Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 01.04.2022. - ... / Spēkā esošā
Ministru kabineta noteikumi Nr.384

Rīgā 2000.gada 7.novembrī (prot. Nr.53 9.§)
Noteikumi par bīstamajām iekārtām
Izdoti saskaņā ar likuma "Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību" 3.panta otro daļu

1. Šie noteikumi nosaka bīstamās iekārtas, uz kurām ir attiecināmas likuma "Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību" prasības.

2. Bīstamās iekārtas ir:

2.1. celšanas iekārtas:

2.1.1. lifti;

2.1.2. kravas celtņi, kuru celtspēja ir viena tonna vai lielāka;

2.1.3. pacēlāji cilvēku celšanai augstumā virs trim metriem;

2.1.4. cilvēku pārvadāšanai paredzētās trošu ceļu iekārtas;

2.1.5. eskalatori un konveijeri, kas paredzēti cilvēku pārvietošanai;

2.1.6. vertikālās cēlējplatformas cilvēku vai cilvēku un kravas celšanai augstumā virs trim metriem;

2.2. katliekārtas;

2.3. spiedieniekārtu kompleksi, kas saskaņā ar normatīvajos aktos par spiedieniekārtām un to kompleksiem noteikto klasifikāciju atbilst III un IV kategorijai;

2.4. maģistrālie cauruļvadi naftas un naftas produktu vai dabasgāzes pārvadei un transportēšanai;

2.5. ķīmisko vielu ražošanas, uzglabāšanas un izmantošanas iekārtas un to kompleksi:

2.5.1. tehnoloģiskās iekārtas degvielas uzpildes stacijās, kuru kopējais tvertņu tilpums ir lielāks nekā 2,5 m3;

2.5.2. stacionāri rezervuāri bīstamo vielu uzglabāšanai, kuros vienlaikus ir iespējams uzglabāt šādu daudzumu plūstošu vielu:

2.5.2.1. vielas, kuras saskaņā ar normatīvajiem aktiem par ugunsdrošību ir viegli uzliesmojoši, sprādzienbīstami un ļoti viegli uzliesmojoši šķidrumi, gāzes un to maisījumi, — vairāk nekā 2,5 m3;

2.5.2.2. dīzeļdegviela, šķidrais kurināmais un vielas, kuras saskaņā ar normatīvajiem aktiem par ugunsdrošību ir degoši šķidrumi, — vairāk nekā 10 m3;

2.5.2.3. vielas, kuras saskaņā ar normatīvajiem aktiem par ķīmisko vielu klasifikāciju un augu aizsardzības līdzekļiem ir ļoti toksiskas, toksiskas un kaitīgas, — vairāk nekā 2,5 m3;

2.5.3. (svītrots ar MK 19.06.2001. noteikumiem Nr.261);

2.5.4. (svītrots ar MK 19.06.2001. noteikumiem Nr.261);

2.5.5. (svītrots ar MK 19.06.2001. noteikumiem Nr.261);

2.5.6. (svītrots ar MK 19.06.2001. noteikumiem Nr.261);

2.5.7. sašķidrinātās naftas gāzes balonu uzpildes stacijas;

2.6. (svītrots ar MK 25.06.2002. noteikumiem Nr.266);

2.7. metalurģijas tehnoloģiskās iekārtas:

2.7.1. tērauda kausēšanas iekārtas;

2.7.2. (svītrots ar MK 19.06.2001. noteikumiem Nr.261);

2.7.3. tērauda velmēšanas iekārtas;

2.8. autotransporta līdzekļu cisternas bīstamo kravu pārvadāšanai;

2.9. (svītrots ar MK 19.06.2001. noteikumiem Nr.261);

2.10. publiskās atrakciju iekārtas, kas paredzētas cilvēku pārvietošanai, ja pārvietošanas kustība notiek:

2.10.1. vertikālā plaknē;

2.10.2. divās vai vairākās plaknēs.

(Grozīts ar MK 19.06.2001. noteikumiem Nr. 261; MK 25.06.2002. noteikumiem Nr. 266; MK 28.12.2004. noteikumiem Nr. 1058; MK 14.08.2007. noteikumiem Nr. 549; MK 25.08.2009. noteikumiem Nr. 954; MK 08.06.2010. noteikumiem Nr. 505; MK 17.11.2020. noteikumiem Nr. 678)

3. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 1998.gada 14.jūlija noteikumus Nr.249 "Noteikumi par bīstamo iekārtu sarakstu" (Latvijas Vēstnesis, 1998, 212./213.nr.).

Ministru prezidents A.Bērziņš

Labklājības ministrs A.Požarnovs
01.04.2022