vidēja, augsta spiediena un virszemes gāzes vadi, to materiāli, diametri, augstumatzīmes, gāzes skatakas, ventiļi un to augstumatzīmes, virszemes detalizācija

 

1-red

  hidroslēgi ar augstumatzīmēm, gāzes skapji (skaitītāji), gāzes vada ieejas ēkās, palīglīnijas, šķidrās gāzes balonu un cisternu simboli

1-red

 

29

rob_kad_nr īpašuma robežas, kadastra Nr.

4-cyan

4-cyan

30

kortikls koordinātu tīkla krusti, koordinātu pieraksts

7-white

7-white

31

nogazes dabīgas nogāzes, kraujas, gravas, bedres

32

32

32

reljefs horizontāles, kritumrādis (bergštrihs), horizontāles teksts

32

32

33

piesaistes visa veida piesaistes

atbilstoši komunikāciju krāsai

34

paz_buv pazemes būves, tuneļi,

12

12

35

zogi visa veida žogi, atsevišķas žogu detaļas mērogā, žoga stabi, vārtu līnijas, barjeras

41

41

36

udens pastāvīgas un nepastāvīgas krastu līnijas, avoti, hidrogrāfijas teksti un nosaukumi, tecēšanas virzieni, ūdenslīmeņa atzīmes vieta

170

170

hidro_buv ūdens rezervuāri, nosēdbaseini

176

 

  grāvis, grāvja teksts

172

 

37

celi visa veida segumi, visas ielu un ceļu malas un atdalošās kontūras

212

212

38

sk_virsz saimnieciskās kanalizācijas skatakas un to augstumatzīmes, virszemes detalizācija

44

44

39

paligbuv palīgbūves, pagaidbūves (siltumnīcas, metāla garāžas, kioski, šķūņi)

252

252

40

ekas kapitālu ēku kontūras

7-white

7-white

41

betoni nostiprinātas nogāzes, vertikālas un slīpas visa veida atbalstsienas (koka, dzelzsbetona, mūra)

7-white

7-white

  atsevišķi akmeņi, akmeņu krāvumi, akmeņu grēda, dabas piemineklis, mikroformu teksts

7-white

 

  alas, klintis

32

 

  kapitālas un vieglas konstrukcijas tilti, pontontilti, aprakstošais teksts, palīglīnijas

14

 

42

buvdet

drupas, cokola un grīdas atzīmes (simbols un augstums), būvdetaļas, visu materiālu margas, brandmūris, aizsargapmale un tās teksts , virziens uz leju

145

145

  tornis, dūmeņa kontūra un simbols, tvertnes kontūra un simbols, pieminekļu, skulptūru, mūžīgās uguns simboli un līnija, soliņš, tvertnes

7

 

  caurbrauktuves, ēku stāvu skaitu atdalošās līnijas

253

 

  pārkares, balkoni, nojumes un galerijas starp divām ēkām

254

 

  celtnis, celtņa sliedes, telfers

242

 

43

tel_kan

telefona kabeļu kanalizācija, tās materiāli, diametri, augstumatzīmes, kanālu izvietojuma telefona kanalizācijā simboli, palīglīnijas

5

5

  dzelzceļa sakaru kanalizācija, tās apraksts un elementi

80

 

  optisko kabeļu kanalizācija, tās materiāli, diametri, augstumatzīmes, kanālu izvietojuma telefona kanalizācijā simboli, palīglīnijas

131

 

  augstsprieguma elektrolīniju sakaru kanalizācija un tās apraksts

60

 

  televīzijas, signalizācijas, interneta un radiotranslācijas kanalizācija, tās apraksts un elementi

9

 

44

apgaism_virsz

dekoratīvās lampas, visa veida apgaismes stabi, starmeši, apgaismes sadales skapji, dekoratīvās lampas, apgaismes stabi, starmeši, visa veida apgaismes balsti, piekaru lampas un citi apgaismes elementi, apgaismes elektrolīnija, piekarkabelis un to apraksts

230

230

45

apgaism apgaismes kabeļi, to aizsargcaurules, materiāli, diametri, augstumatzīmes, palīglīnijas, nozarojuma, gala un savienojošās uzmavas

230

230

46

aizsargjoslas ielu sarkanās līnijas, servitūti, apgrūtinājumi, teksts

1

1

komunikāciju koridora līnija un pagrieziena punkts, apraksts

30

30

47

sk

saimnieciskās (arī rūpnieciskās) kanalizācijas pazemes elementi, to materiāli, diametri, tekņu un dibena atzīmes, tecēšanas virzieni, palīglīnijas, uzmavas

44

44

48

lk_virsz

lietus un drenāžas kanalizāciju skatakas, visa veida lietus restes un to augstumatzīmes, virszemes detalizācija, palīglīnijas

15

15

  renes

15

 

  siltumtīklu drenāžkanalizācijas skataka ar augstumatzīmi

136

 

