Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Rīgas domes lēmums Nr.663

Rīgā 2009.gada 17.decembrī (prot. Nr.23, 14.§)

Par nosaukumu piešķiršanu ielām Ziepniekkalnā un grozījumiem Rīgas domes 03.02.1998. lēmumā Nr.5536

Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 20.punktu, kā arī ņemot vērā Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Rīgas vietvārdu un pilsētvides objektu nosaukumu komisijas 02.06.2009. lēmumu (sēdes prot. Nr.2, 2.punkts), Rīgas dome nolemj:

1. Piešķirt Rīgas Zemgales priekšpilsētā jaunizveidotajām ielām nosaukumus:

- Dižozolu iela,

- Svilpes iela.

2. Piešķirt Jāņa Čakstes gatves nosaukumu ielai, kas sākas pie Dienvidu tilta un iet līdz Vienības gatvei.

3. Pārdēvēt pašreizējo Jāņa Čakstes gatvi par Ēbelmuižas ielu.

4. Piešķirt Līvciema ielas nosaukumu Līvciema ielas pagarinājumam līdz Jāņa Čakstes gatvei.

5. Piešķirt Kazdangas ielas nosaukumu Kazdangas ielas pagarinājumam no Sapņu ielas līdz Mālu ielai un no Ziepniekkalna ielas līdz Jāņa Čakstes gatvei.

6. Izdarīt Rīgas domes 03.02.1998. lēmumā Nr.5536 "Par Rīgas ielu alfabētiskā saraksta apstiprināšanu" šādus grozījumus:

6.1. svītrot ievaddaļā vārdus "kā arī saskaņā ar Rīgas domes 30.01.1996. noteikumiem Nr.48 "Rīgas ielu un laukumu nosaukumu, ēku un dzīvokļu numerācijas norādes kārtības noteikumi";

6.2. izteikt 3.punktu šādā redakcijā:

"3. Uzdot Rīgas pilsētas pašvaldības izpilddirekcijām veikt pārraudzību attiecīgajā administratīvajā teritorijā (saskaņā ar pielikumu "Rīgas ielu alfabētiskajā sarakstā minēto ielu sadalījums atbilstoši Rīgas pilsētas pašvaldības izpilddirekciju administratīvajām teritorijām"), lai nodrošinātu ielu nosaukumu atbilstību apstiprinātajam Rīgas ielu alfabētiskajam sarakstam.";

6.3. aizstāt 4.punktā vārdus "Rīgas pilsētas pašvaldības uzņēmums Rīgas Ģeodēziskais centrs ir atbildīgs" ar vārdiem "sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas ĢeoMetrs" ir atbildīga";

6.4. svītrot 6.punktu;

6.5. izteikt 7.punktu šādā redakcijā:

"7. Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments ir atbildīgs par lēmuma izpildi.";

6.6. aizstāt pielikumā "Rīgas ielu alfabētiskajā sarakstā minēto ielu sadalījums atbilstoši Rīgas priekšpilsētu (rajonu) izpilddirekciju administratīvajām teritorijām" vārdus "priekšpilsētu (rajonu)" ar vārdiem "pilsētas pašvaldības";

6.7. papildināt pielikumā "Rīgas ielu alfabētiskais saraksts" un pielikumā "Rīgas ielu alfabētiskajā sarakstā minēto ielu sadalījums atbilstoši Rīgas pilsētas pašvaldības izpilddirekciju administratīvajām teritorijām" Rīgas ielu alfabētisko sarakstu un Rīgas Zemgales priekšpilsētas ielu sarakstu ar Dižozolu ielas, Ēbelmuižas ielas un Svilpes ielas nosaukumiem (alfabēta secībā).

7. Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Rīgas ĢeoMetrs" vienas nedēļas laikā pēc lēmuma pieņemšanas iekļaut lēmuma 1., 2., 3., 4. un 5.punktā minēto ielu nosaukumus ielu sarakstos, plānos un pilsētas kartē.

8. Rīgas domes Sabiedrisko attiecību nodaļai nodrošināt lēmuma publicēšanu laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un Rīgas domes mājas lapā www.riga.lv.

9. Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments ir atbildīgs par lēmuma izpildi.

Rīgas domes priekšsēdētājs N.Ušakovs

Rīgā 2009.gada 22.decembrī

23.12.2009