Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.442

Rīgā 2009.gada 19.maijā (prot. Nr.32 4.§)
Kārtība, kādā piešķirama un izmaksājama izdienas pensija Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja amatpersonām

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā piešķirama un izmaksājama izdienas pensija Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (turpmāk – birojs) amatpersonām, kurām saskaņā ar likumu ir tiesības saņemt izdienas pensiju (turpmāk – persona).

2. Lai saņemtu izdienas pensiju, persona iesniedz biroja priekšniekam:

2.1. izdienas pensijas pieprasījumu (1.pielikums);

2.2. algas nodokļa grāmatiņu;

2.3. izziņu, ka persona attiecīgajā iestādē bijusi tādā amatpersonas statusā, kas dod tiesības uz izdienas pensiju, norādot arī darba stāžu šajā statusā.

3. Pēc šo noteikumu 2.punktā minēto dokumentu saņemšanas biroja priekšnieks pievieno pensijas lietai:

3.1. izdienas stāža aprēķinu (2.pielikums);

3.2. izziņu par vidējo mēneša darba samaksu (3.pielikums);

3.3. rīkojumu par personas atbrīvošanu no amata birojā (kopiju).

4. Biroja priekšnieks izvērtē šo noteikumu 2. un 3.punktā minētos dokumentus un pieņem lēmumu par izdienas pensijas piešķiršanu, sagatavojot izdienas pensijas aprēķinu (4.pielikums), vai atteikumu piešķirt izdienas pensiju, pamatojot atteikuma iemeslus.

5. Ja personai piešķirta izdienas pensija, birojs par to izdara atzīmi algas nodokļa grāmatiņā un izgatavo tās kopiju. Kopiju pievieno pensijas lietas materiāliem.

6. Lēmumu par izdienas pensijas piešķiršanu vai atteikumu piešķirt izdienas pensiju kopā ar algas nodokļa grāmatiņu birojs nosūta personai.

7. Birojs izdienas pensiju par kārtējo mēnesi izmaksā līdz piec­padsmitajam datumam, pārskaitot to uz izdienas pensijas pieprasījumā norādīto kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas kontu.

8. Izdienas pensiju par pirmo mēnesi, ja tā piešķirta pēc attiecīgā mēneša desmitā datuma, izmaksā nākamajā mēnesī.

9. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra 14 dienu laikā pēc biroja pieprasījuma sniedz informāciju par izdienas pensijas saņēmējiem, kuriem piešķirta vecuma pensija vai mainās vecuma pensijas apmērs, vai izmaksāts bezdarbnieka pabalsts.

10. Ja izdienas pensijas izmaksa pārtraukta, birojs izdienas pensijas izmaksu atjauno, pamatojoties uz tās saņēmēja rakstisku iesniegumu.

11. Personas (kurai piešķirta izdienas pensija) nāves gadījumā izdienas pensijas izmaksu pārtrauc ar nākamo mēnesi pēc izdienas pensijas saņēmēja nāves.

Ministru prezidents, bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrs V.Dombrovskis

Finanšu ministra vietā – ekonomikas ministrs A.Kampars
1.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 19.maija noteikumiem Nr.442
KN442P1.JPG (87254 bytes)
Finanšu ministra vietā – ekonomikas ministrs A.Kampars
2.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 19.maija noteikumiem Nr.442

KN442P2_PAGE_1.JPG (88751 bytes)

KN442P2_PAGE_2.JPG (31260 bytes)

Finanšu ministra vietā – ekonomikas ministrs A.Kampars
3.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 19.maija noteikumiem Nr.442

KN442P3_PAGE_1.JPG (78903 bytes)

KN442P3_PAGE_2.JPG (7640 bytes)

Finanšu ministra vietā – ekonomikas ministrs A.Kampars
4.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 19.maija noteikumiem Nr.442

KN442P4_PAGE_1.JPG (84103 bytes)

KN442P4_PAGE_2.JPG (13411 bytes)

Finanšu ministra vietā – ekonomikas ministrs A.Kampars
27.05.2009