Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Iekšlietu ministrijas rīkojums Nr.2279

Rīgā 2009.gada 22.oktobrī

Par Iekšlietu ministrijas apbalvojuma zīmes "Par pašaizliedzību" dibināšanu


 

Lai apliecinātu cieņu par pašaizliedzīgu rīcību ekstremālos apstākļos, pamatojoties uz Ministru kabineta 2004.gada 23.novembra noteikumu Nr.957 "Kārtība, kādā dibināmi valsts institūciju un pašvaldību apbalvojumi" 2.punktu,-

1. Nodibināt Iekšlietu ministrijas apbalvojuma zīmi "Par pašaizliedzību".

2. Administratīvā departamenta Lietvedības nodaļai pēc rīkojuma parakstīšanas nekavējoties nosūtīt šo rīkojumu un Iekšlietu ministrijas 2009.gada 22.oktobra noteikumus Nr.70 "Iekšlietu ministrijas apbalvojuma zīmes "Par pašaizliedzību" nolikums" publicēšanai laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

Iekšlietu ministre L.Mūrniece

22.10.2009