Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 01.01.2014. - 19.02.2015. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Daugavpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.8

Daugavpilī 2010.gada 11.februārī
Atbalsts tuberkulozes slimniekiem
Apstiprināti Daugavpils pilsētas domes
2010.gada 11.februāra sēdē (prot. Nr.3, 6.§)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
15.panta pirmās daļas 6.punktu un 43.panta trešo daļu

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Daugavpils pilsētas pašvaldība sniedz materiālo atbalstu tuberkulozes slimniekiem.

2. Noteikumu mērķis ir sniegt atbalstu tuberkulozes slimniekiem ārstniecības kursa ietvaros.

3. Šajos noteikumos noteikto materiālo atbalstu izmaksu administrē Daugavpils pilsētas domes Sociālo lietu pārvalde, kura apzina attiecīgās iestādes un slēdz līgumus par savstarpējo norēķinu kārtību un citiem ar pabalsta izmaksu saistītiem jautājumiem.

4. Šajos noteikumos noteikto materiālo atbalstu sniedz tikai tiem tuberkulozes slimniekiem, kuri savu pamatdzīvesvietu ir deklarējuši Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā.

5. Daugavpils pilsētas pašvaldībā dzīvojošie tuberkulozes slimnieki ārstniecības kursa laikā ir tiesīgi saņemt šādus atbalsta veidus:

5.1. materiālu atbalstu ceļa izdevumu kompensēšanai pilsētas sabiedriskajā transportā, nokļūšanai uz tuberkulozes ārstniecības iestādi un atpakaļ – 100% apmērā;

5.2. bezmaksas pusdienas Sociālo lietu pārvaldes norādītajā ēdnīcā;

5.3. bezmaksas piena produktus ārstniecības iestādē 1,42 euro vērtībā dienā.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 14.11.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.52)

6. Atbalsts tiek sniegts, pamatojoties uz ārstniecības iestādes sniegto informāciju.

7. Persona, kura uzskata, ka tās tiesības uz šajos noteikumos noteikto materiālo atbalstu ir aizskartas, ir tiesīga iesniegt sūdzību Daugavpils pilsētas domes Sociālo lietu pārvaldē. Sociālo lietu pārvaldes pieņemto lēmumu vai faktisko rīcību var apstrīdēt Daugavpils pilsētas domē. Tās lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā likumā noteiktajā kārtībā.

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs J.Lāčplēsis
01.01.2014