Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.968

Rīgā 2009.gada 25.augustā (prot. Nr.54 55.§)
Noteikumi par iepirkuma procedūras pārkāpumu iesnieguma nodrošinājuma apmēru, tā samaksas un atmaksas kārtību un kārtību, kādā atbrīvo no nodrošinājuma samaksas
Izdoti saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 83.2 panta ceturto daļu

1. Noteikumi nosaka iepirkuma procedūras pārkāpumu iesnieguma nodrošinājuma apmēru, tā samaksas un atmaksas kārtību un kārtību, kādā atbrīvo no nodrošinājuma samaksas.

2. Iesniedzot iesniegumu par iepirkuma procedūras rezultātiem vai par pasūtītāja rīcību iepirkuma procedūras ietvaros, iemaksā iesnieguma nodroši­nājumu šādā apmērā:

2.1. slēdzot publisku būvdarbu līgumu:

2.1.1. 500 latu, ja piedāvātā līgumcena ir mazāka par 250 000 latu;

2.1.2. 1000 latu, ja piedāvātā līgumcena ir 250 000 latu vai lielāka, bet mazāka par 500 000 latu;

2.1.3. 2000 latu, ja piedāvātā līgumcena ir 500 000 latu vai lielāka, bet mazāka par 1 000 000 latu;

2.1.4. 5000 latu, ja piedāvātā līgumcena ir 1 000 000 latu vai lielāka, bet mazāka par 10 000 000 latu;

2.1.5. 10 000 latu, ja piedāvātā līgumcena ir 10 000 000 latu vai lielāka;

2.2. slēdzot publisku piegādes un pakalpojumu līgumu:

2.2.1. 200 latu, ja piedāvātā līgumcena ir mazāka par 100 000 latu;

2.2.2. 400 latu, ja piedāvātā līgumcena ir 100 000 latu vai lielāka, bet mazāka par 500 000 latu;

2.2.3. 1000 latu, ja piedāvātā līgumcena ir 500 000 latu vai lielāka;

2.2.4. 200 latu, ja apstrīdēti metu konkursa rezultāti.

3. Šo noteikumu 2.punktā minētajos gadījumos, nosakot iemaksājamo iesnieguma nodrošinājuma apmēru, ņem vērā iesniedzēja piedāvāto līgumcenu tajā iepirkuma daļā, par kuru tiek iesniegts iesniegums.

4. Iesniedzot iesniegumu par iepirkuma procedūras dokumentos iekļautajām prasībām, ja pagājusi puse no piedāvājumu iesniegšanas termiņa vai ilgāks laiks, iesnieguma nodrošinājumu maksā šādā apmērā:

4.1. 200 latu, ja saistībā ar konkrēto iepirkuma procedūru Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā publicētajā paziņojumā par līgumu norādīts, ka paziņojums nav nosūtāms publicēšanai oficiālajā izdevumā “Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis”;

4.2. 1000 latu, ja saistībā ar konkrēto iepirkuma procedūru Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā publicētajā paziņojumā par līgumu norādīts, ka paziņojums nosūtāms publicēšanai oficiālajā izdevumā “Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis”.

5. Iesnieguma nodrošinājumu iemaksā Iepirkumu uzraudzības biroja kontā Valsts kasē. Konta numuru ievieto Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā. Maksājuma uzdevumā norāda pasūtītāja nosaukumu un tā iepirkuma identifikācijas numuru, par kuru iesniedz iesniegumu. Par iesnieguma nodrošinājuma samaksu apliecinošu dokumentu uzskata atbilstoši aizpildītu un kredītiestādē apstiprinātu maksājuma uzdevumu vai tā kopiju, ko apliecinājusi kredītiestāde.

6. Iemaksāto iesnieguma nodrošinājumu iesnieguma iesniedzējam atmaksā Publisko iepirkumu likuma 83.2 panta trešajā daļā paredzētajā gadījumā, piecu darbdienu laikā to pārskaitot uz bankas kontu, no kura iesnieguma nodrošinājums iemaksāts.

7. Naudas summu, kas iemaksāta kā iesnieguma nodrošinājums un nav atmaksājama saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 83.2 pantu, Iepirkumu uzraudzības birojs reizi sešos mēnešos ieskaita valsts budžeta ieņēmumos.

8. Valsts budžeta ieņēmumos attiecīgo naudas summu neieskaita, kamēr lēmums, uz kura pamata tā netiek atmaksāta iesniedzējam, ir pārsūdzams tiesā vai ir pārsūdzēts tiesā, bet nav stājies spēkā gala nolēmums.

9. Ja ar spēkā stājušos spriedumu tiesa iemaksāto iesnieguma nodrošinājumu uzdod atmaksāt iesniedzējam, Iepirkumu uzraudzības birojs to atmaksā piecu darbdienu laikā pēc tiesas sprieduma noraksta saņemšanas.

10. No iesnieguma nodrošinājuma iemaksas atbrīvo:

10.1. individuālos komersantus un fiziskas personas, kuras iesniedz iesniegumu par iepirkuma procedūras rezultātiem un, iesniedzot piedāvājumu konkrētajā iepirkuma procedūrā, nav apvienojušās personu grupā ar komersantu, kas nav individuālais komersants;

10.2. komersantus, kas galvenokārt (vairāk par 50 procentiem no vidējā darbinieku skaita gadā) nodarbina invalīdus, kuriem darbam nepieciešami īpaši apstākļi.

11. Ja persona atbilst šo noteikumu 10.punktā minētajiem kritērijiem, tā nemaksā iesnieguma nodrošinājuma iemaksu un iesniegumam nepievieno iesnieguma nodrošinājuma iemaksu apliecinošu dokumentu. Minētā persona iesniegumā par iepirkuma procedūras apstrīdēšanu pamato, kādēļ tā ir atbrīvojama no iesnieguma nodrošinājuma iemaksas atbilstoši šo noteikumu 10.punktā minētajiem kritērijiem.

12. Ja persona iesniegumā par iepirkuma procedūras apstrīdēšanu nav pamatojusi, kādēļ tā ir atbrīvojama no iesnieguma nodrošinājuma iemaksas atbilstoši šo noteikumu 10.punktā minētajiem kritērijiem, Iepirkumu uzraudzības birojs nepieņem iesniegumu izskatīšanai.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Finanšu ministrs E.Repše
16.09.2009