Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 01.07.2021. - ... / Spēkā esošā
Ministru kabineta noteikumi Nr.55

Rīgā 2010.gada 19.janvārī (prot. Nr.4 31.§)
Noteikumi par pašvaldības domes deputāta apliecības un deputāta nozīmes paraugu

(Noteikumu nosaukums MK 15.06.2021. noteikumu Nr. 385 redakcijā)

Izdoti saskaņā ar Pašvaldības domes deputāta statusa likuma 18. panta otro daļu
(MK 15.06.2021. noteikumu Nr. 385 redakcijā)

1. Noteikumi nosaka pašvaldības domes deputāta apliecības (turpmāk – apliecība) un deputāta nozīmes paraugu.

(Grozīts ar MK 15.06.2021. noteikumiem Nr. 385)

2. Apliecība ir kartīte, kuras izmēri ir 8,5 x 5,4 cm. Apliecības paraugs ir norādīts šo noteikumu 1.pielikumā.

3. Apliecība ir amatpersonas tiesības un pienākumus apliecinošs dokuments.

4. Apliecība uzskatāma par nederīgu, ja deputāta pilnvaras ir izbeigušās.

5. Izbeidzoties deputāta pilnvarām, apliecību nodod attiecīgajā pašvaldībā.

6. Apliecībā ir:

6.1. apliecības priekšpuse (averss):

6.1.1. deputāta fotogrāfija (tās izmērs – 3,5 x 4,5 cm);

6.1.2. deputāta vārds un uzvārds;

6.1.3. deputāta statusa nosaukums – "DOMES DEPUTĀTS";

6.1.4. attiecīgās pašvaldības nosaukums;

6.1.5. attiecīgās pašvaldības vēlēšanu komisijas zīmogs;

6.1.6. attiecīgās pašvaldības vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja paraksts;

6.1.7. apliecības izsniegšanas datums;

6.2. apliecības aizmugure (reverss):

6.2.1. attiecīgās pašvaldības nosaukums;

6.2.2. Latvijas Republikas papildinātā mazā valsts ģerboņa attēls.

(Grozīts ar MK 15.06.2021. noteikumiem Nr. 385)

7. Deputāta nozīmes paraugs ir norādīts šo noteikumu 2.pielikumā.

8. Deputāta nozīmē ir:

8.1. attiecīgās pašvaldības nosaukums;

8.2. Valsts heraldikas komisijā apstiprināts attiecīgās pašvaldības ģerboņa attēls (ja ir) vai Latvijas Republikas papildinātā mazā valsts ģerboņa attēls;

8.3. deputāta statusa nosaukums – "DOMES DEPUTĀTS".

(Grozīts ar MK 15.06.2021. noteikumiem Nr. 385)

9. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 1994.gada 14.jūnija noteikumus Nr.116 "Par pilsētas domes, rajona padomes un pagasta padomes deputāta apliecību" (Latvijas Vēstnesis, 1994, 73.nr.).

10. Apliecības, kas saskaņā ar Ministru kabineta 1994.gada 14.jūnija noteikumiem Nr.116 "Par pilsētas domes, rajona padomes un pagasta padomes deputāta apliecību" izdotas pēc 2009.gada vietējo pašvaldību vēlēšanām, derīgas līdz deputāta pilnvaru termiņa beigām.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs E.Zalāns
1. pielikums
Ministru kabineta
2010. gada 19. janvāra
noteikumiem Nr. 55

(Pielikums MK 15.06.2021. noteikumu Nr. 385 redakcijā)

Pašvaldības domes deputāta apliecības paraugs

1. Apliecības priekšpuse (averss)

2. Apliecības aizmugure (reverss)

2. pielikums
Ministru kabineta
2010. gada 19. janvāra
noteikumiem Nr. 55

(Pielikums MK 15.06.2021. noteikumu Nr. 385 redakcijā)

Pašvaldības domes deputāta nozīmes paraugs

01.07.2021