Darbības ar dokumentu

Precizējot iepriekš publicēto

Ministru kabineta noteikumos nr. 301 "Noteikumi par kravas ekspeditoru un kravas ekspedīcijas pakalpojumiem" ("Latvijas Vēstnesis", 24.10.1995, nr.163) 18.punktā pareizi ir šādā redakcijā:

"18. Ja saņēmējs nogādāto kravu nav pieņēmis 60 dienu laikā (par iekšzemes pārvadājumiem) vai 90 dienu laikā (par pārvadājumiem ārpus Latvijas), skaitot no dienas, kad saņēmējs tika informēts par kravas piegādi, ekspeditors iegūst šo noteikumu 25.punktā minētās tiesības."

Valsts kancelejas Lietvedības departaments

01.05.1996