Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta rīkojums Nr.54

Rīgā 2010.gada 3.februārī (prot. Nr.5 59.§)

Par valsts meža zemes privatizāciju Aizputes novada Kalvenes pagastā

1. Saskaņā ar Meža likuma 44.panta ceturtās daļas 3.punkta "a" apakšpunktu atļaut ēku (būvju) īpašniekam, privatizējot zemes vienību 0,4126 ha platībā (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 6466 006 0086, zemes vienības kadastra apzīmējums 6466 006 0086) Aizputes novada Kalvenes pagastā, "Atpūta 6", privatizēt arī minētajā zemes vienībā ietilpstošo valsts meža zemi 0,4126 ha platībā, kas nepieciešama ēku (būvju) uzturēšanai.

2. Valsts akciju sabiedrībai "Privatizācijas aģentūra" nodot privatizācijai šā rīkojuma 1.punktā minēto zemes vienību 0,4126 ha platībā un tajā ietilpstošo valsts meža zemi 0,4126 ha platībā Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā noteiktajā kārtībā.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Ekonomikas ministrs A.Kampars

03.02.2010