Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par Latvijas Republikas dalību Kioto protokola elastīgajos mehānismos"

Izdarīt likumā "Par Latvijas Republikas dalību Kioto protokola elastīgajos mehānismos" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2008, 1.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt 6.panta pirmajā un otrajā daļā vārdus "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra" ar vārdiem "Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs"".

2. 10.pantā:

izteikt pirmās daļas 2.punktu šādā redakcijā:

"2) izvērtē projektu iesniegumus un apstiprina projektus, kuri saņem finansējumu no klimata pārmaiņu finanšu instrumenta līdzekļiem, kā arī piešķir finansējumu konkrētam projektam;";

izslēgt pirmās daļas 3.punktu;

papildināt pantu ar 1.1, 1.2 un 1.3 daļu šādā redakcijā:

"(11) Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Vides investīciju fonds" (turpmāk - Vides investīciju fonds):

1) organizē projektu iesniegumu konkursus, veic projektu iesniegumu analīzi un sagatavo priekšlikumus projektu iesniegumu vērtēšanas komisijai atbilstoši normatīvajiem aktiem par klimata pārmaiņu finanšu instrumentu un projektu vērtēšanas kritērijiem, kā arī sagatavo priekšlikumus Vides ministrijai par projektu apstiprināšanu un finansējuma piešķiršanu;

2) uzrauga projektu īstenošanu un līgumu par projektu īstenošanu izpildi;

3) pārbauda projektu īstenotāju iesniegtos pārskatus par projektu īstenošanas progresu un projektu rezultātu monitoringu un iesniedz apkopoto informāciju Vides ministrijai.

(12) Izpildot šajā likumā noteiktos uzdevumus, Vides investīciju fonds atrodas Vides ministrijas funkcionālā pakļautībā.

(13) Ja projektam piešķirts finansējums no klimata pārmaiņu finanšu instrumenta līdzekļiem, projekta īstenotājs slēdz trīspusēju līgumu par projekta īstenošanu ar Vides ministriju un Vides investīciju fondu."

3. 11.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Ja projekts saņēmis finansējumu no klimata pārmaiņu finanšu instrumenta līdzekļiem, projekta īstenotājs saskaņā ar normatīvajiem aktiem par klimata pārmaiņu finanšu instrumenta īstenošanu sniedz Vides investīciju fondam pārskatus par projekta īstenošanas progresu, tai skaitā par piešķirtā finansējuma izlietojumu un projekta rezultātu monitoringu, arī par panākto vides kvalitātes uzlabojumu.";

izslēgt trešo daļu.

Likums Saeimā pieņemts 2010.gada 28.janvārī.

Valsts prezidenta vietā
Saeimas priekšsēdētājs G.Daudze

Rīgā 2010.gada 17.februārī