49

sakari_virsz

visu materiālu telefonlīniju balsti, stutes un atsaites

102

5

taksofona kabīnes, taksofoni, sakaru kanalizācijas aku vāki un to augstumatzīmes

5

  visa veida sakaru sadales skapji un kastes, kabeļa ievada redzamā daļa

5

 

  telefona signāla atjaunotāja simbols

5

 

  optisko kabeļu kanalizācijas aku vāki un to augstumatzīmes, palīglīnijas

131

 

  augstsprieguma elektrolīniju sakaru kanalizācijas aku vāki un to augstumatzīmes, palīglīnijas

60

 

  dzelzceļa sakaru kanalizācija, tās apraksts un elementi

80

 

  gaisvadu telefona līnija (piekarkabelis) un tās apraksts

102

 

  gaisvadu televīzijas, interneta, signalizācijas līnijas, kanalizācijas aku vāki un to augstumatzīmes, palīglīnijas

9

 

50

dz_pilset_rob Rīgas pilsētas un dzelzceļa nodalījuma robeža un krasta līnijas, to pagrieziena punkti, apraksts

7-white

7-white

51

uv_virsz ūdensvada hidranti, aku vāki ar augstumatzīmēm, spiedūdens pumpji, ūdens krāni

120

120

53

spk spiedienkanalizācijas pazemes elementi, to materiāli, diametri, augstumatzīmes

66

66

54

punkti uzmērītā punkta piketa Nr.

jebkura 

7

55

kodi lauka kods

jebkura 

7

56

ielu_nos ielas nosaukums

7-white

7-white

57

kom_viet naftas pazemes vads, tā materiāli, diametri, gala uzmava

222

130

  pazemes gaisa, tvaika, pelnu caurules, tehnoloģiskie cauruļvadi, to materiāli, diametri, palīglīnijas, gala uzmavas

130

 

  zibensnovedēja zemējuma kontūrs un tā aprakstošais teksts

130

 

  vietēja rakstura un neatpazīstamas pazemes komunikācijas, to materiāli, diametri, kameru, komunikāciju kontūras

130

 

  pazemes degvielas vadi, to materiāli, diametri, palīglīnijas, uzmavas

225

 

58

Augstumi augstumatzīmes punkts un teksts

7-white

7-white

59

sl_paligl sarkanās līnijas palīglīnijas un teksts (platums)

1-red

1-red

60

slt_virsz siltumtrases virszemes elementi, to materiāli, diametri, augstumatzīmes

136

136

  siltumsūkņu urbums

143

 

61

augstspr

augstsprieguma un vidēja sprieguma kabeļi, to aizsargcaurules, materiāli, diametri, augstumatzīmes, uzmavas, virszemes detalizācija

60

60

  dzelzceļa vidēja sprieguma elektrokabelis, tā apraksts un elementi, uzmavas

10

 

  tramvaja un trolejbusa vidēja sprieguma elektrokabelis, tā apraksts un elementi, uzmavas

210

 

62

ter_tekst krāces, sēklis

134

82

smiltājs, akmeņaina grunts

16

 

mežs, jaunaudze, rets mežs, vējgāze, izdegums, izcirtums, mežu raksturojumi

82

 

pārejami un nepārejami purvi, pārpurvojusies vieta

84

 

krūmi

103

 

pļava, meldrājs, niedrājs, sūneklis, tīrums, ganības, atmata, zāliens, mazdārziņi, augļu, ogu, sakņu dārzi, kokaudzētavas un tehnisko kultūru plantācijas

82

 

kapsēta

7-white

 

kūdras ieguves vieta, izrakņāta vieta, izgāztuve, noteikta materiāla uzbērums, krautne (ogles, kūdra, celmi, akmeņi)

16

 

akmeņu grupa virs ūdens, ūdensaugi, pludmales apzīmējuma simbols

134

63

ramis topogrāfiskā plāna rāmis un aprakstošā informācija

7-white

7-white

logotips

jebkura

MicroStation programmatūras līniju biezuma atbilstība AutoCad programmatūras līniju biezumam

MicroStation līnijas biezums

AutoCad līnijas biezums

0

0.13

1

0.30

2

0.50

MicroStation programmatūras fonta nosaukuma atbilstība AutoCad programmatūras fonta nosaukumam

MicroStation fonta nosaukums

AutoCad fonta nosaukums

1

Romlatsw

2

Romlatcw (adrese)

71

Romlatsw (kad. Nr.)

MicroStation programmatūras krāsu nosaukuma atbilstība AutoCad programmatūras krāsu nosaukumam

Krāsu paletes

MicroStation

AutoCad

0

7

1

5

2

3

3

1

4

2

5

6

6

30

7

4

9

9

10

230

11

60

12

120

13

204

15

130

16

250

17

170

18

103

20

50

21

200

22

20

23

131

26

80

27

10

29

210

32

252

33

172

34

82

36

41

43

14

47

132

48

253

53

212

54

32

64

254

68

95

71

136

75

242

77

222

79

143

82

102

83

12

87

134

91

24

94

44

98

84

101

215

111

145

118

15

129

174

132

54

141

225

145

176

147

16

180

66

Rīgas domes priekšsēdētājs N.Ušakovs

04.03.2010